יום שלישי, 25 בספטמבר 2012

מרדנו במלכות שמים, מרדנו במלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש - ושלשתם אנחנו מבקשים


ערב יום הכיפורים בהר הבית
"תני ר' שמעון בן יוחאי אומר: בשלשה דברים עתידים למאוס. במלכות שמים, ובמלכות בית דוד, ובבנין בית המקדש. א"ר סימון בר מנסיא: אין ישראל רואין סימן גאולה לעולם עד שיחזרו ויבקשו שלשתם , הדא הוא דכתיב "אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלקיהם" - זו מלכות שמים, "ואת דוד מלכם" - זו מלכות בית דוד, "ופחדו אל ה' ואל טובו" - זה בית המקדש"  ילקוט שמעוני שמואל א' פרק ח קו סד


הבוקר עלינו עשרות תושבים מקרית ארבע והסביבה להר הבית. בעליה השתתפו תלמידי ישיבת ניר קרית ארבע בראשות ראש הישיבה הרב נועם ולדמן שליט"א.
קמנו לסליחות לאחר עלות השחר, התפללנו עם הנץ החמה ולאחר טבילת טהרה יצאנו באוטובוס ובכלי רכב פרטיים להר הבית. לעליה הצטרפו משפחות ובודדים ממקומות שונים בארץ (ירושלים, מודיעין, גוש עציון, עפרה ועוד).
המשטרה הגבילה את גודל הקבוצות לארבעים איש, כך שנאלצנו להתחלק לכמה קבוצות.
בהר הבית הדריך אותנו הרב יהודה אדרי שליט"א ושיחזרנו את עבודת יום הכיפורים, תוך הצבעה על המקומות בהם נעשתה כל עבודה - לשכת פרהדרין, לשכת בית אבטינס, שער המזרח, בית הפרוה, המזבח, הרובד הרביעי, ההיכל וכמובן קודש הקודשים.
התודינו לפני ה' על חטאינו ובפרט על החטא שחטאנו מאז שנת תשכ"ז בהפקרת הר הבית לידי צר ועל חטא שחטאנו וטרם בנינו את בית המקדש.
בנוסף לקבוצה שלנו עלו עוד מאות יהודים, ביניהם הרב יצחק לוי שליט"א בראשות קבוצה גדולה ועוד.ערב יום הכיפורים בהר הבית

ערב יום הכיפורים בהר הבית


ערב יום הכיפורים בהר הבית

ערב יום הכיפורים בהר הבית
הרב ישראל שליסל שליט"א מעביר שיעור

ערב יום הכיפורים בהר הבית


ערב יום הכיפורים בהר הבית
הרב יהודה אדרי שליט"א עם תבנית המקדש

ערב יום הכיפורים בהר הבית


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה