יום חמישי, 31 בדצמבר 2015

שמות: התגלות ה' בסנה ובמקדש

פרשת שמות || מכון המקדש

על הקשר בין התגלות ה' מתוך הסנה להתגלות ה' במקדש

↓ מאת: הרב אבי כהנא/ מכון המקדש

בפרשתנו אנו קוראים על המפגש הראשון בין הקב"ה לבין משה רבנו דרך הסנה. משה רואה מראה גדול מרשים, מעורר פליאה. מַדּוּעַ, לֹא-יִבְעַר הַסְּנֶה. הוא ניגש אל הסנה ושם מתגלה אליו הקב"ה (שמות ג,ג). 

חז"ל שואלים, מדוע בחר הקב"ה להתגלות למשה דרך הסנה שהוא שיח עלוב ומלא קוצים ולא באילן אחר יפה ומפואר יותר? אלא אמר הקב"ה: עִמּוֹ-אָנֹכִי בְצָרָה. (תהילים צא,טו) עם ישראל נתונים בשעבוד, ואני נגלה מתוך אילן אחר? (תנחומא, שמות יב). 

לימים, נראה שהכלל "עמו אנכי בצרה" השתמר באותו מקום בו בחר ה' להתגלות לעם ישראל - הוא בית המקדש. מצד אחד, לאחר חורבן בית המקדש נסתלקה השכינה לשמי מרום, שנאמר: "ה' בשמים הכין כסאו", ומצד שני, מדרש אחר אומר, שלא זזה השכינה מתוך ההיכל שנאמר: "והיו עיני ולבי שם כל הימים" (שמות רבה פרשה ב). 

הקב"ה לא עזב את עמו, וכשעם ישראל יושב לבטח בארצו, גם השכינה מתגלית במלוא תפארתה בבית המקדש. אך כשעם ישראל גלה ממקומו ועוד לא כולם שבו איש לנחלתו, גם השכינה עוד לא מופיעה במקומה ובתפארתה. השכינה לא זזה ממקום המקדש גם בגלות. המקום עדיין מחכה ומצפה לעם ישראל שישוב למקומו. ובאופן הדדי, חז"ל אומרים שכשבית ה' חרב, לצערנו גם בתים של צדיקים חרבים, משום שבית העבד דומה לבית רבו (ברכות נח,א). שנזכה לשיבת ציון ולהתגלות השכינה במלא תפארתה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה