יום רביעי, 4 בנובמבר 2015

למה רק לח"כים אסור?

רק לחברי כנסת אסור? || עליה להר הבית

לאור מכתבו של מ"מ מפכ"ל המשטרה, האוסר עליית חברי כנסת להר הבית, קבעה ועדת האתיקה של הכנסת שעליית חבר כנסת להר הבית עד לביטול האישור, עלולה להוות עבירה על כללי האתיקה ועשויה לגרור הטלת סנקציות על חבר כנסת "סורר".
 
במטה המשותף לתנועות המקדש רואים בחומרה את האיסור על חברי כנסת לעלות להר הבית ורואים בחומרה החלטת ועדת האתיקה. יו"ר המטה המשותף פנה ליועץ המשפטי לכנסת והעמידו על חומרת החלטת ועדת האתיקה ועל הבעיה החוקית של ההחלטה.
 
↓ פניית תנועות הר הבית והמקדש בעניין החלטת ועדת האתיקה
 

המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש 

בס"ד 
כא מרחשוון התשע"ו 3.11.15


לכב'                                        
עו"ד איל ינון, היועץ המשפטי לכנסת
משכן הכנסת
ירושלים
 
הנדון: ועדת האתיקה חרגה מסמכותה
 1.  ביום 2.11.2015 פרסמה ועדת האתיקה של הכנסת "החלטה מס' 7/20" בעניין עליית חברי הכנסת להר הבית (להלן "ההחלטה").
 2. במסגרת ההחלטה, שניתנה מבלי שהוגשה לוועדה כל קובלנה או פניה של ח"כ, קבעה הוועדה כי "ממועד החלטה זו ועד להודעה חדשה של גורמי הביטחון המוסמכים, עלייה של חברי כנסת להר הבית עלולה להוות הפרה של כללי האתיקה ויכול שתגרור הטלת סנקציות על חברי הכנסת שיפעלו בניגוד להחלטה זו.". זאת החליטה ועדת האתיקה בהסתמך על פרשנותה את מושג "טובת המדינה" בסעיף 1א(2) בתקנון האתיקה של הכנסת. ההחלטה אינה חתומה ולא ידוע מי הצביע בעדה.
 3. עפ"י פרק ז' לכללי האתיקה של הכנסת, ועדת הכנסת רשאית לפעול רק לאחר קבלת קובלנה נגד חבר כנסת (ס' 19) או לתת חוות דעת לבקשת חבר כנסת אם מעשה מסוים שהוא עשה מתיישב עם כללי האתיקה (ס' 23). שני אלה לא קרו בנוגע להחלטה דנן.
 4. זאת ועוד: תקנון הכנסת לא העניק לוועדת האתיקה סמכות תחיקתית להחליט החלטות בעלי משמעות ונפקות כלליים לגבי כלל חברי הכנסת. קל וחומר שאין לוועדת האתיקה סמכות להגביל את פעילותם ואת חופש הפעולה של חברי הכנסת בהחלטה כוללנית. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שוועדת האתיקה חסרת סמכות להגביל את פעילותם של חברי כנסת על פי פרשנותה לביטוי "טובת המדינה", שהוא ביטוי פוליטי השנוי במחלוקת בין-מפלגתית ובין-אישית חריפה. 
 5. אדגים את הדברים להלן: ח"כ אריה דרעי, יו"ר מפלגת ש"ס (מפלגתו של יו"ר ועדת האתיקה), הורשע בלקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, נדון למאסר שלוש שנים וישב בכלא על כך. האם ועדת האתיקה רשאית להחליט "עד להודעה חדשה" כי אם ח"כ דרעי יעסוק בכספים או בתקציבי המדינה, הוא פועל בניגוד ל"טובת המדינה" ופעולותיו אלה עלולות להוות הפרה של כללי האתיקה ויכול שתגרורנה הטלת סנקציות עליו? ברור שלא! קל וחומר שאין ועדת האתיקה יכולה להחליט החלטה כזו ביחס לחברי הכנסת, שלא עברו על כל חוק, ומבקשים לעלות כדת וכדין להר הבית.
 6. בהחלטתה הנ"ל פגעה ועדת האתיקה, בחוסר סמכות מובהק, בשורש ובמהות חופש הפעולה, הביטוי והדעה של כלל חברי הכנסת.
 7. יתרה מכך – כאשר ועדת האתיקה חרצה מראש משפט בנוגע להתנהגות חברי כנסת המבקשים לעלות להר הבית, היא מנועה ופסולה מלדון בקובלנה כלפי ח"כ כלשהו בגין אותו מעשה, שהרי דינו כבר נחרץ על ידה, כפי שביטא זאת חבר הוועדה בדעת המיעוט, ח"כ ג'בארין.
 8. לא זו אף זו: ועדת האתיקה אף הפקיעה מעצמה במסגרת ההחלטה את היכולת לבטל את החלטתה והותירה זאת "עד להודעה חדשה של גורמי הביטחון המוסמכים" – דבר המעביר סמכויות ריבוניות של הכנסת לגופים עלומים וחסרי סמכות חוקית.
 9. הינך מתבקש להודיע ליו"ר ועדת האתיקה כי בהחלטה הנ"ל חרגה ועדת האתיקה מסמכותה, ועליה להודיע למזכירות הכנסת כי ההחלטה בטלה ומבוטלת מעיקרה מחמת חוסר סמכות.
 10. כן הינך מתבקש להודיע לחברי הוועדה שהצביעו בעד ההחלטה כי בכל קובלנה שתובא לפניהם באותו עניין הם יהיו מנועים מלדון בה ועליהם לפסול את עצמם.
 11. אבקשך להגיב על האמור לעיל בהקדם האפשרי לאור פוטנציאל הפגיעה החמורה, לכאורה, של ההחלטה שהתקבלה על ידי רוב חברי עדת האתיקה, תוך חריגה מסמכות חוקית, על חופש הפעולה של כלל חברי הכנסת.
 12. ככל שלא תתקבל בקשתנו דלעיל בתוך 10 ימים מתאריך מכתב זה, נשקול פניה לערכאות משפטיות לביטול ההחלטה הפסולה ללא התראה נוספת.
 
בכבוד רב,
 
עו"ד אביעד ויסולי
 יו"ר המטה המשותף
לתנועות הר הבית והמקדש
העתק: יו"ר הכנסת
           ועדת האתיקה של הכנסת
           יו"ר ועדת הכנסת


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה