יום חמישי, 18 באוגוסט 2016

פרשת ואתחנן - משה בארץ ישראל

פרשת המקדש || ואתחנן

משה רבנו מתפלל לפני הקב"ה תקט"ו תפילות בכדי להיכנס לארץ, וכל כך למה? 


↓ מאת: הרב אבי כהנא

כך שאלו חז"ל: מפני מה נתאווה משה להיכנס לארץ ישראל? וכי משה צריך לאכול מפריה או לשבוע מטובה של הארץ? אלא שמשה רבנו, נתאווה להיכנס לארץ כדי שהמצוות תתקיימנה על ידו (סוטה יד,א). 

השאלה 'מפני מה משה נתאווה להיכנס לארץ', מעוררת תמיהה גדולה: ארץ ישראל היא המקום שבו הילכו אבות האומה ואליה השתוקקו כולם, וכל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון (כתובות קיא,א), מה המקום לשאול, מדוע רצה משה להיכנס לארץ?

בפשט הפסוקים, נראה שכל בקשת משה היתה להיכנס לארץ על מנת לראות את הארץ [ואראה את הארץ הטובה], ועל ראיית הארץ, הקב"ה נענה לו: "עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך" כלומר הבט מערב, צפון ודרום ומזרח. ומה עניין מזרח לכאן? הרי משה עומד מזרחית לארץ? 

אלא שהקב"ה אומר למשה שהוא כבר נמצא בארץ ישראל, ואף מקיים מצות ישיבת הארץ, אם כן יפה שאלו חז"ל מפני מה נתאווה משה להיכנס לארץ, הרי הוא כבר בארץ ישראל? אלא שמשה רצה להיכנס לארץ כדי להתחיל לקיים את המצוות התלויות בארץ שכן נאמר בהם: "בבואכם אל הארץ". ולכן שאל מאת ה': "אעברה בארצך [אעבור בגופי] ואראה את הארץ הטובה".

מצינו שהמצוות התלויות בארץ, תלויות בכניסת עם ישראל לעבר הירדן המערבי, כך נאמר בעניין חלה: "בבואכם אל הארץ". ישנן מצוות החלות לאחר 'ירושה וישיבה', כגון: מעשרות ושמיטה. וישנן מצוות התלויות בישיבת כל שבט בנחלתו, כדוגמת מצות היובל. 

משה רבנו כל כך נתאווה לקיים את המצוות, וכך גם אנו אומרים בתפילה שלש פעמים בכל יום: "אחרי מצוותיך תרדוף נפשי", כדי שתפילה זו לא תהיה מן השפה ולחוץ, עלינו להשתוקק לבנין המקדש בו מקיימים כמאתיים מצוות מתוך התרי"ג מצוות. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה