יום ראשון, 9 בדצמבר 2012

והדליקו נרות בחצרות קודשיך" - תשובה כואבת לשאלת הבית יוסף

אנחנו מפרסמים רעיון שהתפרסם בהתכתבות קבוצתית של פעילי המקדש בדוא"ל.
את הרעיון שלח הרב מאיר גולדמינץ ראש ישיבת "שירו למלך" בחוות גלעד, אשר פועל ימים כלילות למען הרמת קרן ישראל בארצו.


והדליקו נרות בחצרות קודשיך" - תשובה כואבת לשאלת הבית יוסף
לכוספי המקדש, שלום רב!
ידועה שאלתו של הבית יוסף, מדוע מדליקים נרות חנוכה שמונה ימים, הן השמן שבפח שנמצא , היה אמור להספיק ליום אחד, ואם כן לא היה הנס אלא בשבעה ימים שלאחריו.
תרוצים רבים נאמרו על קושיה זו, כשהרוח המרכזית ברבים מהם הינה, שאכן היה נס גם ביום הראשון.
חלקם מבררים שבצורת הדלקת הנרות היה נס ביום הראשון, חלקם גורסים שעצם מציאת פח השמן הוא עצמו הנס שביום הראשון, ורבים אחרים מדגישים, כי הנצחון במלחמה הוא הנס של היום הראשון.

בכאב לב, באתי להציע "נס" נוסף ליום הראשון:
במציאות של ימינו, דומני, כי עצם זה שהדליקו את המנורה במקדש, אחרי ששחררו את הר הבית, זה לכשעצמו נס. נס רוחני פנימי של עם ישראל.
לעומת ימינו, שלאחר קרוב לאלפיים שנה שוב "באו בניך לדביר ביתך", ואין אנו רואים ש"פינו את היכלך", ולא ש"טהרו את מקדשך", אכן יודעים אנו להעריך את גודל ה"נס" שהיה אז, שלא העלו שום תרוצים והתחמקויות, אלא קיימו את מצוותם "והדליקו נרות בחצרות קודשיך".
חנוכה שמח

מאיר גולדמינץ

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה