יום ראשון, 22 בנובמבר 2015

הלכה יומית בנושאי המקדש - י' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י' בכסלו תשע"ו

מצות עשה על שבט לוי, הכהנים והלויים, לשמור על בית המקדש. וטעמו לא נתפרש בתורה. עם זאת, נתנו הפרשנים כמה טעמים: יש שאמרו שהוא משום כבוד המקום (רמב"ם בית הבחירה ח,א), ויש שאמרו שהוא גזירת הכתוב (המפרש לתמיד). יש שאמרו שהוא עמ"נ להרחיק זרים (גר"א תמיד א,א) או כדי לא להסיח את הדעת מהמקדש (רא"ש על תמיד) וכו'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה