יום שני, 3 באוגוסט 2015

לשכנו תדרשו: הסכמת הרב סטבסקי

מסקנות המאמר נכונות ומתבקשות מאליהן || הרב סטבסקי

מו"ר הרב דניאל דוב בערל הכהן סטבסקי שליט"א מברך את הרב אלישע וולפסון על הוצאת החוברת 'לשכנו תדרשו'. בימים הקרובים יתפרסמו כאן באתר שאר חלקי החוברת.

↓ הסכמת הרב דניאל דוב בערל הכהן סטבסקי שליט"א

ב' אייר התשע"ה שבת הארץ לה'

לכבוד ר' אלישע וולפסון היקר יחי'

ראה ראיתי מאמרך בנושא הר הבית וקיום מצוות "לשכנו תדרשו ובאת שמה", ושמח לבי בקרבי.

מצאתי כי הולכת קולמוסך בדרך ישראל סבא בהבאת השאלות בכבוד רב עם כל המקורות לכאן ולכאן, וזה גופא פועל סייעתא דשמייא וגילוי שכינה בעיון ההלכתי. וכידוע ש"הלכה כענוותנים שהיו מקדימים דברי חבריהם לדבריהם".

מעבר למסקנות המאמר הנכונות והמתבקשות מאליהן בבהירות, עצם הדיון ההלכתי התורני בלא רבב של אידיאולוגיא ודעות אנושיות אישיות – הוא כבר רווח נקי לתורה"ק ולקיומה, שכן במצוות חמורות מדאורייתא עסקינן.

יישר חיליך לאורייתא, ויהי רצון שנזכה לחבר את כל פרט וכלל מישראל לבית ה' ולעובדו שם כרצונו בטהרה בכל קרבנותיו המרבים את הבריאה כולה להבורא יתברך ברחמים בעידנא דידן אכי"ר.

המצפה למלכות ה' גלויה על הכל ברחמים
ידידכם
דב"ר הכהן סטבסקי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה