יום רביעי, 14 באוקטובר 2015

גלריית תמונות: לרגל המצב, יהודים נוהרים להר הבית

דווקא עכשיו || עולים להר הביתבימים אלו ניתן להיווכח, שעולי הר הבית לא נמנים עם היראים ורכי הלבב. יהודים רבים נוהרים דווקא בימים אלו להר הבית.

רבים עולי הר הבית נשאלו אם אינם מפחדים מהכעס שנוכחותם בהר הבית גורמת. הם אמרו שהם מפחדים מכפני האף וחמה של מלך מלכי המלכים שנתן לנו את מקום המקדש במלחמת ששת הימים ואנו מפקירים אותו לידי האויב.

העולים להר הבית מזכירים את דברי חז"ל על המגפה בזמן דוד, בה נפלו 70,000 איש מישראל: "כל אותם אלפים שנפלו בימי דוד , לא נפלו אלא על שלא תבעו בנין בית המקדש" (מדרש תהלים ור' פירוש הרמב"ן פר' קורח). הם מאמינים שדווקא נוכחות יהודים המונית בהר הבית, עשויה להסיר את חרון אף ה' מישראל.

באשר לחשש הביטחוני, מאמינים עולי הר הבית ש"שומר מצוה לא ידע דבר רע" וחוץ מזה הם מציינים שכיום הר הבית הוא אחד המקומות המאובטחים ביותר בארץ.

↓ למען אחי ורעי... למען בית ה' א-לוהינו תמונות מהיומיים האחרונים4 תגובות:

 1. יהודים יקרים אתם גאוות העם והמולדת. ירושלים את ירושתנו לנצח. הר הבית בידינו זכינו בדם ואש והשיבו אלינו. ברוך ה'.

  השבמחק
 2. ירושלים הר הבית כל ארץ ישראל שלנו לעד מאת ה' יתברך.
  מילים: מרדכי בן דוד

  ירושלים את ירושתנו
  לא נעזבך לעולם את בית חיינו
  לבית המקדש נעלה עוד בימינו
  ארץ אבותינו ושלנו היא לעד

  בראש פסגת הר מוריה
  מקום העקדה
  קנה דוד בכסף רב
  אחריו כשמלך שלמה
  בנה בחכמתו
  מקדש פאר כולו זהב
  הגיעו כל מלכי עולם
  השתחוו כולם
  לקל עליון גדול נורא
  בעבודת הכהנים
  שירת הלויים
  קבלו העם פני שכינה

  השבמחק
 3. בע"ה נזכה במהרה לגאולה שלמה ולבניין בית מקדשנו. אמן!! משאת נפש של כל יהודי.

  השבמחק
 4. בע"ה נזכה במהרה לגאולה שלמה ולבניין בית מקדשנו. אמן!! משאת נפש של כל יהודי.

  השבמחק