יום שבת, 12 במרץ 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ג' באדר ב' תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ג' באדר ב' תשע"ו

נאמר בתורה: "יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם" (ויקרא י,ט). מכאן שכהן ששתה רביעית יין (בדיוק. שהוא שיעור של כ- 85 סמ"ק לגר"ח נאה) כשהיין חי ועברו על הייו ארבעים יום (שיעור תסיסה), ושתה בבת אחת, ונכנס למקדש ועבד עבודה במקדש, עבודתה פסולה וחייב מיתה בידי שמים (רמב"ם ביאת מקדש א,א).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה