יום שישי, 1 ביולי 2016

פסק הלכה חדש: ליהודים אסור – לערבים מותר

הלכה סלקטיבית? || דרעי, מי כאן הרפורמי?

לצערינו הרב, שמענו השבוע שמשרד הפנים בראשות חבר הכנסת החרדי אריה דרעי יו"ר ש"ס החליט ואף החל בביצוע הסעות למוסלמים להר הבית לרגל הרמאדן ואף הודיע כי משרדו ימשיך בכך כל חודש. לידיעה המצמררת: דרעי: נסיעות חינם למוסלמים להר הבית מכספי מדינה >>↓ מאת: נחשון עמית

אריה דרעי התבטא בעבר  "כי כל גדולי ישראל אסרו לעלות להר הבית וכי על רקע המתיחות הביטחונית הנוכחית, עליה להר הבית מגבירה את ההתלהטות."[1] וכן אמר "לעלות להר הבית זה כמו לאכול ביום כיפור, זה מיתה בידי שמיים", אמר דרעי ב"פגוש את העיתונות" בערוץ 2. ''בגלל שיהודים עולים להר הבית - פחות אנשים מגיעים לירושלים, פחות תלמידים עולים, כל העולם נגדנו, ומה אנחנו מפסידים? ירושלים הופכת שוב להיות מבודדת, בלי תיירים. אינתיפאדה".[2]

דרעי טוען כי גדולי ישראל אסרו על יהודים לעלות להר הבית אך האם שכח פסוק מפורש מפרשת השבוע שלנו? "וְאַתָּה וּבָנֶיךָ אִתְּךָ תִּשְׁמְרוּ אֶת כְּהֻנַּתְכֶם לְכָל דְּבַר הַמִּזְבֵּחַ וּלְמִבֵּית לַפָּרֹכֶת וַֽעֲבַדְתֶּם עֲבֹדַת מַתָּנָה אֶתֵּן אֶת כְּהֻנַּתְכֶם וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָֽת:"(במדבר יח ז)

כתב הרמבם בהלכות ביאת המקדש פרק ג הלכה ה:
החיל משלחין ממנו עכו"ם וטמאי מת ובועלי נדות אבל טבול יום נכנס לשם שכבר טבל:

וכן כתב בספר החינוך : מצווה שסב לשלח הטמאים חוץ למחנה שכינה, שנאמר (במדבר ה ב) צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש.. כבר כתבתי (מצוה רכח) כי בהכפל האזהרות במצוה, הוראה קצת בחומר המצות, שהשם חפץ בטובת בריותיו והזהירם וחזר והזהירם עליה, כדרך בני אדם יזהירו זה את זה הרבה פעמים בכל דבר הצריך להם צורך רב... וטמא מת ובועלי נדות וכל הגוים דרך כלל משלחין אותם מן החיל, ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות בכל זמן, שאפילו בזמן הזה, שהמקדש שמם בעונותינו אסור להכנס בו טמא.

האבני נזר[3] כותב בפירוש שצריך לפעול אצל הסולטאן על מנת למונע מגויים להכנס זה טוב, רק אם אי אפשר, אז לפחות לשמור מיהודים שלא יכנסו.

סדר עדיפויות בשמירת הקודש-קודם להפריש גויים ואז להפריש ישראל!

וכותב החזון נחום[4] "אף על פי שלע"ד גזרה זו לא היתה על הגוים וכו' אלא לישראל הוא שהזהירו חז"ל לנו שלא להניחם להכנס למקדש"

רואים אנו בפירוש שנאסרה הכניסה לגויים לפנים מן החיל.

משום פיקוח נפש כשלא הייתה ברירה אחרת התירו חכמינו בלית ברירה כניסה עד מקום קודש הקודשים. וגם אז מסרו נפשם וממונם על מנת שישמרו כללי מורא מקדש כמעשה שהיה: 

במגילת תענית[5] מסופר, שאלכסנדר מוקדון עלה לירושלים, ורצה להיכנס להר הבית. אמרו לו כותיים: שרי יהודה אין מניחין אותך ליכנס לבית קדשי הקדשים שלהם, מפני שאתה ערל. מה עשה גביהא בן פסיסא? עשה נעלי זהב ונתן בהם שתי אבנים טובות, והלך ללוות את המלך בביקורו. כשהגיע להר הבית אמר לו: אדוני המלך, אתיר מנעליך ואנעלך הנעליים הללו, שהרצפה חלקה. כשהגיע לקודש הקודשים אמר לו גביהא: מכאן ולפנים אי אפשר ליכנס. אמר לו אלכסנדר: אני נכנס, וכשאצא אשווה לך גביהתך, (איישר את הגיבנת שלך). אמר לו: אם אתה עושה כן - רופא אומן תיקרא, ושכר הרבה תיטול. מסופר, שהכיש נחש את אלכסנדר מוקדון, וחזר בו מכוונתו להיכנס לקודש הקודשים.

לכן שואלים אנו את השר אריה דרעי, שבשם ההלכה נלחם ומתנגד לעליית יהודים בטהרה כדת וכדין להר הבית:
 • מדוע יוזם ומעודד עליית נכרים להר הבית דבר האסור לכולי עלמא ואין שום פוסק המתיר זאת?
 • מדוע אינו חושש להלכות מורא מקדש –נעליים, קלות ראש, ביזוי מקום הקודש?
 • מדוע אינו חושש להלכה הפסוקה שאסור לגויים להכנס לפנים מן החיל?
 • מדוע מתעלם מן הידיעה הברורה שאותם גויים יכנסו למקום קודש הקודשים[6]?


[3] אבני נזר יו"ד תמט אולם יש לפרש השמירה שלא יבוא שם מי שאסור לבוא. ולמ"ד קדשה לעתיד לבוא אף בזמה"ז הנכנס לתוכה חייב כגון ערל וטמא ועכו"ם או שלא יבא זר להיכל. וכעין שמירת תרומה שהיא שלא תטמא. וכן במקדש כי את מקדש ד' טימא. ואף שבלא"ה לא הי' נכנסין. מ"מ שוב הוי כבוד המקדש שלא כל הרוצה לכנוס יכנס. וזה שייך אף בזמה"ז. ולא מבעיא אם הי' בכח לפעול אצל הסולטאן שיניחו לשמור שלא יכנס שם עכו"ם ג"כ דהוי שימור יפה כיון דמן הדין אסור לכנוס אף בזמה"ז. ואפי' אם לא יוכלו לשמור נגד הגוים. מ"מ שייך שימור נגד ישראל שהרי הגוי אינו מקבל טומאה מה"ת.
[4] זון נחום על טהרות פ"א דכלים מ"ו
[5] מגילת תענית פרק ג
[6] ידוע כי המוסלמים מאמינים כי השקע באבן השתיה  (שפסק הרב עובדיה שהסלע שלהם הוא אבן השתיה) הוא מקום טביעת רגלו של מוחמד ושם יש ארון בו מונחות 2 שערות שהם מאמינים שהם  שערות מזקנו של מוחמד. וע"כ כמעט כל מוסלמי המגיע להר הבית יכנס למקום קודש הקודשים (בנעליים, אצלם זה אינו מסגד)

4 תגובות:

 1. באם השמאלנים ידעו מה המטרה של דרעי בקטע, הם מיד יגישו כנגדו תביעה / עתירה לבג"צ בגין הסתה...
  ע"פ ערכי היהדות כל מי שעולה בטומאה להר הבית , דינו כרת...
  תראו לי כמה מוסלמים ,טהורים' קיימים בפועל... וד"ל... ואכמ"ל...

  השבמחק
  תשובות
  1. לא מדוייק!
   כרת הוא העונש על יהודי שעולה בטומאה לעזרה (לפנים משער ניקנור).

   להר הבית ניתן להכנס לאחר טבילה, אך עד הסורג שסובב את החיל (גדר שמקיפה את העזרות). מהסורג ועד שער ניקנור, האיסור הוא מדברי חכמים ואינו כרוך בכרת.

   לנו אסור לאפשר כניסת גוי לפנים מן הסורג.
   הבעיה היא שלנו ולא של הגוי!

   מחק
 2. אגב יש לזכור ילדה צעירה לפני העליה להר הבית חובה שתעשה 7 נקיים וטבילה כשרה.
  ומפרשתינו מבואר ע"פ הראשונים מפרשי התורה שאם ישנם שמזהירים אחרים על כך אז רק הזר הקרב יומת אבל אם לא גם אחרים יכולים למות בעבור זה אנו כולנו בספינה אחת.

  השבמחק
  תשובות
  1. ילדה צעירה יכולה לעלות ללא כל הכנה עד שתטמא בפעם הראשונה.
   משפחת אריאל הצדיקים מקפידים על קלה כחמורה וכל מעשיהם לפי ההלכה.

   המקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

   מחק