יום ראשון, 15 בנובמבר 2015

סקר: תפילת יהודים בהר – החילונים תומכים, החרדים מתנגדים

מה הציבור חושב על תפילת יהודים בהר הבית? || סקר דעת קהל

סקר בקרב האוכלוסיה היהודית בישראל: בהתאם לחוק יסוד ירושלים ולפסיקות בג"ץ בנושא, האם לדעתך יש לאפשר ליהודים להתפלל בהר הבית? האם איסור על יהודים לעלות להר הבית משמעו כניעה לתביעות הערבים?

↓ תוצאות הסקר


בהתאם לחוק יסוד ירושלים ולפסיקות בג"ץ בנושא, האם לדעתך יש לאפשר ליהודים להתפלל בהר הבית?
כלל הציבור היהודי: 43.4% - כן. 42% - לא. 14.6% - לא יודע.
בקרב חילונים: 41.4% בעד, 41.2% נגד, 17.3% - לא יודע.
בקרב מסורתיים: 48.2% בעד, 36.5% נגד, 15.3% - לא יודע.
בקרב דתיים וחרדים – 43.3% בעד, 48.5% נגד. 8.2% - לא יודע.

האם איסור על יהודים לעלות להר הבית משמעו כניעה לתביעות הערבים?
כל הציבור היהודי: כן – 45.8%. לא – 41.6%. לא יודע – 12.6%.
בקרב חילונים: 44.7% - כן, 41.3% - לא, 14.0% - לא יודע.
בקרב מסורתיים: 45.4% - כן, 40.3% - לא. 14.3% - לא יודע.
בקרב דתיים וחרדים – 48.6% - כן, 43.2% - לא. 8.2% - לא יודע.

סקר של מכון גיאוקרטוגרפיה בעניין הר הבית שהזמינה המועצה האקדמית למדיניות לאומית (לשעבר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני), מגלה שבניגוד לעבר הקרוב, הציבור היהודי חצוי היום בשאלת תפילת יהודים בהר הבית. עד לאחרונה, לאורך שנים ובאופן עקבי התברר מסקרים שנערכו בנושא שקיים רוב יהודי מובהק המצדד במתן חופש פולחן ליהודים בהר. כעת המצב שונה. אמנם עדיין קיים רוב קטן המצדד בתפילת יהודים במקום הקדוש בעולם, אך הוא קטן ומצוי בטווח הטעות הסטטיסטית. ניכר שהמתח הבטחוני והתחושה שזה קשור בעיסוק היהודי בהר, גרם להקטנת התמיכה הציבורית בדרישה להיתר תפילת יהודים בהר. כך, בעוד שבסקר מדד השלום של אוניברסיטת תל אביב מחודש ספטמבר השנה תמכו 57% מהציבור היהודי בישראל בתפילת יהודים בהר, כעת צידדו בו רק 43.4%.

המפתיע יותר – אולי – הוא שבעוד שבקרב מסורתיים קיימת תמיכה גורפת בזכות התפילה היהודית (48.2% בעד, 36.5% נגד) ובקרב חילונים קיים כמעט שוויון בין מתנגדים לתומכים (41.4% בעד, 41.2% נגד), הרי שדווקא בקרב הציבור הדתי והחרדי נרשם רוב נגד חופש פולחן יהודי בהר (43.3% בעד, 48.5% נגד). נראה שההתנגדות החרדית לעיסוק בהר הבית ולעליה אליו כה מוחלטת, עד שהיא גוברת אפילו על התמיכה המוצקה הקיימת בעניין הזה בציונות הדתית.

המועצה מזמינת הסקר לא שמחה כל כך למראה תוצאותיו. זו תגובתה הרשמית: "המועצה האקדמית למדיניות לאומית מוטרדת מכך שהציבור היהודי חלוק על עצם זכותם של יהודים להתפלל בהר הבית. זכותם של יהודים לעלות להר הבית ולהתפלל בו היא זכות יסוד המעוגנת בחוק. עצם המחלוקת בקרב הציבור היהודי מבטאת הפנמה של פרקטיקה שיסודה אפליה הכוללת כפייה ואלימות. הדבר דומה לסקר שממצאיו היו מצביעים על כך שנשים מצדיקות אלימות במשפחה נגד נשים".

יו"ר המועצה, ד״ר רונן שובל הוסיף: ״מדינת ישראל זקוקה לחופש פולחן בהר הבית משום שזו סוגיית יסוד בזהות הדמוקרטית של המדינה. כרסום בזכויות אזרח וצמצום מעמדנו הריבוני על הר הבית הם הענקת תמורה לתוקפנות. דווקא מתוך ראייה גיאו-אסטרטגית רחבה ומתוך עמידה על זהותה הדמוקרטית והיהודית של מדינת ישראל, יש לעקור את התפיסה היסודית שלפיה פעולה כלשהי של הקורבן היהודי המממש את זכותו בחוק, מצדיקה אלימות של התוקפן״.
 

2 comments:

  1. הכותרת לא כל כך נכונה. גם בסקר הזה יש יותר תומכים חרדים ודתיים מאשר חילונים. 43 מול 41.

    השבמחק
  2. לא מופיע בסקר כל רמז להבדל בין חרדים לדתיים לאומיים, אבל הכותב שמחפש להתקיף את החרדים מיד מאשים את החרדים.

    השבמחק