יום שני, 5 בספטמבר 2016

"הכיבוש אשם!" - בית ספר במשבר

שפל במספר הנרשמים לבית הספר || ההורים לא מחפשים צרות

בית הספר התיכון המוסלמי בהר הבית בצרות  השנה נרשמה מספר שפל של נרשמים  מנהלת בית הספר מאשימה את כוחות ה"כיבוש" בצרות  אולי הם יתחילו לקבל גם תלמידים יהודים?

↓ מתוך אתר אינטרנט של התנועה האיסלאמיתבתיכון אלאקצא התחילו בשבוע שעבר את הלימודים בנוכחות תשעים תלמידים. רק 9 הצטרפו לקראת השנה החדשה.

המנהלת טוענת שהירידה המשמעותית בכמות תלמידים היא בגלל "הכיבוש" שמצר את דרכי הכניסה של האנשים לאלאקצא ומפחיד אותם. כך, רבים החליטו להעביר את ילדיהם לבתי ספר אחרים.


השנה נרשם מספר התלמידות החדשות הנמוך ביותר מאז פתיחת בי"ס בשנת 1979. רק 6 הצטרפו תלמידות לכיתה ז', ורק 2 תלמידות לכיתה ח', ואחת לכיתה י'.

מנהלת ביה"ס טוענת שחיילי הכיבוש איימו כמה פעמים שיסגרו את ביה"ס לתמיד.

התלמידה פאטמה ח'ליפה מכיתה ז' שגרה בסילוואן אמרה: "בחרתי את ביה"ס הזה כי הוא בתוך מסגד אלאקצא ועודדתי את אחיותיי להצטרף גם. ביה"ס משלב בין הידע לבין עבודת האל".


  • תודה לתום ניסני על התרגום

תגובה 1: