יום שישי, 4 בדצמבר 2015

ברכות ופניה למפכ"ל המשטרה הנכנס

ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך || מפכ"ל המשטרה: ברכות ודרישות

המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש פנה במכתב למפכ"ל המשטרה הנכנס רב ניצב רוני אלשיך.עו"ד אביעד ויסולי מברך בשם המטה את המפכ"ל עם הכנסו לתפקידו ומאחל לו הצלחה בתפקיד החשוב. בהמשך מציג ויסולי את המצב בהר הבית ופונה למפכ"ל לשנות את הגישה המשטרתית בהר הבית.

↓ מכתב מתנועות המקדש למפכ"ל הנכנס

המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש
דישראלי 36 חיפה 3433436 Disraeli St.     טל': 8112099 – 04 5791746 – 050 Tel.:
פקס: 8243490 - 04 Fax:                             אימייל: mikdash@mateh.org  Email:

בס"ד

כב כסלו התשע"ו  4.11.15                                                                      מבלי לפגוע בזכויות


לכב'                                        
רנ"ץ רוני אלשיך, מפכ"ל
משטרת ישראל – המטה הארצי
ירושלים


הנדון: משטרת ישראל והיהודים בהר הבית
בראש ובראשונה ברצוננו לברכך על כניסתך לתפקיד החשוב של המפקח הכללי של משטרת ישראל, ולאחל לך את הברכה ממזמור כ' בתהילים הנאמר בתפילת הבוקר: "ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך".  וכידוע, ציון הוא בית המקדש, מקום השכינה על הארץ.

אציג את עצמנו.  המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש נוסד לפני כשנתיים וחצי והוא מאגד ומתאם את כל ארגוני הר הבית והמקדש, כיום 29 במספר.  המטה עוסק בכל מגוון הפעילויות הנוגעות להר הבית והמקדש, יוזם ומשלב את פעילויות הארגונים השונים, מעבר לפעילות העצמאית של כל ארגון וארגון.

כידוע, בשנים האחרונות חלה התעוררות עצומה בתודעה של העם היהודי ביחס להר הבית, המקום הקדוש ביותר ליהודים עלי אדמות.  קיימת דרישה הולכת וגוברת לאפשר ליהודים תפילה ופולחן בהר הבית - לא במקום דתות אחרות אלא לצידן ובאורח חוקי ושוויוני. 

בסקרים שנערכו על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, אוניברסיטאות ומכוני סקרים שונים עולה כי כ - 50%  מהיהודים בישראל וכ – 75% מאנשי הציונות הדתית דורשים לאפשר תפילת יהודים בהר הבית.  מאות רבנים קוראים ועולים בעצמם להר הבית, ומספר העולים להר הבית מקרב היהדות הדתית (אשר מופלית לרעה באופן בולט ומובהק בהר הבית) שילש את עצמו בחמש שנים האחרונות, על אף המגבלות הדרקוניות המוטלות עליו ע"י המשטרה חדשות לבקרים.

מטבע הדברים אנשינו נמצאים בדיאלוג יומיומי עם משטרת ישראל ברמה הטקטית בהר הבית.  אנו מקיימים גם דיאלוג ספוראדי עם הפיקוד בדרג הבינוני במרחב דוד האחראי על הר הבית.  הדיאלוג עם הפיקוד הבכיר של המשטרה, המעורב באורח הדוק במתרחש בהר הבית, כולל עם המפכ"ל העומד בראש פורום הר הבית של המשטרה, מתנהל בשנים האחרונות כמעט באורח בלעדי דרך בתי המשפט.  כידוע, בתי המשפט עוסקים רבות בענייני הר הבית ונותנים החלטות שיפוטיות מרובות בענין זה.

משטרת ישראל, המופקדת על אכיפת החוק והסדר, היתה אמורה להוות דוגמא ומופת לקיום החלטות שיפוטיות בכל דבר ועניין, ובהר הבית בכלל זה.  באורח מעשי המשטרה מפרה ומתעלמת, בכל הרמות, מהחלטות ופסקי דין של בתי המשפט ביחס להר הבית, ובמיוחד מאלה של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. 

כך, לדוגמא, בג"ץ פסק בלמעלה מ – 15 פסקי דין כי ליהודים קיימת זכות להתפלל בהר הבית, והמשטרה יכולה להגביל זכות זו אך ורק במידה והתפילה תסכן, באורח מיידי, חמור וקרוב לודאי, את שלום הציבור. בפועל המשטרה מתייחסת לפסקי הדין האלה כאל "אויר" ומנסה לאסור באורח כללי וגורף כל תפילה של כל יהודי בהר הבית בכל זמן ובכל מקום, בין אם יש או אין סכנה כלשהי – בדיוק ההיפך הגמור מפסיקת בג"ץ.  מנגד ובפועל, יהודים מתפללים בהר הבית כל יום, בין בהיחבא ובין בגלוי.

בג"ץ גם קבע כי המשטרה מנועה מלהפלות יהודים לרעה בהר הבית.  המשטרה מתעלמת במופגן מפסיקה זו ומפלה לרעה יהודים (דתיים בעיקר) באורח גורף, שיטתי וגזעני. כתוצאה מכך אנו מגישים תביעות אזרחיות כנגד המשטרה, שברובן מתקבלות, המדינה משלמת פיצויים, והמשטרה נאלצת בעקבותיהם לסגל נהלים ונורמות חדשות בהתנהלותה ככלל, ובהר הבית בפרט, בהתאם לפסקי הדין.

בנוסף, המשטרה מעלימה עין מהפרות חמורות של חוקי התכנון והבניה וחוקי העתיקות בהר הבית, תוך הפרה בוטה של החלטות שיפוטיות ומינהליות בנושא זה.

לאור כניסתך לתפקיד כמפכ"ל, ולאור היכרותך המעמיקה עם סוגיית הר הבית, מורכבותו  וחשיבותו, כמו גם עם תורת ישראל, אנו מציעים כי ננהל דיאלוג פתוח וישיר עמך ועם הפיקוד הבכיר של המשטרה בנוגע להר הבית. אנו מציעים לזמן פגישה בראשותך עם ראשי המטה המשותף, שבה יידונו הציפיות ההדדיות בכל הקשור להר הבית ולהתנהלות המשטרה ואנשינו בו. 

ללא כל ספק, נושא הר הבית הולך וצובר עניין יהודי, ישראלי, מוסלמי ובינלאומי רחב. כל הסימנים מעידים כי תהליך זה ילך ויתעצם.  גם המשטרה תצטרך לעשות בקרוב חשבון נפש מעמיק על התנהלותה בהר הבית, בכל הקשור למילוי אחר הוראות בתי המשפט, זכויות האדם ושלטון החוק.  נראה כי לטובת הענין עדיף שהדברים יתקיימו ויתקדמו בהידברות.

נודה לתגובתך בהקדם להצעתנו לקיום פגישה ולאמור לעיל.

                                                                                                בכבוד רב,
         
עו"ד אביעד ויסולי
יו"ר המטה המשותף

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה