יום רביעי, 16 באפריל 2014

שחזור קציר שעורים והנפת העומר

הלילה יצאו עשרות אנשים למצפה יאיר שבדום הר חברון, כדי לחדש את קציר השעורים בלילה זה.

החבורה הגדולה יצאה במסע לילי עם השעורים להר הבית, כדי להביא את השעורים לבית המקדש ולהניפם לפני ה'.

מכיון שהמשטרה לא אפשה לחבורה לעלות להר הבית עם השעורים, יצאו הנוכחים לגן בעיר העתיקה וקיימו שם טקס עם מעיין הנפת העומר בתקוה שנוכל לחדש בקרוב מצוה זו.

כיצד היו עושים? שלוחי בית דין יוצאים מערב יום טוב, ועושין אותו כריכות במחבר לקרקע, כדי שיהא נוח לקצור. וכל העירות הסמוכות לשם, מתכנסות לשם, כדי שיהא נקצר בעסק גדול.
כיון שחשכה, אומר להם, בא השמש, אומרים הין. בא השמש, אומרים הין.
מגל זו, אומרים הין. מגל זו, אומרים הין.
קפה זו, אומרים הין. קפה זו, אומרים הין.
בשבת אומר להם, שבת זו, אומרים הין. שבת זו, אומרים הין.
אקצור, והם אומרים לו קצור . אקצור, והם אומרים לו קצור.
שלש פעמים על כל דבר ודבר, והם אומרים לו הין, הין, הין... (מנחות)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה