יום שבת, 16 בינואר 2016

פניה לשר לבטחון פנים בעניין האפליה הגזענית ותגובתו

שאלה בעניין האפליה || תשובה מתחמקת

אסף פריד פנה בשם המטה המשותף של תנועות המקדש לשר לביטחון פנים, גלעד ארדן. במכתבו לשר ציין פריד את האפליה ההולכת המחמירה של יהודים בהר הבית וגם של תיירים.

התיירים מופלים לרעה ביחס למוסלמים ואילו היהודים מופלים לרעה ביחס לתיירים.

אסף פריד עומד במכתבו על חמש נקודות עיקריות בהן מופלים היהודים לרעה בהר הבית: ההמתנות הארוכות התור הכניסה, הליווי הצמוד של הוואקף המוסלמי, הבדיקות המשפילות, חופש התנועה המוגבל וההגבלה המספרית של יהודים בהר הבית.

עוד ציין פריד את האפליה בין תיירים תומכי הערבים לבין תיירים אחרים.

בתשובה למכתבו קיבל פריד מכתב מראש מטה השר. בתשובה המובאת לפניכם בהמשך, מתעלם הכותב מהאפליה הגזענית הבוטה נגד יהודים ומנסה לתרץ את שאר העוולות בתירוצים הנדושים של "סטטוס קוו" ו"שיקולים מבצעיים".

הנה המכתב עם התמונות הנלוות והתשובה לשיפוטכם:

↓ מכתב המטה המשותף של תנועות המקדש


א)     ביום חמישי ל' מרחשוון (12/10/2015)  עליתי באופן אישי להר הבית, והזדעזעתי. אפליית היהודים בהר הבית הולכת ומחמירה במגוון רחב של התנכלויות מפלות בין יהודים לתיירים. לתשומת ליבך, האפליה אינה רק בין יהודים למוסלמים, אלא בין יהודים לתיירים.


1.     המתנה - תייר שמגיע להר הבית נכנס מיד עם הגעתו. יהודים נחסמים וממתינים עד שלוש שעות. היום המתינו יהודים בכניסה להר הבית במשך יותר משעתיים, בסוף הכניסו אותם ל-3 דקות, לכניסה ויציאה מיידית, בטענה שאזל זמן הפתיחה ליהודים.
2.        ליווי - תיירים נכנסים בלי שום ליווי. הליווי מטריד וצמוד, גורר פרובוקציות מיותרות ומסית את הוואקף להתנכל ליהודים. יהודים צריכים להסתובב בהר הבית באופן חופשי כמו בכל העיר העתיקה וכמו כל תייר בהר הבית. הר הבית הוא הרי מקום הרבה יותר דליל ובטוח מאשר העיר העתיקה.
3.    בדיקות - תייר לא עובר שום בידוק אישי, מעבר למגנומטר. היהודים כולם חשודים. כולם עוברים בידוק משפיל, מפלה וגזעני, הבידוק כולל בדיקה ת"ז מול מחשבי המשטרה וחיפוש גופני לגברים וגם לנשים!
4.       חופש סיור - תיירים חופשיים לעמוד ולשבת, ללכת ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה. לאן שהם חפצים בהר הבית, ללא שום הגבלות, מלבד כניסה למסגד ולמבנים. יהודים מובלים כמו אסירים, במסלול היקפי, בקצב מוכתב, ללא עצירות כמעט, בפיקוח חודרני, בלי יכולת לדבר מבלי ששוטרים ואנדשי וואקף יאזינו לכל מילה. אין פרטיות, אין כבוד לאדם, ואין חופש תנועה.
5.      הגבלה מספרית - תיירים נכנסים חופשי, כמה שהם באים, כמה זמן שהם רוצים. יהודים לא מורשים להכנס כל עוד ישנם יהודים בהר. גזענות ופחדנות שזועקת לשמים. במקומות אחרים היינו תוקפים את זה כנומרוס קלזאוס אנטישמי מובהק.
בשורה התחתונה, אם אין בכוחו וביכולתו של כבוד השר להשוות את מעמד היהודים בהר הבית לפחות לזו של המוסלמים, לא יעלה על הדעת שתחתיך המשטרה תתייחס ליהודים יותר גרוע מאשר למבקרים ותיירים רגילים.
1.1   אבקש לדעת מה בכוונת השר לעשות כדי להשוות את מעמדם של היהודים בהר הבית לפחות למעמדם של תיירים.

ב)       בזמן שהותנו בהר נתקלנו בקבוצת כמרים נוצריים מהלכת מולנו ברחבת ההר. להפתעתנו גילינו את הכמרים ענודים בצלבים גלויים וחשופים על חזיהם. (תמונה מצורפת).
התפלאנו כיצד נכנסו כך למתחם הר הבית. הרי מנסיוננו המשטרה מונעת כניסה להר הבית בתשמישי דת שאינם מוסלמים, בטענה כי אלו עלולות להפר את הסדר, וטענות שונות ומשונות נוספות. כך גם מדקלם השוטר בכניסה, את ההוראות הללו פירסמה המשטרה בשלט גדול שהציבה בכניסה. וכך המשטרה נוהגת לעינינו כאשר היא מסירה מתיירי כל העולם את שרשרותיהם, את "כיפותיהם", פעמים שמפשיטה אותם את חולצותיהם הנושאים כיתובים עבריים, ואפילו מחטטת במאכליהם אם אין בהם יין או בשר שמרגיז את המוסלמים. לפליאתינו, השיבו השוטרים, שהמשלחת הנוצרית הזו לא נכנסה משער המוגרבים, ולכן לא חלים עליה כל המגבלות החלות על יהודים ונוצרים שנכנסים להר הבית.
בירור נוסף העלה שמדובר בכמרים המזדהים עם ההסתה של הוואקף נגד מדינת ישראל, וככאלו הם מקבלים מהוואקף שירות אישי, כניסה משערים אסורים, עם תשמישי דת שאינם מוסלמים.
לעומת זאת, קבוצת תיירים נוצרים שעלו להר הבית משער המוגרבים, באישור המשטרה, הושלכה מהר הבית, (ממש כך), באמצע סיורם במקום.
בשיחה איתם הסבירו הנוצרים הללו שהנימוק להשלכתם מההר היה לבושם ובגדיהם. אנשי וואקף  שראו אותם טענו שהם לבושים כיהודים. (לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו). מסתבר שאנשי הוואקף המשוטטים בשטח ההר, החלו בצעקות כאשר ראו את קבוצת הנוצרים, והמשטרה נכנעה לדרישתם, והוציאה אותם משער הברזל. (תמונה מצורפת).
מסתבר אם כן, שמניעת הכנסת תשמישי דת, איננה אסורה אלא על מי שנכנס למקום בחסות מדינת ישראל. אפלייה גזענית ונוראה בחסות המדינה.

2.1        אבקש לדעת מדוע הותר להם להכנס דרך שער שאינו שער המוגרבים?
2.2        מדוע, בניגוד למפורסם הותר להם לענוד סמלים דתים?
2.3        האם למופתי מותר להכניס כל אדם להר הבית בניגוד לנהלי המשטרה?
2.4        מדוע הושלכו התיירים הנוצרים מהר הבית באמצע סיורם במקום?

בכבוד רב
אסף פריד
חבר המטה המשותף של ארגוני המקדש
נגוהות, הר חברון

העתקים:
שרי הממשלה, ח"כים, מפקדי המשטרה, מבקרי המשטרה והמדינה.

↓ תשובת המשרד לביטחון פנים

פנייתך לשר לביטחון הפנים התקבלה בתודה ונקראה בעיון. העברתי את פנייתך לבדיקת הגורמים המקצועיים ולהלן התייחסותי לאחר שקיבלתי את עמדתם: 
בפנייתך הנך מלין כנגד הפליית המבקרים היהודים בהר הבית, לעומת מקביליהם התיירים (המתנה ובידוק בכניסה להר הבית וכן ליווי ופיקוח במהלך הביקור במקום) .כמו כן הנך מלין כנגד יחס שונה מצד משטרת ישראל לקבוצת נוצרים ענודים בצלבים אשר פקדה את הר הבית  והילכה בו בחופשיות, ולעומתה- קבוצת נוצרים אחרת, אשר נכנסה 11.11.12 בתאריך ה למקום דרך שער המוגרבים. לדבריך, התנהלות משטרת ישראל מפלה, מהווה כניעה לדרישות הווקף ומעמידה בסימן שאלה את האיסור על כניסה להר הבית עם סממנים דתיים. 
הבידוק בכניסה להר הבית, הליווי המשטרתי במהלכו, כמו גם מתווה הביקור ומאפייניו נובעים משיקולים מבצעיים מקצועיים של משטרת ישראל, אשר תכליתם מילוי תפקידה של משטרת ישראל לשמירת הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש. 
אביא לידיעתך, כי במסגרת הניסיון לשפר את השירות למבקרים בהר הבית, ישנה אפשרות לתאם את מועד הביקור מראש, באופן שיצמצם את משך ההמתנה בואכה הר הבית. 
אזכיר, כי בהתאם לסטטוס קוו בהר הבית, ניהול העניינים הפנימיים בו, מסור לווקף המוסלמי ובכלל זה שערי הכניסה להר הבית, למעט שער המוגרבים. בהתאם לפרקטיקה הנוהגת, כל ביקור בהר הבית מתואם עם משטרת ישראל. לאור האמור, לא הייתה מניעה על כניסת המשלחת הנוצרית, כאורחת של הווקף, דרך שער השבטים, ביקור אשר תואם עם משטרת ישראל. 
בניגוד לנטען, משטרת ישראל אינה מונעת כניסה להר הבית עם שרשראות ועליהן תליוני מגן דוד או צלבים וכן אינה מונעת, כניסה עם כובעים, כיסויי ראש וכיפות. כללי הביקור בהר הבית מופיעים בשלט המוצב בכניסה למתחם דרך שער המוגרבים וכן מועברים בתדרוך מטעם משטרת ישראל עובר לתחילת הביקור. 
קבוצת הנוצרים אשר הוצאה מהר הבית, נהגה בניגוד לכללי הביקור במקום, דבר אשר  עורר פרובוקציה (מדריך הקבוצה חרג באופן בוטה מההנחיות אשר הועברו לו בתדריך ספציפי).  עקב כך, הורתה משטרת ישראל על הוצאת הקבוצה משטח הר הבית. 
אשמח לעמוד לרשותך בכל עת.   
בברכה,
עדי צברי
ראש מטה השר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה