יום ראשון, 26 ביולי 2015

הר הבית לידינו: חוברת הלכתית מקיפה על הר הבית

לשכנו תדרשו ובאת שמה || חוברת הלכתית מקיפה על הר הבית

עוד חוברת מבית מדרשו של הרב אלישע וולפסון מצפת. הפעם מדובר בחוברת מקיפה בעניין העליה להר הבית.
 תוכן החוברת יתפרסם בימים הקרובים כאן באתר.

↓ לשכנו תדרשו - תוכן עניינים

לשכנו תדרשו ובאת שמה

בירור הלכתי מקיף בנושא העלייה להר הבית


ליקט וכתב: אלישע וולפסון
עריכה לשונית: אלקנה ארליך
הדפסה: "עטרת" ירושלים
עיצוב כריכה: אילה עיצובים

יוצא לאור בסיוע של ישיבת ההסדר צפת


תודות:
תודה רבה לרה"י הרב איל יעקובוביץ על תמיכתו ועזרתו הרבה
תודה רבה לרב גד ליאור ולרב אהרון לוי על עזרתם הרבה
תודה רבה להורי היקרים על תמיכתם הרבה בגשמיות ורוחניות במשך כל השנים
תודה רבה לאשתי היקרה על תמיכתה הרבה בכל השנים והמאמץ הגדול בגידול הילדים
ותודה רבה לכל העוזרים והמסייעים בגשמיות וברוחניות, תהא משכורתכם שלימה מעם ה'.תגובות, הערות והארות יתקבלו בשמחה
מספר פקס: 1534-6974814
כתובת דואר: רח' נוף הגולן 24/3 צפת ת.ד. 10192

תרומות להפצת החוברת ולגאולת מקום מקדשנו יתקבלו בשמחה 050-6963959

תוכן:

  • הסכמות
  • מבוא
  • האם מותר לעלות להר הבית בימינו?
  • בכל הדורות עלו יהודים להתפלל בהר הבית
  • חמש מצוות
  • הטענות העיקריות שלא לעלות להר הבית
  • תשובה לטענות
  • הלכות הטבילה
  • הלכות מורא מקדש
  • נספחיםאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה