יום ראשון, 26 באפריל 2015

לשכנו תדרשו: הרב איל יעקובוביץ' ראש ישיבת ההסדר צפת

צפת מעוררת לבבות למקדש || עולים להר הבית

ישיבת ההסדר צפת הוציאה חוברת על העליה להר הבית הן מההיבט הרעיוני והן מההיבט ההלכתי. את החוברת חיבר הרב אלישע וולפסון מהישיבה. תלמידי הישיבה בראשות ראש הישיבה הרב איל יעקובוביץ' שליט"א עלו מספר פעמים להר הבית והחוברת היא בבחינת נעשה ונשמע.

בימים הקרובים נפרסם בע"ה מאמרים מתוך החוברת.


↓ דברי ברכה - הרב איל יעקובוביץ שליט"א, ראש הישיבה

נצטווינו בתורתנו הקדושה "שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך אל פני האדון ה" ואף על פי שמצוות ראייה היא לבוא לעזרה, הרי כבר בביאה להר הבית בדרך לבית המקדש מקיים העולה לרגל מצוות ראיית פנים. כך משמע מרש"י חגיגה ו. "דאימיה (אמו של התינוק) לא מחייבא להתראות בהר הבית" וכך גם נראה בפרשת וירא- "אשר יאמר היום בהר ה' יראה". גם ברמב"ם משמע קצת שאת מצוות ראייה מקיים כאשר זוכה "לראות הדר קדשו ובית שכינתו" וכן על דרך הפשט קשה להניח שכל ישראל ייכנסו לעזרה ממש.

אם כן, כבר היום בהר הבית מתקיים לפחות משהו מהמדרגה שעליה נאמר- 'עבד שהוא חביב על רבו עד שרבו שואף ומצפה מתי יראהו' (חגיגה ד: וברש"י) ואין תפילה ואין שמחה כבמקום זה שהוא 'לפני ה'.

בתפילת שמונה עשרה תיקנו לנו חז"ל שתי ברכות בעניין ירושלים- ברכת בונה ירושלים וברכת צמח דוד. הראשונה עסוקה בהכנת כיסא לדוד שזהו משיח בן יוסף (וכ"כ האר"י הק' לכוון בה על משיח בן יוסף שלא ימות) והשנייה בצמיחת קרן משיח בן דוד. כיסא דוד הוא בניין הכלי על מנת שישרה בו האור.

חלק ממאמצים אלו של 'אתערותא דלתתא' זה החוברת הזו אשר בלב רגש קוראת לנו 'לעשות מקום' לשכינה.

אֲמוּנָה היא צפת מימים ימימה לעורר לבבות למקדש. צפת הייתה והיא עדיין בחינת הרוח המלבה את הגחלים העוממות עד שתהא שלהבת עולה בעזרת ה' מאיליה.

אמינא ליה להאי גברא יקירא משופריה דבית מדרשנו הלא הוא הרב אלישע וולפסון אשר כעמוד אש לפני המחנה מאיר ומעורר אותנו דרך קבע לבית המקדש כדרך קדמוני צפת וקדושיה. רב חיליה לאורייתא לאוקומי שכינתא מעפרא ולרומם את בית אלוהינו.

בברכת הנביא חגי 'עלו ההר והבאתם עץ.. והבאתם הבית ונפחתי בו' במהרה בימינו לעינינו. אמן.

2 תגובות:

  1. החוברת הזאת ישנה. כבר יש לי אותה בערך שנה בבית

    השבמחק