יום חמישי, 18 בפברואר 2016

הרב צפניה דרורי: מצווה לעלות להר הבית

העלייה להר הבית - מצווה וחיונית ממש בימינו || הרב צפניה דרורי

רבה של קרית שמונה, וראש הישיבה הרב צפניה דרורי שליט"א, קורא לעלות להר הבית, לגלות לעם ישראל ולכל העולם כי המקום קדוש לישראל, למנוע מהמוסלמים לפגוע בקדושתו, או ליחסו כקדוש למוסלמים ולנוצרים.

↓ הרב צפניה דרורי קורא לעלות להר הבית

הרב דרורי מתלמידיו הבכירים של הרב צבי יהודה קוק, התייחס לחוברת שהוציא לאור הרב צבי טאו גם הוא מתלמידיו של הרצי"ה שקורא להתרחק מהר הבית בטענת "הריחוק המקרב".

האזהרות לעמי הארץ בלבד

בפתח מכתבו מבדיל הרב דרורי בין הבלבול שיוצרת השוואה בין הר הבית שהוא "מחנה לויה", לבין העזרה של המקדש הקדושה ממנה כ"מחנה שכינה".

לדברי הרב דרורי, הרב קוק האב ובנו הרצי"ה מעולם לא אסרו את העליה להר הבית. ה"אזהרות על העלייה להר נאמרו רק כדי למנוע מעמי הארץ להיכנס למקום המקדש עצמו, ולא לעזרת הלויים". זו גם הסיבה לאזהרות הרבנות בענין, מסביר הרב דרורי ומבהיר ש"אין שום מקור שבו נאסר לעלות לעזרת הלויים".

"ישראל הרבו לעלות אל ההר בטהרה - וכך כותב הרמב"ם על עצמו שעלה להתפלל במקום, וכן ראשונים אחרים שעלו להר". "מנהג ארץ ישראל הוא לעלות", קובע הרב.

אמנם גם הרב דרורי טוען ש"ישנם תנאים לעלייה להר הבית: מורא מקדש, ללא נעליים ובטבילת טהרה במקווה שכשר לטהרת נשים". אבל "מכאן רואים שיש מצווה לעלות". עם כל החומרות, אנו יודעים בדיוק איפה אין חשש קדושת מקדש ורק לשם עולים יראי ה', בוודאי לא נכנסים למקומות האסורים.

"העלייה להר הבית הינה חיונית ממש בימינו, כי בימים אלו עם ישראל מתרחק מהמקום ולא מבין את קדושתו. תפקידנו הוא לגלות לעם ישראל ולכל העולם כי המקום קדוש לישראל ובתוך כך למנוע מהמוסלמים לפגוע בקדושתו או לחילופין ליחסו כקדוש למוסלמים והנוצרים. מורא מקדש מחייב לפרסם את מעלת המקום ולהתרומם בשפע קדושתו, המשפיע על העולים מורא מקדש ולהט אמונה שאינו פוסק".

↓ הרב צפניה דרורי שליט"א - המכתב המלא

שאלה

הרב צבי טאו כתב חוברת ובה כתב כי העלייה להר הבית אינה לרוח חכמים, שהרי אין להיכנס לשטח המקדש ללא צורך ואף לכהן טהור שאין לו עבודה אסור להיכנס. מכאן הוא מסיק שהריחוק מהמקדש מקרב את האדם יותר מאשר הביקור התדיר בו. 


תשובה

לדעתי אין להביא ראיה מדין זה בהקשר לעלייה להר הבית לשטח עזרת הלויים, שם הכניסה מותרת לכל מי שטבל לקריו. בשטח המדובר אין מגבלת עלייה וכתוב במפורש שכל המרבה לעלות זוכה במורא מקדש. 

מההיסטוריה אפשר לראות שישראל הרבו לעלות אל ההר בטהרה, וכשהפסיקו לעלות נאמר "ירושלים דורש אין לה". ישנם תנאים לעלייה להר הבית: מורא מקדש, ללא נעליים ובטבילת טהרה במקווה שכשר לטהרת נשים. מכאן רואים שיש מצווה לעלות - וכך כותב הרמב"ם על עצמו שעלה להתפלל במקום וכן ראשונים אחרים שעלו להר.

מנהג ארץ ישראל הוא לעלות, כמו שכותב חסיד ברסלב מצפת בשנת 1860 שהיו עולים הוא וחבריו למקום המותר עד שהערבים ביזו אותם ומנעו מהם להתפלל ולכן הפסיקו לעלות. 

אין שום מקור שבו נאסר לעלות לעזרת הלויים, אזהרות על העלייה להר נאמרו רק כדי למנוע מעמי הארץ להיכנס למקום המקדש עצמו ולא לעזרת הלויים. מרבים לצטט את דברי הרב קוק באגרות (חלק ב' סימן רפה), שם הרב מותח ביקורת בלשון קשה על עלייתו של הברון רוטשילד למקום המקדש עצמו, אשר אין לאף אדם בישראל רשות להיכנס לשם. הסיבה שהרב קוק יצא בשעתו נגד כניסת רוטשילד למקום המקדש הייתה מתוך חשש שהמון העם יחשוב שמותר לעלות להר בלי להיטהר ושההלכה כמו הראב"ד ולכן יעלו גם למקום המקדש. מסיבה זו חשש שאם לא יאסור את העלייה לכל הר הבית עלול המקרה לחזור על עצמו ורבים נוספים ייכשלו באיסור כרת. 

הסיבה להחלטת הרבנות בשעתו לא לעלות להר הבית הייתה גם היא מסיבה אחת, והיא- חשש שעמי הארץ יעלו אל ההר בלי להיטהר וייכנסו למקומות אסורים. אולם, המציאות הוכיחה שעמי הארץ עולים למרות התנגדות הרבנות והדבר שדווקא כן מונע עלייה לא בטהרה הוא הדרכתם של היחידים יראי דבר ה' שעולים בטהרה ומדריכים את יתר העם מהי הדרך הנכונה לעלייה. 

כיום הרבנות מסתפקת בהודעה שאסור להיכנס מפני שאיננו טהורים, אך את חיילי צה"ל מביאים לכנסיית הקבר ולמקום המקדש ואיש אינו מורה על מורא מקדש חוץ מיראי ה' הפוקדים את המקום בקדושה. 

הסיבה שהרב צבי יהודה זצ"ל נמנע מלהכניס את אצבעותיו בסדקי הכותל היא מדין מורא מקדש, זאת משום שבאותו רגע היה נעול נעליים ולא עלה על מנת לקיים את מצוות "יראה כל זכורך לפני ה'". אולם כל מי שעולה בקדושה מקיים מצוות עשה ודורש את ירושלים בכל ליבו, נפשו ותפילתו. 

לאחר המדידות של צה"ל, עם כל החומרות, אנו יודעים בדיוק איפה אין חשש קדושת מקדש ורק לשם עולים יראי ה', בוודאי לא נכנסים למקומות האסורים. 

עלייה להר הבית הינה חיונית ממש בימינו, כי בימים אלו עם ישראל מתרחק מהמקום ולא מבין את קדושתו. 

תפקידנו הוא לגלות לעם ישראל ולכל העולם כי המקום קדוש לישראל ובתוך כך למנוע מהמוסלמים לפגוע בקדושתו או לחילופין ליחסו כקדוש למוסלמים והנוצרים. מורא מקדש מחייב לפרסם את מעלת המקום ולהתרומם בשפע קדושתו, המשפיע על העולים מורא מקדש ולהט אמונה שאינו פוסק.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה