יום שלישי, 11 באוגוסט 2015

לשכנו תדרשו: הטענות העיקריות נגד עליה להר הבית

למה לא לעלות להר הבית? || 7 טענות ותשובה בצדן

בחוברת , לשכנו תדרשו, לא מתעלם הרב אלישע וולפסון מטענות המסתייגים מעליית יהודים להר הבית. בפרק זה, פורט הרב את 7 הטענות המרכזיות של המתנגדים ובפרק הבא יענה הרב בטוב טעם על טענות אלו.
בימים הקרובים נמשיך לפרסם את שאר חלקי החוברת.

↓ לשכנו תדרשו: למה לעמוד מרחוק?

ראשית אציג את הטענות המרכזיות העולות לאסור עלייה להר הבית, כפי שראיתי אצל הפוסקים והרבנים שדנו בסוגיה זו (עיין בספרו של הרב שלמה אבינר שליט"א 'למקדשך תוב', ובמאמרו של הרב יוסף קלנר שליט"א שכתב בנושא זה), בכמה טענות עיקריות:
  1. פסקו של הראי"ה קוק ושל בנו הרצי"ה שלא לעלות להר הבית, עד שהיו נזהרים שלא להכניס אצבעות לסדקים בכותל. כמו כן, צערו הגדול של הראי"ה קוק על עליית הברון רוטשילד למקום המקדש (אגרות חלק ב, אגרת תרמ"ז), שעל כניסתו לקודש אמר הרב קוק: "פגימה אחת בקדושת מקום בית חיינו עולה לנו על כל מיליונים של יישובים מעשיים, ואע"פ שלא הפסיד בכל זה את ערכו הגדול בתור מייסד היישוב".
  2. בכניסה להר הבית יש חשש של איסור כרת, מכיוון שאיננו יודעים היכן היה מקום המקדש, וממילא איננו יודעים היכן המקומות שמותר להיכנס אליהם והיכן המקומות שאסור.
  3. ההשקפה שלימד הרצי"ה כי בית מקדש הוא מדרגה השייכת לכלל ישראל ולא לאדם פרטי, על כן ממילא איננו רוצים לבנות בית חרב, אלא יש לנו לבנות קודם את רוממות בית ישראל למקום הקודש, לא במקום הפיזי של הר הבית אלא בלבבות ובמוחות של מקהלות רבבות עמך ישראל, ורק לאחר מכן נוכל להגיע להר הבית ובניין המקדש.
    בפעילות להעלאת המונים להר ישנה הסחת דעת הציבור הרחב והסטתה מן המשמעות העיקרית של השאיפה לבניית המקדש, ובזאת ישנה נתינת יד לחורבנו. צריך ללכת אל העם בכל מקומות מושבותיהם וללמד אותם תורה ואמונה.
  4. מצוות "לא תחנם" ומצוות "והורשתם את הארץ" אינן מתקיימות בהר הבית על ידי יחידים מכיוון שמצוות הכיבוש הן מצוות על כלל ישראל. לכן אין מצוות אלו מתקיימות בעלייה להר ע"י פרטים, אלא ע"י השלטון של ממשלת ישראל והמשטרה, שזה קיים גם היום.
  5. החשש הגדול שע"י שייכנסו יחידים יבואו להיכנס המוני ישראל למקומות האסורים, ייכנסו ללא טבילה להר הבית ואף ייכנסו למקום העזרה שזהו איסור כרת.
  6. אסור לעלות להר הבית מפני פיקוח נפש, היינו שכאשר אנו עולים להר הבית אנו מעוררים את זעמם של אויבי ישראל ובכך אנו מסכנים את חייהם של יהודים רבים.
  7. חינוך לזלזול בסמכות הרבנות הראשית וגדולי ישראל (היינו, כיצד ייתכן לעלות להר הבית, הרי גדולי הדור ורוב הפוסקים אוסרים זאת!), ויצירת אווירה של אי רלוונטיות של הרבנים הראשיים – שיש בזה הרמת יד בתורה כהסבר הרמב"ן לצורך במשמעת לבית הדין הגדול (דברים י"ז): הצורך במצוה זו גדול, כי התורה ניתנה לנו בכתב, והדעות לא ישתוו בכל הדברים הנולדים, ואז ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות. ולכך חתך לנו הכתוב הדין הזה שנשמע לבית דין הגדול.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה