יום שלישי, 17 בפברואר 2015

קדושת הר הבית - רקע הלכתי קצר

שלוש מחנות במדבר || שלוש מחנות בירושלים
המאמר החמישי בסדרת המאמרים מתוך עלון 'הלבנון', עוסק בדרגות הקדושה בירושלים. קדושת ירושלים היא המשך של קדושת המחנות במדבר - בית המקדש במרכז וממנו מתפשטת הקדושה לירושלים ולארץ ישראל.

להגדרת קדושת המחנות יש השלכה הלכתית ברורה גם לימינו.

↓ 'הלבנון': קדושת ירשולים, הר הבית והמקדש

שלושה מחנות היו במדבר וכנגדן בירושלים:
 1. מחנה ישראל הוא ירושלים המקודשת,
 2. מחנה לויה הוא הר הבית,
 3. ומחנה שכינה הוא העזרה (עזרת ישראל ועזרת כוהנים).

(ע"פ הרמב"ם, הל' בית הבחירה, פ"ז הי"א)

שלוש מדרגות ישנן בהרחקת טמאים לפי שלושת המחנות:
 1. למצורע אסור להיכנס לכל שלושת המחנות,
 2. הנטמא בטומאה היוצאת מן הגוף (זב ובעל קרי), אסור בכניסה למחנה שכינה ומחנה לויה, ומותר בכניסה למחנה ישראל,
 3. טמא מת אסור בכניסה למחנה שכינה (העזרה), ומותר לשני המחנות האחרים.מדברי חכמים, אסורה כניסת טמא מת גם לעזרת הנשים (שקדושתה היתרה על מחנה לויה הינה מדברי חכמים), ולחיל המקיף אותה ואת העזרה.

(ע"פ הרמב"ם, הל' ביאת המקדש, פ"ג ה"ב-יב)

מכאן, שעל מנת להיכנס להר הבית יש להיטהר מטומאה היוצאת מן הגוף וזאת באמצעות טבילה. אולם, גם לאחר טבילה זו אין להיכנס לתחומי העזרה, עזרת הנשים והחיל, ללא טהרה באמצעות אפר פרה אדומה.

כאמור, ל'זב' ול'בעל-קרי' אסור להיכנס להר הבית.

ה'זיבה' היא דבר שאינו מצוי כיום, ובדרך כלל אין צריך לחשוש לה. אך מי שהייתה לו הפרשה יוצאת דופן או מחלה וחושש מכך - ישאל שאלת חכם.

בעל-קרי הוא כל אדם שיצאה ממנו שכבת זרע או הפרשה דומה לה, בין בתשמיש-המיטה ובין בדרך אחרת.

לכן, למעשה: אסור להיכנס להר הבית ללא טבילה כהלכה. דין זה חל על כל אדם שמלאו לו תשע שנים. 

5 תגובות:

 1. מדוע גיל הסף נקבע לתשע שנים ולא לגיל בר או בת המצווה? זוהי שאלת תם ואשמח לקבל תשובה מנומקת היטב שלא שמה את הדגש על מי כתב כך וכך אלא מהן הסיבות ועל מה הוא מסתמך.

  השבמחק
 2. כיוון שמגיל זה תתכן אצלו טומאת קרי, עי' משנה ברורה סי' תנ"ז ס"ק כ'.

  השבמחק
  תשובות
  1. גם אם יוצאים מהנחה שזה נכון, "כל אדם שמלאו לו תשע שנים" כולל את המין הנשי שלא התייחסת אליו בכלל. איך תתכן אצלן טומאת נידה או קרי בשלב כה מוקדם בחייהן?
   אם אין לך תשובות מקיפות עדיף היה שלא היית משיב. לא הדיבור הוא העיקר.

   מחק
  2. ההלכות הללו נוגעות לגברים בלבד.
   שים לב שלכל אורך המאמר אין התייחסות לטומאת נידה או יולדת.

   מחק
 3. תפיצו את העלון בבתי כנסת!!!!! כל שבוע, אפילו שתהיו חייבים לשים פרסומות

  השבמחק