יום שלישי, 4 באפריל 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט' בניסן תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט' בניסן תשע"ז

קרבן פסח נשחט בשלש כתות (קבוצות) בכל העזרה, כל כת מונה לפחות שלושים אנשים שהם נציגי החבורה. בשעת השחיטה הלויים קוראים את ההלל עד שיסיימו את השחיטה, וכן תוקעים בחצוצרות שלש תקיעות: תקיעה, תרועה ותקיעה (רמב"ם קרבן פסח א,ט-יב).  

תגובה 1:

  1. 3 כיתות לא מעכב, לכתחילה יש להמתין מלהקריב עד שיהיה 3 כתות כהלכתם, אבל כשאי אפשר מקריבים אפילו קרבן אחד בלבד באיש אחד בלבד (ראה קידושין תחילת פ"ב ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים שכל ישראל יוצאים בפסח אחד ובמקריב אחד ששלוחו של אדם כמותו)

    השבמחק