יום חמישי, 9 ביוני 2016

חג השבועות

מתן תורה, שתי הלחם, ביכורים || חג השבועות

יציאת מצרים, מתן תורה, ארץ ישראל, ברכה  בפירות האילן, חג השבועות והקשר ביניהם

↓ מאת: הרב אבי כהנא

חג השבועות הוא יום החמישים מיציאת מצרים שבו עמדו ישראל מול הר סיני לקבל את התורה. בחג זה אנו מצווים על הבאת מנחת 'שתי הלחם' העשויה משני עשרונים של חיטה. המשנה בכלים אומרת שאת החיטים צריך להביא מארץ ישראל דווקא (כלים א,ו), שכן נאמר: "ממושבותיכם תביאו לחם תנופה" (ויקרא כג), זאת בדומה לעומר והביכורים הבאים מארץ ישראל דווקא. 

ומפני מה הקפידה התורה להביא את שתי הלחם דווקא מארץ ישראל? נראה שהקשר לכך, הוא במאמר חז"ל האומר: "מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח - מפני שהפסח זמן תבואה הוא; אמר הקדוש ברוך הוא: הביאו לפני עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת - מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא; אמר הקדוש ברוך הוא: הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן... (ר"ה טז,א). 

שתי הלחם היא מנחה שבזכותה יש ברכה ושפע בפירות האילן, זמנה היא בעת הבשלת הפירות ובמיוחד בשבעת המינים. את הברכה והתוצאה לכך, אנו קושרים בהבאת הביכורים החל מחג השבועות, ומודים לפני הקב"ה על כל הטוב אשר נתן לנו. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה