יום שני, 27 ביולי 2015

לשכנו תדרשו: הסכמת הרב ליאור

אין למתנגדי העליה בסיס הלכתי מוצק || הרב דוב ליאור שליט"א

מו"ר הרב דוב ליאור שליט"א מברך את הרב אלישע וולפסון על הוצאת החוברת 'לשכנו תדרשו'. בימים הקרובים יתפרסמו כאן באתר שאר חלקי החוברת.

↓ הסכמת הרב דוב ליאור שליט"א

לכבוד
הרב אלישע וולפסון
השלום והברכה וכט"ס.

קיבלתי את חיבורך אודות חיוב העלייה להר הבית בזמננו. לא הספקתי להשיב עד עתה בגלל העומס המוטל עליי, עמך הסליחה.

נחלצת לעמוד בפרץ ולעסוק באחד הנושאים החשובים ביותר בזמננו, אם לא החשוב ביותר, והוא שיבתנו למקום מקדשנו.

יישר כוחך על הבירור המקיף שערכת בנושא העומד ברומו של עולם, כדברי חז"ל (ברכות ו ע"ב) "דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן". כמו שבתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה היו שהתנגדו לעלייה לארץ ישראל, כך יש היום מתנגדים לכל קשר להר הבית.

הרב דוב ליאור שליט"א בהר הבית
כבר הבאת את דברי הרמב"ן המסביר שהנגף בתקופת דוד היה עונש על אדישות הציבור לבניין המקדש, כך נלענ"ד שהזנחת גאולת הר הבית והשבתו לעם ישראל בימינו היא אחת הסיבות העיקריות שאין שלום בארץ והטרור הולך וגובר.

יש שרצו להביא ראיה מדברי מרן הרב זצ"ל שאסר את העלייה להר הבית, אך יש לדעת שהרב לא עסק בעצם העלייה, מפני שבתקופתו זה לא היה מציאותי כלל. הרב בא לברר שהעיקר הוא כשיטת הרמב"ם שגם בזמננו ההלכה היא שקדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, דלא כהאומרים שההלכה כהראב"ד והכניסה להר הבית מותרת לכל דכפין. הרב לא נכנס כלל לבירור הגבולות המותרים והאסורים לכניסה.

לאחר מלחמת ששת הימים, הרב גורן זצ"ל ועוד רבנים מדדו את שטח הרה"ב ומיפו את האזורים המותרים לכניסה גם לטמאי מת לאחר טבילה במקווה.

לא ראיתי בסיס הלכתי מוצק בנימוקים שהביאו המתנגדים אלא רק חששות, ובמאמרך דחית אותם בטוב טעם ודעת.

לענ"ד בוודאי שיש חשיבות גדולה שהציבור יעלה להתפלל במקום הקדוש, וזו אחת הדרכים לקרב את גאולתנו.

לאחרונה נמסר לי שהרבנות הראשית שינתה את הכיתוב בשלט בכניסה להרה"ב ועכשיו כתוב בו שהכניסה לטמאים אסורה*. זו התקדמות קטנה במאבק הגדול.

יהי רצון שתזכה להמשיך להפיץ את אור תורתנו וגאולתנו, והלוואי שנזכה כולנו לראות בקרוב בגאולת ארצנו כולה ובמרום הרים יתנוסס לתפארת בית מקדשנו.

החותם לכבוד התורה ולומדיה,
דב ליאור  • א"ה: לאחר זמן נודע, כי לא הרה"ר שינתה את השלט אלא פלוני אלמוני, והרה"ר השיבה את השלט לקדמותו. עם זאת, לאחרונה פורסם כי הרה"ר אינה מתנגדת לעלייה של יהודים להר ע"פ רבותיהם. ראה עמוד 53.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה