יום ראשון, 27 בינואר 2013

שגיב טועה ומטעה/הרב עזריה אריאל


המסורת והממצאים בשטח תומכים
בזיהוי הזה. המקדש על מקום כיפת הסלע
אודה ואתוודה: לאחר תקופה ארוכה שבה נהגתי לעלות להר הבית, שוחחתי עם אנשים שהתרשמו משיטתו של שגיב וניסו לשכנע אותי בצדקתה. קיבלתי על עצמי שלא לעלות להר עד שאמצא זמן להתמסר לבירור העניין, שהרי לדעת שגיב אסור לעבור בדרום ההר, מקום שבו נוהגים רוב העולים להר להיכנס לאחר טבילה בלבד. במשך שנתיים לא עליתי. לאחר מכן שמעתי את הרצאתו הארוכה של ד"ר שגיב, קראתי את מאמריו והשתדלתי להתעמק ככל שנדרש.
מסקנתי ברורה: השיטה הדרומית של שגיב היא טעות מוחלטת מראשיתה ועד סופה. אמנם הרצאתו של שגיב נשמעת משכנעת למדי, אבל בדיקת מקורותיה מעלה תמונה שונה לחלוטין: הוא מתעלם ממקורות כתובים וממצאים הסותרים את דעתו, ומעניק פרשנות בעייתית למקורות שאותם הוא מזכיר. נקודות החוזק במחקרו של שגיב ניתנות להסברה על נקלה בדרכים אחרות מאלו שבחר בהן.
השיטה שממקמת את המקדש ברמת כיפת הסלע שבמרכז הר הבית כיום ("השיטה המרכזית"), מתבססת על שני עניינים עיקריים:
א. המסורת. מזה למעלה מאלף שנה, קיימות עדויות חוזרות ונשנות על כך שאבן השתייה מצויה תחת כיפת הסלע. למשל מדרש 'נסתרות דרשב"י': "המלך השני שיעמוד לישמעאל יהיה אוהב ישראל, וגודר פרצות היכל, ועושה לו השתחוויה על אבן השתייה". הכוונה היא ללא ספק לעבד אלמאלכ, בונה כיפת הסלע. מסורת זו הובאה גם בתשובת הרדב"ז: "הדבר ברור, שתחת הכיפה שם אבן השתייה בלי ספק". כנגד מסורת זו, מנסה שגיב "לייצר" מסורת חלופית יש מאין. אין אף מקור קדום שמציין את מקום המקדש על פי שיטתו.
ב. ראיה חשובה נוספת לזיהוי ה"צאכרה" כאבן השתייה עולה מההשוואה בין פני הקרקע בהר הבית כיום, לבין תיאור מבנה הר הבית במסכת מידות. הפרש הגובה בין הרמה המוגבהת בהר הבית לבין ראש סלע ה'צאכרה' שבכיפת הסלע הוא שלושה מטרים, בהתאמה לתיאור במשנה על 12 מדרגות שהיו בין העזרה להיכל, וגובהן הכולל שש אמות (מידות ג,ו). כמו כן, יש התאמה בין הנאמר במסכת מידות לגבי העלייה מהר הבית לעזרת נשים וממנה לעזרה, לבין הפרשי הגובה הקיימים כיום בשטחים המקבילים למקומות אלו, לפי זיהוי זה.
ראיה נוספת מקיומו של הקיר המזרחי של הרמה, שבניגוד לכל כותלי הר הבית עומד במדוייק בכיוון צפון-דרום. הדבר מתאים להפליא לירושלמי בערובין (ה,א): "כמה יגעו נביאים הראשונים לעשות שער המזרחי שתהא החמה מצמצמת בו באחד בתקופת טבת ובאחד בתקופת תמוז... שהוא מכוון כנגד זריחת החמה". פירוש הדברים: שער ניקנור פונה בדיוק למזרח, וכך גם ביום הארוך ביותר וגם ביום הקצר ביותר זריחת השמש האירה את חזית האולם דרך השער. לאור זאת הגיוני ביותר להניח שהקיר המזרחי של רמת כיפת הסלע משמר את מקום שער ניקנור.
וכעת להתייחסות לטענות שגיב:
ייחוס חומות הר הבית לימי אדריינוס מעורר שורה של קשיים חמורים: בימי אדריינוס ולאחריו, ירושלים היתה עלובה למדי, ושימשה בעיקר כמקום מגורים לחיילי הלגיון הרומי העשירי (אטלס כרטא לתולדות ירושלים, עמ' 53 והלאה). לא היו לה כלל חומות במשך תקופה ארוכה, עד שלהי המאה ה-3. האם יתכן שלעיר בינונית הוקם מקדש בהשקעה עצומה כל כך, עבודת פרך של אלפי אנשים במשך שנים?
החפירות סביב כותלי הר הבית העלו ממצאים רבים מימי בית שני, וכמעט לא מהתקופה הרומית. כך כותב שגיב עצמו: "הממצאים הרומאיים מימי התקופה הרומית המאוחרת המוגדרת מהמרד הגדול עד תקופת קונסטנטינוס דלים בהיקפם, ובעיקר נמצאו רעפים עם חותמת של הלגיון העשירי. מיעוט הממצאים מפתיע לאור העובדה שהלגיון העשירי שהה בירושלים כמאתיים שנה, יותר מכל תקופת החשמונאים".
שגיב איננו ארכיאולוג, ואילו כל הארכיאולוגים תמימי דעים שחומות הר הבית הן הרודיאניות. שגיב מסתייע מהמטבע של אגריפס שנמצאה לאחרונה תחת יסודות החומה, כראיה לשיטתו שלא הורדוס בנה אותה. איפכא מסתברא: הרי יוסף בן מתתיהו כותב בפירוש שמלאכתו של הורדוס נשלמה רק סמוך לחורבן, ואין כל פלא בכך שנמצאה מטבע זו. הפליאה היא הפוכה: מדוע לא נמצאו ביסודות מטבעות או ממצאים מימי אדריינוס?
בשטח שאותו מזהה שגיב כמקום המקדש קיימים כמה בורות מים שנבדקו בידי הארכיאולוג צ'רלס וורן, ולפי דבריו הם חצובים בסלע. לא יתכן, אפוא, שהמקדש נמצא בעומק האדמה תחת סלע האם.
סיתות אבני הכותל דומה לסיתות חומת מערת המכפלה, ושגיב אכן טוען במקום אחר שגם מערת המכפלה נבנתה בידי אדריאנוס, וממילא גם שאין זו מערת המכפלה כלל והאבות אינם קבורים שם. אם אנו מניחים שמערת המכפלה נבנתה על ידי יהודים, מוקירי האבות ושומרי המסורת על מקום קבורתם, ממילא מתבקש שגם סגנון הבנייה הזהה בהר הבית ייוחס ליהודים.
באשר לגודל אבני הכותל, שלטענת שגיב הן גדולות מדי עבור הטכנולוגיה שבימי הורדוס, הרי יוסף בן מתתיהו כותב במפורש על מקדש הורדוס: "בית המקדש נבנה אבנים לבנות ועצומות, גודלה של כל אחת כעשרים וחמש אמות לאורך, שמונה גובהה וכשתים עשרה רוחבה". "ואבני היסוד היו גדולות ארבעים אמה".
הדמיון למקדש יופיטר בבעל בק: המתחם בבעל בק נבנה ככל הנראה בימי נירון קיסר, בשליש הראשון של המאה ה-1, ולא בימי אדריינוס כטענת שגיב (אנצי' עברית ערך בעלבק). הדמיון בין המבנים של כיפת הסלע ואל אקצה לבין המבנים שם אינו משכנע. כמו כן, אין ידיעה ברורה היכן היה מקובל להניח את הפסל של הפרש במתחם שבו שני מבנים כאלו.
אספקת המים להר הבית: עין עיטם הוזכר בגמרא כמקום סמוך להר הבית, בגבול יהודה ובנימין. אם כן, לא מדובר על בריכות שלמה הרחוקות מאוד. מסתבר, אפוא, שהגמרא מציעה את עין עיטם כמקור אפשרי מני רבים שממנו הגיעו המים למקדש ולמקווה הגבוה שבו, ועל פי אפשרות זו למדה מכאן על גובה מעיין זה. אין להבין זאת כקביעה מוחלטת ועדות ברורה, כאשר משתמע מהגמרא שזו רק מסקנה אפשרית מהמקורות. יתכן בהחלט שמי המקווה שמעל שער המים היו ממי גשמים שירדו על גג אותה לשכה.
מבצר אנטוניה: אדרבה, וורן מדבר על שני חפירים, אחד מצפון לאנטוניה ואחד מדרום לה.
מבטו של אגריפס: אמנם הסיפור בכללו מהימן, אבל אין לדקדק בפרטיו. את ספרי יוסף בן מתתיהו יש לקרוא כפי שקוראים כתבה בידיעות אחרונות, כלומר בעירבון מוגבל, הן בגלל מטרות כתיבתו הספרותיות והן משום שספריו תורגמו ואינם לפנינו בלשונם המקורית. ממילא אין טעם לחשב חישובים דקים: מספיק שליהודים הייתה תחושה שאגריפס מסוגל לראות בכדי להכעיס. ואם באנו לדקדק בלשון יוסף בן מתתיהו משל היתה זו הלכה ברמב"ם, הרי כך לשונו: "היה מביט משם... על הנעשה בבית המקדש... לא היה זה ממנהג אבותינו לראות את הנעשה בבית המקדש ובעיקר את הקרבת הקרבנות". יוספוס לא כתב שאגריפס ראה את ההקרבה.
לסיכום: השיטה המרכזית, המקובלת בין רבנים וחוקרים ו"עמך ישראל", נתמכת ממסורת ארוכת שנים, ממקורות חז"ל ומן הנתונים הבסיסיים שידועים לנו על הר הבית וסביבתו. שיטת היחיד-כמעט של שגיב מתעלמת מכל אלו על סמך ראיות צדדיות, בעיקר נושא אמת המים ודמיון מסוים למקדשי עבודה זרה. השיטה הדרומית מזכירה סוג של קונספירציה. הקונסיפרטור ממקד את תשומת הלב בפרטים שוליים, נאחז בסבך בקרניו בכל בדל סתירה, מנפח אותה ומדחיק את היסודות הפשוטים.
יש להדגיש דבר נוסף: לצערי, שמעתי כבר מפי תלמידי חכמים ששיטת שגיב גרמה להם לא רק שלא לעלות להר הבית, אלא גם להתייאש מאפשרות בניין המקדש בימינו, ללא נביא שיצביע בדיוק על מקום המקדש. זו שגיאה חמורה ביותר: לכשתינתן לנו האפשרות, בעזרת ה', ניתן יהיה לברר את הדברים עד תום בעזרת בדיקות פשוטות מאוד באופן יחסי: בדיקה חוזרת בבורות המים של וורן בדרום ההר, שתוכיח בוודאות שהם חצובים בסלע ואינם 'חורבות המקדש'; איתור "שער שושן" בחומה המזרחית בעזרת חפירה פשוטה וכדומה.
אני מזועזע מהעובדה שמר שגיב, היודע ומצהיר בפה מלא שהוא בדעת מיעוט מבוטל, פועל (כעדותו במקום אחר) מול גורמים מדיניים ומקדם הסכם למסירת המתחם העילי של הר הבית לריבונות זרה, מאחר שהמקדש לדעתו שכן מתחת לפני הקרקע. קל מאוד לשכנע הדיוטות בתחום כמו אריק שרון, השגריר האמריקני ואחרים, ושגיב העז ללכת אליהם ולשכנע אותם בפתרון מדיני של חלוקת הר הבית על פי דעתו. אישים שעבורם מסירת מקום המקדש לזרים הייתה בגדר טאבו, היו מוכנים לפתע לעשות זאת אחרי ששמעו אותו. הדבר נורא ואיום, ומטיל צל כבד על הדיון.

 • מאמר זה הוא תקציר מחוברת שעתידה לצאת לאור בנושא.

12 תגובות:

 1. מאמר חזק חזק!!

  השבמחק
  תשובות
  1. תמיהני ופליאני על יהודי יקר כמו בנו של הרב אריאל שידיו רב לו בבנין המקדש שלא יבדוק את הדברים לאשורן. דוקא לשגיב שהמקדש נמצא במעבה ההר למטה וכל השטח הדרומי כיום אינו אלא גגו של המקדש וכידוע גגין לא נתקדש, וודאי מותר להלך בכל שטח הר הבית כיום.
   א. או שלא קראת את המקורות או שאתה עושה את עצמך כאילו לא קראת. המדובר בדברים מפורשים מהרב אלפנדרי הרב בא"י בתקופת הרדב"ז שסבר כמו הכפתור ופרח כמו שגיב, וכי בגלל שמר עזריה אריאל משום מה לא ראה את הדברים משום כך הם אינם קיימים.
   ב. אם מצאת כמה רמזים התואמים את השיטה הרגילה הרי יש כנגד זה דברים הרבה יותר לפי שגיב ושוב או שלא קראת את דבריו או שאתה עושה את עצמך כאילו לא קראת. ולדוגמה בזמנו סבר הרב זלמן קורן שקבר ערבי הצמוד לחומה המזרחי מול הצאכרה אינו אלא להסתיר את שער שושן ... עד שהגיעו בהסתר וחפרו את הקבר ולא מצאו כלום, ושאלתי את הרב קורן מה הוא אומר עכשיו, ושמע טוב מה שהוא ענה לי שהתברר לו שהכל היה טעות מלכתחילה שהרי הגובה אינו מתאים, כלומר ההפרש גובה בים קדש הקדשים לשער שושן אמור להיות 22 אמות וכאן הוא הרבה יותר, ומן ההכרח שלא נשאר מהעזרה כלום אלא הכל קולף עד מתחת ליסודות הרבה, ולפ"ז אינך בטוח שהצאכרה עמדה בנקודה הגבוהה ביותר כלל!!!!!
   ראיה נוספת. אם לפי דעתך רק קיר אחד היה במדויק נגד המזרח והשאר לא יוצא שהקירות לא היו מקבילים אלא זה נכנס וזה יוצא ויוצא הכל ללעג ולקלס.

   ייחוס חומות. שוב או שלא ראת דברי שגיב וכו'. הוא הרי מצטט את דיו קסיוס סופרו של אדריינוס הכותב שכך עשה אדריינוס וההשואה אל מקדש בעל בק היא מפליאה ביותר.
   שגיב איננו ארכיאולוג. כאן כנראה אולי לא שם לב מר עזריה אריאל מה שמצאו לאחרונה שהכותל כיום בנוי בתוך מקוה מימי אגריפס והמסקנה הארכיאולוגית השתנתה מכל מה שהיה ידוע עד היום ואין הכותל של הורדוס כלל וכלל באופן חד משמעי.
   אספקת המים.מעניין דשוב ושוב עושה מר עזריה את עצמו כאילו אינו רואה את שלפניו. האם לא ידוע לו על אמת המים הקיימת ברובו עד ימינו המוליכה מים מעין עטן שליד בריכות שלמה שלפי המסורת זהו עין עיטם של המקורות !!!!!!!

   מחק
  2. התגובה הנ"ל נכתבה ע"י יוסף רוטשטיין

   מחק
  3. לגבי החומות של הכפתור ופרח. כבר ביארו את דבריו שכונתו לשליש של כל החומה דהיינו של ירושלים ולא של הר הבית. וא"כ מודדים שליש מהפינה הצפונית של חומת ירושלים. כמו שזה נראה לעומד על הר הזיתים כחומה אחת ארוכה.

   מחק
  4. מר תורה ומחקר או יוסף רוטשטיין אתה מקשקש ומבלבל ומי יודע אולי יהיו התמימים שיפלו בפח ויחשבו שמא יש בדבריך שמץ של עובדות לא הכפור פרח ולא הרב אלפנדרי כותבים נגד המסורת המקובלת, ההיפך הרי הכפתור ופרח כותב שכל חומות הר הבית הם מתקופת בית המקדש ומעולם לא היה רב בישראל שאמר שכותל המערבי הוא בנייה של הורדוס, ואגב ציורים מלפני כ-500 שנה במבט מהר הזיתים מראים את שער שושן ממול כיפת הסלע אמנם מעט משמאל המקום שנראה מול הכיפה אבל זה דוקא הוכחה היות והכותל המזרחי כיווונו הוא מעט צפוני ואילו בזוית לכיוון מזרח שזה היה הכיוון של בית המקדשולכן מול כיפת הסלע בזווית זו הוא בדיוק איפה שבציורים העתיקים.
   ב. הפרשי הגובה המוזכרים במשנה הם בתוך הר הבית בין הקצה המזרחי לכיפת הסלע והם בימינו בסביבות 10 מטרים ה20 מטרים של שגיב הם הטעייה ראשית הם מדרום לצפון דבר שלא נאמר במשנה ושנית הם במדידה מחוץ לשטח ההר לגמרי, מי שאמר לך מישהו בשם הרב קורן (לי גם זה נראה סיפור מצוץ מהאצבע) שזה נאכל לגמרי מהיסודות אם הכוונה הייתה למקום המקדש אדרבה זה מגביר את התמיהה למה הפער בגבהים כה גדול ואם הכל קולף הפער היה צריך לקטון יותר אל אם אמר שמשקופי ומזוזות השער לא קיימים אז זה לא שייך ליסודות (אין יסודות של שער), היר המזרחי הוא קיר שחלקו חצוב בסלע והוא שרד שאר הקירות הם בנייה והרחבה
   עין עיטם במסורת היא מה שנקרא היום הר ציון והדבר מסתדר במדוייק עם השיטה המקובלת ועם הגבהים בגמרא, הכותב מתעלם מכך שלא יתכן, שהמקדש נמצא בעומק האדמה תחת סלע האם, שעל בק נבנה בימי נירון ועוד ועוד. לגבי המטבע והמקווה שתחת עובי הכותל, הבנייה בהר הבית המשיכה גם אחרי הורדוס כמו שמתארת הגמ' שנמשכה גם בימי ר' חנינא בן דוסא כידוע בסיפור המפורסם עם האבן המסותת שמלאכים עזרו לו להביא, בנוסף לא כולם יודעי שהכותל בחלקו התחתון הוא שני רבדי אבן בעצם שני כתלים צמודים המקווה היה תחת הרובד החיצוני שנבנה בתקופת אגריפס כפי שמוכיחים המטבעות (המטבעות לא מתאימות לתקופת אדריינוס כמו שהיום אף אחד לא ילך עם דינרים טורקיים)

   מחק
  5. אני מקשיב כעת מעט להרצאותיו וכל דברי הם בורות למשל הוכחתו המוחצת לדבריו שהכניסה הדרומית להר הבית היא מעשה ידי הרומאים היא כי לדבריו לא ייתכן שהכניסה להר מקורה כי אחרת זה יגרום לאוהל המתץ והאמת שכל כולה של הקושיה הזו היא בורות וחוסר ידע מינימלי היות וכל הר הבית היה מקורה כמבואר ברמב"ם פרק ה' בה' בית הבחירה וכן בירושלמי פ"ג דתענית ה"ח וכן מוכח במשנה ממעשה דחוני המעגל. (ההסבר האמיתי לכך שלא חששו לטומאה בהר הבית היא שבהר הבית לא הוכנסו מתים או טומאה ובנוסף היו לכך שומרים כמבואר בראשונים וכן בפשטות התורה שבכתב שהלווים הופקדו גם על כך)

   מחק
 2. תנו לי טוריה,
  ואראה לכם איפה זה :)

  דויד פיזאנטי
  מהנדס.

  השבמחק
 3. חשוב להזכיר ששגיב ממומן על יד הקרן לישראל חדשה, שיש לה אינטרס מובהק בזה שיהודים לא יתבעו בעלות על מקום כיפת הסלע.

  השבמחק
 4. עד כמה שאני מבין יש כיום אמצעים טכנולוגיים כמו אולטרה סאונד שמאפשרים למפות את כל מתחם הר הבית לזהות את כל החללים ואת כל יסודות המבנים וחבל שלא עושים בהם שימוש זה היה יכול להסיר חלק גדול מהספקות
  צריך לדעתי לחפש את מקום השיתין במקום הזה זרם יין של הנסכים במשך מאות שנים כל שנראה לי שניתן יהיה למצא שרידים ומכאן יהיה אפשר למפות את שאר חלקי בית המקדש

  השבמחק
 5. שיטתו של שגיב לא הגיונית מהסיבה הפשוטה, שהיא לא מסתדרת כלל עם המשנה במסכת מידות ב, א, שרוב השטח הפנוי של הר הבית היה מן הדרום, אח"כ מהמזרח, אח"כ מהצפון ולבסוף מן המערב. אם קודש הקדשים נמצא אכן ב'כוס', לא ניתן בשום אופן 'לסדר' את העזרה בתוך הר הבית כך שהיא תתאים לתיאור זה, שהרי חומת הר הבית המקורית מתחילה 32 מטרים מצפון לכותל הדרומי של ימינו, כפי שניתן לראות ב'תפר' שבכותל המזרחי. הרי שדוקא הכותל הדרומי של הר הבית היה הרבה יותר קרוב למקדש מאשר הכותל הצפוני.

  דבר נוסף, אין זה משנה כל כך אם החומה החדשה היתה מימי הורדוס או מימי אדריינוס קיסר, מה שבטוח זה שהיא היתה חומה מאוחרת, וחומת הר הבית הקדומה מגיעה לכל היותר ל-32 מטרים מצפון לחומה הדרומית הנוכחית, כנ"ל; גם אם נניח שהעזרה היתה באמצע הר הבית ולא עם נטיה צפונה כפי שאומרת המשנה הנ"ל (כלומר ברור שדברי המשנה נכונים, אך גם אם המשנה היתה אומרת שהעזרה היתה באמצע הר הבית), הרי שהשטח שמכותל הר הבית הדרומי עד העזרה הוא לפחות 80 מטר, שכן רוחב העזרה מצפון לדרום הוא 135 אמות, ואם נוסיף את עובי כותלי העזרה נגיע ל145 אמות, 500-145=355 אמות. נחלק אותן לשני חלקים (החלק הצפוני והחלק הדרומי) נקבל 177.5 אמות לכל צד. אם נתרגם זאת למטרים לפי השיטה המקטינה את האמה ל45 ס"מ, נקבל כ80 מטרים.

  הרי שיש לכל הפחות כ80 מטרים מכותל הר הבית הדרומי לחומת העזרה. אם נמתח קו דמיוני מ32 מטרים צפונה לכותל הדרומי, לכיוון צפון, נגיע הרבה יותר צפונה מהמקום בו שגיב ממקם את הכותל הדרומי של העזרה.

  מסקנה: שיטתו של שגיב לא נכנסת בדברי המשניות במסכת מידות מכל בחינה שהיא, ועל כן לא ניתן לקבלה כלל. וזאת מבלי להתייחס כלל לשלל הדחוקים הגדולים שבשיטתו.

  עוד יש לזכור, ששגיב מערער על הקביעה הברורה המסתמכת על מסורת רציפה, שמערת המכפלה היא מערת המכפלה המקורית מימי אבותינו. וכשם שדבריו של שגיב כלפי מערת המכפלה מופרכים ולא ראויים להתייחסות, כך גם דבריו ביחס למקום המקדש בהר הבית.

  השבמחק