יום רביעי, 2 במרץ 2016

המועצה האקדמית למדיניות לאומית מזהירה מהתקנת מצלמות בהר הבית

בניגוד לחוק ופוגע בריבונות || התקנת מצלמות בהר הבית

במכתב "בהול" אל ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת המשפטים איילת שקד והשר לבטחון פנים גלעד ארדן, דורשת המועצה האקדמית למדיניות לאומית למנוע את התקנת המצלמות בהר הבית על ידי ירדן, ולהפעיל את מלוא הסמכויות המוקנות להם על מנת למנוע את הפרת החוק הישראלי וכל פגיעה בריבונות הישראלית בהר הבית.

↓ המועצה האקדמית למדיניות לאומית מזהירה


בפניית המועצה נכתב כי "בימים אלה ממש נודע כי משלחת ירדנית ביקרה בהר הבית לשם היערכות טכנית ומבצעית להתקנת המצלמות. ככל הידוע, צוות טכני ירדני אמור להגיע כבר בימים הקרובים לשם ביצוע התקנת המצלמות בפועל. בניגוד לניסיון קודם של הוואקף הירדני להתקין מצלמות בהר הבית, פעולת המשלחת האמורה לא סוכלה על ידי משטרת ישראל. מכאן, מתגבר החשש כי המצלמות יותקנו כבר בימים הקרובים באין מפריע".

המועצה מציינת שלא הוצא היתר בניה להתקנת המצלמות ואף טרם התקבל אישור ועדת השרים בראשות השרה לענייני תרבות, להתקנת המצלמות בהר הבית. "כידוע, בהיות הר הבית אתר עתיקות המשמש לצורך דתי, כל בניה ו/או הקמת מתקן במתחם ההר מחייבת אישור ועדת השרים בראשות שר התרבות, ובהשתתפות שר הדתות ושר המשפטים. זאת בהתאם לסעיף 29(ג) לחוק העתיקות, התשל"ח-1978". כדברי עו"ד אורית יפת המייצגת את המועצה האקדמית.

"יתרה מכך, ככל הידוע, נושא התקנת המצלמות כלל לא הובא לפתחה של ועדת השרים, לשם דיון לקראת מתן אישור כאמור". ו"הנה כי כן, האמור לעיל מקים חשש ממשי בדבר הפרת החוק הישראלי, אשר ממילא פוגעת גם בריבונות ישראל בהר הבית".

"יתר על כן, גם אם מיקום הצבת המצלמות תואם עם ממשלת ישראל, העדר יכולת לשלוט במצלמות, בהפעלתן, בכיולן, ו/או העדר גישה מלאה לתוכן הצילומים בזמן אמת, מהווים פגיעה חמורה בריבונותה של ישראל בהר הבית. זאת בניגוד לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל ופסיקת בג"צ, כפי שפורט במכתבנו שבסימוכין.

"יודגש כי האופן בו יותקנו המצלמות עלול להשפיע באופן בלתי הפיך על יכולתה של ישראל לשלוט בתפעולן ו/או להיחשף למלוא הצילומים בזמן אמת. 

"לאור זאת, נבקשכם להפעיל את מלוא הסמכויות המוקנות לכם על מנת למנוע הפרת החוק הישראלי וכל פגיעה בריבונות הישראלית בהר. בכלל זה מניעת התקנת המצלמות כל עוד לא ניתן לכך אישור ועדת השרים וכל עוד לא הובטחה שליטת ישראל בתפעול המצלמות ובגישה מלאה לצילומים.

"ככל שמכתבנו זה לא יזכה בהקדם להתייחסות שתניח את דעת מרשתי, תשקול מרשתי פניה דחופה לערכאות לשם עצירת התקנת המצלמות עד להבטחת קיום החוק ושמירה על הריבונות."

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה