יום שני, 11 בינואר 2016

ראש חודש שבט: הקשר בין בית המקדש לאילנות

מן המדרש לחודש שבט || מכון המקדש

יער הלבנון - בית המקדש: מה הקשר בין בית המקדש לאילנות?

↓ מאת: הרב אבי כהנא/ מכון המקדש

ט"ו בשבט הוא חג לאילנות. המדרש מקשר קשר ישיר בין בית המקדש לבין האילנות:

במובן הפיזי - הברכה הייתה שורה באילנות בארץ בזכות בית המקדש. 

אך גם במובן הרוחני - בית המקדש נקרא גם בשם "בית יער הלבנון" (מלכים א', י', יז), הדבר מרמז שעתיד המקדש לחזור ולהתחדש, כשם שהיער מתחדש. 

על הקשר בין בית המקדש לבין ה"יער", אומר המדרש: אמר רב זוטרא בר טוביה: למה נקרא שמו "יער"? לומר לך: מה יער מלבלב - אף בית המקדש מלבלב. דאמר רב הושעיא: בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאין פירות בזמניהן, וכיוון שהרוח מנשבת בהן היו נושרין פירותיהן, ומהן הייתה פרנסה לכהונה. וכיוון שנכנסו גויים להיכל - יבשו, שנאמר: "ופרח לבנון אומלל". ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו שנאמר: "פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה". (יומא לט,ב). 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה