יום רביעי, 31 בדצמבר 2014

יהודים רבים עולים להר הבית, הרס העתיקות נמשך

זרם העולים להר הבית נמשך || גם הרס שרידי בית מקדשנו

אלו מול אלו. יהודים מול מקום המקדש מצפון
כמו בכל יום רביעי, הקבוצה הקבועה עם עוד יהודים עלו להר הבית. הערבים צעקו, הטרקטור עבד והיהודים למדו ותפללו להצלחת עם ישראל.

↓ יום רביעי בהר הבית

כמדי יום רביעי, נפגשו הבוקר ב-7:30 העולים הקבועים עם יהודים שעולים מדי פעם בכניסה להר הבית. בין העולים היו כמה שעלו הבוקר להר הבית לראשונה בחייהם. העולים מספרים שלאחר תקופה ארוכה של מיעוט תיירים בהר הבית, נראה שכמות התיירים עלתה במתינות.

יהודים ליד שער הרחמים בהר הבית

בין העולים בלטו כמה תלמידי חכמים חרדים מישיבות מובחרות שנפשם כמהה לראות ולהראות בחצרות ה'. תלמידי החכמים עסקו כל העת בלימוד תורת הבית ומעשה הקורבנות בשיתוף עם שאר העולים.

בצפון הר הבית נתקלה הקבוצה בטרקטור שנסע בהר באין מפריע בשביל המוליך ממערב למזרח. בסמוך נחפרה תעלה ארוכה לאורך הרמה שעליה נבנה בקרוב את בית המקדש. בחפירות נעשות ללא כל פיקוח ומעקב של רשויות החוק כנדרש בחוק לגבי חפירה באתר ארכיאולוגי.

בהר הבית ישבו ערבים וערביות שמקבלים שכר כדי לצעוק אללה-אכבר כשעורים לידם יהודים. העולים היהודים התעלמו מצרחות השבר של הערבים, למדו יחד והתפללו לגשמים בעתם, להצלחת אוהבי ה' המחכים בבנין אריאל בבחירות לכנסת ולבנינו בקרוב של בית מהמקדש.

טרקטור הורס עתיקות בהר הבית

יהודים בהר הבית ממערב למקום המקדש
 
יהודים בהר הבית ממערב למקום המקדש
 
יהודים בהר הבית ממערב למקום המקדש
 
יהודים בהר הבית ממערב למקום המקדש


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה