יום שישי, 22 בינואר 2016

"מי שמתנגד לעבודת א-לוהים יהודית בהר הבית - מתנגד לאסלאם"

איסור תפילה יהודית בהר הבית- מעשה שטן || מוסלמים בעד מקדש

שני אנשי דת תורכים, ד"ר חיאת גונדוגדו ואוקטר באבונה, הטריחו עצמם בשבוע שעבר לארץ הקודש במטרה אחת: להפיץ את משנתו מאירת הפנים של הפלג האיסלמי המתון שבו הם חברים • הזרם הזה מאמין שיש לבנות את בית המקדש, והם מנסים להמריץ את היהודים לבצע זאת.

↓ מאת: ארנון סגל

הם מעין קראים מוסלמים, תלמידיו של איש הדת התורכי הפופולרי עדנאן אוקטר העומד בראש הזרם האיסלמי הידידותי שאליו הם משתייכים. "אנחנו רק מוסלמים", מגדירים ד"ר חיאת גונדוגדו ואוקטר באבונה את עצמם ואת הפלג שלהם, "ללא אידיאולוגיות נוספות. אנחנו מאמינים בקוראן, קוראניסטים, ואיננו מקבלים את החדית', שהיא אוסף התורות שהועברו בעל פה ואינן מגוף הקוראן". ככאלה באו לכאן לשדר לעם הספר – כך מכנה הקוראן את היהודים – שקיימים מוסלמים שאינם רואים בו אוייב אלא דווקא מקור השראה. דגם לחיקוי. 

ד"ר גונדוגדו: "באנו לישראל כדי להבהיר את המסר של האיסלם. אנחנו רוצים לזעוק שבאיסלם אין שנאת יהודים. זו נובעת מתוך אפיקורסות ובורות. כל הכעס שיש למוסלמים היום על ישראל הוא רק בגלל המאבק הפוליטי בין ישראל לבין הפלסטינים. המשימה שלנו היא לומר באופן ברור מאוד שזה לא עניין מוסלמי ושהאיסלם מתנגד לטרור. יש כאלו שמשתמשים בקוראן באופן לא נכון כדי לקדם את תפיסת עולם אישית, ומצטטים באופן סלקטיבי מהקוראן את מה שנוח להם – תוך פרשנות שאיננה צודקת. הם מעוותים את דברי הקוראן. בקוראן אין טרור ואין אלימות. בקוראן מלחמה היא רק לענייני הגנה. אסור לנו לתקוף". 

נראה שרוב המוסלמים לא מקבלים את הפרשנות הזו. 

באבונה: "נכון. רוב המוסלמים מאמינים בחדית', שהיא התורה שבעל פה האיסלמית. הזרם המרכזי קרוע גם בינו לבין עצמו, אבל להבנתנו יש רק איסלם אחד – זה של הקוראן. איך ייתכן שקיימות עשר דתות שונות בתוך האיסלם, ועוד כאלו המנוגדות לקוראן? ודאי שיש להקשיב רק לקוראן עצמו. בזמן הנביא, כשהקוראן נכתב, לא היו כתות שונות. בקוראן נכתב: 'ציית רק לא-ללה ולקוראן, ולא לכל כת אחרת'. לא חדית' ולא שום דבר אחר". 

נשיא תורכיה, ארדואן, איננו מקבל את פרשנות שלכם. 

באבונה: "הוא כן מקבל. הוא אמר שאין סונים ואין שיעים, ויש רק קוראן". 

אתם מסכימים עם ארדואן גם באנטי-ישראליות שלו? 

באבונה: "לחלוטין לא. פעם ארדואן אמר שהוא מתנגד לציונות, ואז עדנאן אוקטאר אמר לו שהציונות פירושה זכותם של היהודים לחיות בישראל, וזה הרי כתוב במפורש בקוראן. בעקבות זאת, שלושה ימים מאוחר יותר סגן ראש הממשלה התורכי דאז דיבר בשמו של ארדואן, והבהיר שלישראלים יש זכות לחיות בישראל. הוא הבטיח שלא לומר עוד בשום מקום ולעולם משהו שיפגע בזכות הקיום של העם הישראלי. מכל מקום, מה שחשוב להבין, ולא משנה אם ארדואן מסכים או לא מסכים, הוא שזה למעשה מה שא-ללה אומר בקוראן. א-ללה אומר שהוא מבטיח שהעם היהודי ישכון בציון, בארץ הקודש. הוא אמר שהארץ הזו מיועדת ליהודים לשכון בה. אני מצטט מהקוראן: 'יישבתי את בני ישראל במקום הקדוש ונתתי להם אותו'. מי שמתנגד לישראל מתנגד לקוראן". 

מהו לדעתכם הפתרון לעימות הבין-דתי בהר הבית? 

ד"ר גונדוגדו: "הר הבית הוא מקום התפילה שקבע שלמה. שלמה הוא דמות שמכבדים גם באיסלם, ולפי הקוראן הוא נביא. לכן חייבים לבנות מחדש את בית התפילה של שלמה, את המקדש, בדיוק כפי ששלמה בנה אותו וכמתואר בספר מלכים, עם כל ציפויי הזהב המתוארים בתנ"ך. כל העמים צריכים להגיע יחד לבית המקדש הזה כפי שמתואר בתנ"ך. כל העמים יתפללו בו יחד. יש שם מספיק מקום לכולם גם מבלי לפגוע באף מסגד ולא בכיפת הסלע כך שכולם בעצם צריכים להיות מרוצים. מוסלמים אינם יכולים להתנגד לתפילת יהודים בהר הבית. מי שמתנגד להניח ליהודים לעבוד את א-לוהים בהר הבית, מתנגד בעצם לאיסלאם". 

אבל רבים טוענים, ובתוכם גם יהודים ישראלים רבים, שברגע שיתאפשר חופש פולחן יהודי בהר זה יביא למלחמת עולם שלישית. 

שניהם: "זה לא נכון". 

גונדוגדו: "כל אדם שמונע מאדם אחר להתפלל באיזשהו מקום בעולם, פוגע קודם כל בא-ללה". 

באבונה: "בקוראן כתוב: 'מי שבאופן לא מוצדק אוסר על אדם לעבוד את א-לוהים במקום שא-לוהים ביקש וציין, מי התיר לו לאסור זאת? אין זאת כי אם פחד ובעולם הבא העושים זאת ייענשו'. כלומר, א-ללה מקלל אדם שלא מאפשר לאדם אחר להתפלל".


הקוראן הוא ציוני

יש בישראל גורמים הרואים בתובעי חופש הפולחן היהודי בהר הבית קיצונים ומחפשי צרות. רגילים לדבר בהקשר הזה בנוסח 'קיצוניים משני הצדדים'. 

גונדוגדו: "מה פתאום? לכולם יש זכות להתפלל. אם תבוא לאיסטנבול אקח אותך למסגד ותוכל להתפלל בו איזו תפילה שתרצה. אדרבה, אראה בכך כבוד שתתפלל את תפילתך במסגד שלי. למה זה בעייתי? נעשה כאן נסיון לגייס את האיסלאם למאבק הפלסטיני בישראל. צריך לחזק בכל מקום את המוסלמים המתונים כמותנו. חייבים לדאוג שגם העולם המוסלמי יבין ויכיר בכך שהאיסלאם המתון הוא האיסלאם האותנטי". 

באבונה: "יש רק פתרון אחד – הפתרון של א-לוהים. נפתור את העניין הזה כשנדאג להביא את המשיח. המשיח יעזור לנו לבנות את מקדש שלמה, ואז בוודאי לא תהיה בעיה לכולנו ונוכל להתפלל ביחד בשלום. אין שום פתרון אחר". 

איך עושים את זה? 

באבונה: "מתפללים. אנחנו מאמינים שהמשיח שלנו ושלכם הוא אותו אחד ושהוא כבר מצוי בעולם. אנחנו נראה אותו בקרוב. בתוך חמש או עשר שנים זה יקרה. מה שצריכים לעשות הוא להכין את הקרקע לקראת בואו. אנחנו צריכים לעשות כל מה שניתן אך בסופו של דבר א-ללה יפתור את הבעיה בעזרת משיח". 

זו הערכה ריאלית או אמונית? 

באבונה: "זה ריאלי מאוד. א-ללה אומר בקוראן: 'המאמינים האדוקים שלנו יכינו את הדרך'. באופן דומה זה כתוב גם בתורה ובתהלים. אם אנחנו קוראים שם אנחנו רואים שהאמונה בא-לוהים ובמשיחו שווה בכל העולם. כל הסימנים מעידים שהמשיח קרוב מאוד, וזאת גם על פי המקורות המוסלמיים. כל מה שמוחמד הבטיח התקיים. איך אנחנו יודעים שהמשיח שלנו ושלכם הוא אותו אדם? כי אותן מלחמות שאמורות להתרחש קודם בואו מופיעות הן ביהדות והן בקוראן. קיימת כעת שפיכות דמים נוראה בסוריה, בעיראק, באפגניסטאן, במצרים, בלוב ובלבנון, ואלו סימנים שהעסק פה מתפרק לקראת בואו של משיח". 

גונדוגדו: "המשיח יבוא כאשר יזעקו לו לבוא ולהציל את העולם משפיכות הדמים הנוראה. הוא יכתת את החרבות לאתים ואת החניתות למזמרות. הנשק ישמש לתועלת המין האנושי. זה כתוב בקוראן וגם במקורות שלכם". 

מהי תחושתכם לנוכח מעצר יהודים שמתפללים בהר הבית בידי שוטרים ישראלים?

באבונה: "זה חלק מפעולת השטן, חלק מההתנגדות למשיח. אני חס וחלילה אינני אומר שישראל היא השטן, אבל זו תולדה של פעולת השטן, שמשפיעה גם על ישראל. יש מאמינים ויש שאינם מאמינים. וככלות הכל, גם זו ראיה לבואו הקרוב של המשיח. הרי אם כולם היו יכולים להתפלל כבר כעת במקדש, למה אנו זקוקים למשיח?". 

עד כמה אתם מייצגים את המוסלמים בתורכיה בתפיסה שלכם לגבי הר הבית ועם ישראל? 

גונדוגדו: "אנחנו יודעים שטורקיה מלאה בקיצוניים ובקנאים. בוודאי אנחנו יודעים שהדעה הרווחת בעולם היא שהמוסלמים מתנגדים ליהודים. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, כדי להפיץ את האיסלאם האמיתי. יש לדעת שהעם התורכי איננו נגד יהודים. התורכים אוהבים מאוד יהודים. עוד בשנת 1492 המוני יהודים הגיעו לתורכיה כשהיא פתחה את שעריה לפליטי האינקוויזיציה. תורכיה נתנה ליהודים את מקומות המגורים הטובים ביותר. תורכים ויהודים חיים ברחבי תורכיה באותם בניינים ואנחנו החברים הכי טובים. 

"ישראל אמורה להיות חברת אמת של תורכיה. אירחנו אצלנו הרבה מאוד רבנים, כדוגמת הרב יהודה גליק. מי שהיה אתנו בקשר יותר מכולם הוא הרב מנחם פרומן ז"ל. הוא היה אצלי בבית פעמיים. אנחנו רופאים וניסינו להשיג עבורו תרופות למחלת הסרטן שממנה סבל. פגשנו אנשים מאמינים באמת, הרבה מאוד רבנים ישראלים בעלי אמונה עמוקה. לכן באנו לפה, כי יש לנו פה שותפים. גם הרבנים הללו אמרו לנו שהמשיח יגיע בקרוב. בסופו של דבר כתוב שהמשיח ימצא גם את ארון הברית". 

באבונה: "העניין הוא שיש קיצוניים שאינם רק נגד יהודים אלא גם נגד מוסלמים. הסובלים העיקריים מהטרור המוסלמי אלו המוסלמים. מאז קום מדינת ישראל היא הרגה 35,000 מוסלמים, אולם באותו הזמן המוסלמים הרגו 11,000,000 מוסלמים. יש משהו מעוות בתוכנו. קיימת שחיתות בעולם המוסלמי ואנחנו סובלים ממנה. 

"אנחנו לא רק מתפללים למשיח אלא חושבים שעלינו לקדם את בואו בפעולות מצדנו. אנחנו מלאי תקווה שנראה אותו בקרוב. עם ישראל מכונה באסלאם 'עם הספר'. שאיפת המוסלמים היא למעשה להפוך גם כן להיות עם הספר, ואתם הדגם שלנו בעניין הזה. אתם בני ישראל. זהו השם שא-לוהים נתן לנביא יעקב, שהוא גם נביא שלנו. אנחנו משבחים אותו הרבה. אתם מבורכים, והרי כולנו בני אברהם. אנחנו כה שמחים ומתמלאים ברוממות רוח כשאנחנו מגיעים לישראל ופוגשים אנשים מאמינים. זה מוכיח לנו שאנו פועלים נכון". 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה