יום שני, 20 ביולי 2015

השלט המשטרתי השערורייתי ותגובת עולי הר הבית

אסור להתפלל מפאת קדושת המקום || פורים או תשעה באב?

בכניסה להר הבית הוצב במהלך הימים בהם היה ההר סגור לכניסת יהודים שלט תמוה הקובע הנחיות לכניסה למתחם ההר.

בין השאר נאסר להתפלל בהר, להפגין, לשאת דגלים או חפצי קודש.

פעילי הר הבית שואלים מדוע נכתב השלט רק בעברית ובאנגלית בעוד הערבים שבמתחם ההר מתפללים, מפגינים, נושאים דגלים ושלטים באין מפריע?

בשלט כתוב בין היתר, שאסור להיכנס עם דגלים בשום צורה שהיא... אין ספק שהשלט הזה שמופיע באנגלית ועברית ולא בערבית מנציח את הגזענות והאפרטהייד בהר הבית. למוסלמים מותר להניף כל דגל של שנאה, כל דגל של חמאס ומותר להם להפגין והם מפגינים שם כל הזמן.

יהודה גליק אמר: "הנושא של הר הבית לא רק בידי משטרת ישראל. המשטרה מתנהלת כך כי רבים מדירים את עצמם מהמקום. צריך לעלות ולהרגיל את המשטרה ואת המוסלמים שיהודים הם חלק מהנוף בהר הבית ויתייחסו גם לצרכי היהודים ולא רק לצרכי המוסלמים האלימים. גם יהודים הם בני אדם ומגיע להם זכויות אדם במדינת ישראל הריבונית".

יו"ר המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש אביעד ויסולי שלח מכתב למשטרת ישראל, בו הוא קובע שהשלט אינו חוקי, אך בינתיים הוא דורש בשם תנועות המקדש אכיפה שוויונית ההוראות, כך שיאכפו גם על מוסלמים

↓ מכתב תנועות הר הבית למשטרת ישראל

המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש
דישראלי 36 חיפה 3433436 Disraeli St.     טל': 8112099 – 04 5791746 – 050 Tel.:
פקס: 8243490 - 04 Fax:                      אימייל: mikdash@mateh.org  Email:

בס"ד ד מנחם-אב התשע"ה 20.7.15                                                  מבלי לפגוע בזכויות

לכב'
ניצב משה אדרי, ממ"ז ירושלים
משטרת ישראל
ירושלים

באמצעות פקס

הנדון:        שלט חדש מטעם המשטרה בכניסה להר הבית בשער המוגרבים

1.         היום פורסם שלט חדש מטעם המשטרה בכניסה להר הבית בשער המוגרבים.  השלט כתוב בעברית ובאנגלית (להלן "השלט") (העתק השלט מצ"ב).

2.         השלט מופנה ל"מבקר" בהר הבית.  מרבית היהודים העולים להר הבית אינם מבקרים אלא עולים המבקשים לקיים בעלייתם מצוות שונות, ובכללן תפילה, כיבוש, בניין המקדש, מורא מקדש ועוד.  היהודים הם בעלי הבית בהר הבית, וכינויים "מבקר" הינו עלבון דתי.  הינך מתבקש לשנות את הכינוי הנ"ל או להוסיף לשלט כינוי נוסף בסגנון: "עולה", "מתפלל" וכד'.

3.         השלט אשר פורסם על ידי משטרת ישראל, כמובן שאינו יכול להבדיל בין בני הדתות השונות והוא מחייב את כולם: יהודים, נוצרים, מוסלמים ובני שאר הדתות.  משכך, יש לתרגמו גם לערבית, שהיא שפה רשמית במדינת ישראל, ולהציבו בכל שערי הר הבית.  הינך מתבקש להורות למפקד מרחב דוד לבצע זאת לאלתר.

4.         בין השאר, נכתב בשלט כדלקמן:
"אסורה כל פעילות הפגנתית / מחאתית בשטח הר הבית וכן אסורה הכנסת שלטים, דגלים או חפצים אחרים המשמשים לפעילות הפגנתית / מחאתית."
מידי שבוע נערכות הפגנות של מוסלמים על הר הבית, תוך הנפת שלטים ודגלים של ארגוני טרור, ללא כל התערבות מצד המשטרה. אבקשך להסביר את מחדלי המשטרה באי-התערבות בהפגנות המפרות את הוראותיה.  האם מדובר בשרשרת כשלונות נוספים של מפקד מרחב דוד, נצ"מ אבי ביטון, לקיים את הוראות המשטרה עצמה, או שמא מדובר במדיניות מכוונת של עצימת עיניים מההפגנות המוסלמיות על הר הבית ואכיפה בררנית וגזענית של ההוראות רק כנגד יהודים, המניפים את דגל ישראל על הר הבית?

"אסורה כל פעילות דתית/פולחנית בעלת סממנים חיצוניים גלויים." וכן: "אסורה הכנסת תשמישי קדושה או חפצים אחרים המשמשים לפעילות דתית / פולחנית."

הוראות אלה מהוות הפרה חמורה של שורה של חוקים: חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל; חוק השמירה על המקומות הקדושים; זכויות אדם יסודיות כחופש הדת והפולחן; אמנות בינלאומיות רבות אותן אישררה מדינת ישראל, ובהן היא התחייבה לאפשר את חופש הדת והפולחן לבני כל הדתות במקומות הקדושים להם באורח שוויוני, כמו גם התחייבויות ראש הממשלה לכך שבשורה של נאומים בחו"ל.

הינך מתבקש בזאת לבטל הוראות אלה הסותרות ומפרות את הדינים המצויינים לעיל. 

5.         מכל מקום, ועד לביטול ההוראות הנ"ל, הינך נדרש להורות לשוטריך מיידית לאכוף את ההוראות באורח שוויוני על בני כל הדתות, ובכללם יהודים ומוסלמים, שלגביהם הר הבית מהווה מקום קדוש.  יש להדגיש כי ביחס ליהודים, הר הבית הינו המקום הקדוש ביותר בעולם, ועל כן יש להתחשב יותר ברגשותיהם כלפיו, מאשר למוסלמים שלגביהם הר הבית הוא המקום השלישי בקדושתו בלבד.

6.         אנו נעקוב בקפדנות על האופן והמידה שמשטרת ירושלים תאכוף את הוראותיה בשלט. בכל מקרה שבו יתברר כי התבצעה אכיפה בררנית על רקע גזעני או הפליה דתית, יינקטו הליכים על פי דין כנגד העוברים על החוק, גם, ובמיוחד, כנגד שוטרים המחויבים בשמירת החוק ככל אזרח ואף מעבר לכך.

7.         תגובתך לנ"ל מתבקשת בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 23.7.15.  במידה ובקשותינו דלעיל לא ייענו במועד המבוקש, אנו שומרים על זכותנו לפנות לכל ערכאה הפועלת על פי דין בישראל ובעולם, ללא כל התראה נוספת, על מנת לעתור להכרעה שיפוטית בנוגע לשלט האמור ולהתנהלות משטרת ישראל באכיפתו.

הודעה פורמאלית: אין באמור במכתב זה כדי להוות כל ויתור, השלמה, עיכוב, דחיה, הפחתה, הסכמה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלא, על נושא כלשהו שהועלה בעבר או שיועלה בעתיד ו/או על כל דרישה, בקשה, טענה, תלונה, סעד, טען-ביניים, צו, הודעה, תביעה או עתירה על פי כל דין ונגד כל אדם. 


בכבוד רב,
(      -      )
אביעד ויסולי, עו"ד
יו"ר המטה המשותף
לתנועות הר הבית והמקדש

העתק:
ראש הממשלה
השר לבטחון הפנים
היועץ המשפטי לממשלה
המפכ"ל
ממ"ר דוד
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה