יום חמישי, 6 בפברואר 2014

תשובה הלכתית של הרב ליאור בענייני עליה להר הבית

הרב דוב ליאור שליט"א בהר הבית

רבה של קרית ארבע - חברון מו"ר הגאון הרב דוב ליאור שליט"א, הינו אחד מגדולי הדור ונחשב לאחד מגדולי הפוסקים בזמננו בכל תחומי ההלכה. אין ספק שבעניני הר הבית והמקדש הוא גדול הפוסקים, שכן הוא גדול הרבנים שעולים בתדירות להר הבית, הוא מכיר את המקום ואת המצב בו והוא עונה על שאלות הלכתיות שרבנים אחרים כמעט לא נשאלים עליהם הלכה למעשה.

הייתי עד לשאלות שהרב נשאל בענייני קדשים וטהרות ואשר תשובותיו הפתיעו את השואלים, שכן בקיאותו בתחומים אלו לא נופלת מבקיאותו בהלכות איסור והיתר, מאכלות אסורים ועוד תחומים, עליהם נשאלים רוב רבני דורנו.

לאחרונה פנה אחד מתלמידי החכמים העולים בקביעות להר הבית, לרב ליאור שליט"א בכמה שאלות הקשורות בענין העליה להר הבית.

להבנת השאלות והתשובות, גם על ידי מי שעדין לא עוסק בתחום, ראוי להבהיר  כמה נקודות:
 • כל טמא שנטהר מטומאתו נחשב "טבול יום" ביום שטבל. לאחר שקיעת החמה (הערב שמש) הוא נחשב טהור לגמרי (במקרים מסויימים הוא נחשב "מחוסר כיפורים", אך יש לכך משמעות רק בקשר לכניסה לעזרות ולאכילת קדשים).
 • בהר הבית יש כמה דרגות קדושה. לרוב הר הבית מותר להכנס לטמאי מת, בתנאי שנטהרו משאר הטומאות, על ידי טבילה במקוה כשר או במעיין (מדובר על גברים, לגבי נשים יש הלכות נוספות).
 • לשטח שבו עמד בית המקדש (העזרות) מותר להכנס רק לטהורים מכל טומאה (כולל טומאת מת).
 • מלבד שטח העזרות המקודש מדין תורה, הוסיפו חז"ל שני מקומות שקדושתם חמורה מקדושת הר הבית, אך פחותה מקדושת העזרות: עזרת נשים ממזרח לעזרת ישראל והחיל שהקיף את כל העזרות (כולל עזרת נשים).
  לחיל נאסרה כניסת טמא מת,
  לעזרת נשים נאסרה הכניסה אף לטבול יום.
  יש מחלוקת בין הפוסקים לגבי תוקף איסורי חז"ל אלו בזמן החורבן.
 • התורה מחייבת כל יהודי למנוע מכשול ממישהו אחר. כלומר אסור ליהודי לגרום לאדם אחר להכשל בעבירה. נשאלת השאלה עד כמה יש להרחיק לכת באיסור זה.

להלן תשובת כבוד הרב ליאור שליט"א: 

א.      העולה בזמננו להר הבית למקומות המותרים אינו צריך הערב שמש.
בזמן המקדש היה חיל עשר אמות סביב המקדש שטבול יום היה אסור להכנס בו. יש אומרים שבזמננו לא קיימת הגבלה של החיל, אך בכל מקרה הנכנסים להר הבית משתדלים ללכת עד כמה שאפשר צמוד לחומות מבפנים ואינם מתקרבים לאיזור החיל, ולכן אין להחמיר בטבול יום.
ב.       המדריך קבוצת חילונים יאמר להם מראש שהעולים להרה"ב חייבים לטבול. אם יהיה מישהו שלא יטבול אין זה באחריותך מפני שהוא עולה מעצמו. אתה מסביר לקבוצה והוא ממילא שומע. לכן נלע"ד שאין לחשוש בכגון דא לאיסור מסייע לדבר עברה.


תגובה 1:

 1. יישר כח לרב שמעודד עליה להר הבית מי ייתן ורבנים נוספים ילכו בדרכו

  השבמחק