יום שני, 12 באוקטובר 2015

צפו: האם אסור לפי ההלכה לעלות להר הבית?

שאלות לכב' הרב זמיר || מאת: אסף פריד

גם המתנגדים לעליה להר הבית, לפחות דוברי האמת מקרבם, מודים שעל פי ההלכה מותר לעלות להר הבית.

הסיבה לאיסור העליה של המתנגדים הוא איסור הנובע מסיבות השקפתיות ולא סיבות הלכתיות.

↓ הרב זמיר כהן מסביר זאת מצויןהרב זמיר כהן, מודה שמותר לעלות למקומות מסוימים (רוב רובו של הר הבית) אחרי טבילה במקווה, אבל הוא לא מבין מה יש לנו לעשות שם.

הוא גם נחרד מההתגרות בערבים.צריך לשאול את הרב זמיר כהן שתי שאלות:

א. מי התיר לך שלא לבנות את בית המקדש ובכך לבטל מצוות עשה דאוריתא של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", מצווה זאת אינה סתם מצווה, אלא מצווה ששליש ממצוות התורה תלויות בה!

ב. אם מחר ערבים יתרגזו כאשר הם יראו יהודי מניח תפילין, האם נאסור על הנחת תפילין?

בעצם למה מחר? כבר היום אוסרת ירדן על תיירים ישראלים להכניס בכליהם תפילין בעת ביקור בירדן, כדאי לא להרגיז את המוסלמים.

מי התיר לרב זמיר כהן להניח תפילין ובכך לסכן מיליוני יהודים מאימת הזעם המוסלמי?

רודף!

5 תגובות:

 1. לדעתי תורידו את הסרטון הזה.
  אין עניין להוציא אותו דביל. מהמילים בסרטון נראה שהוא בניגוד לרבנים טחרים לא מצדיק את עצמו ומסלף את ההלכה, אלא מה ךעשטת שכקגע אין לו יכולת לעמוד מול הרב שלום כהן ורבני משפחת יוסף....

  לדעתי, לקרב אותו לאט לאט לנושא המקדש ולהר, ואז ממילא הוא יחזור בתשובה ויעלה להר, אם תשפילו אותו הוא יהיה אנטי כלפיכם.

  "לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת"

  השבמחק

 2. מזכיר סיפור המופיע בתלמוד בבלי מסכת יומא דף כג עמוד א

  מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש, קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו - נטל סכין ותקע לו בלבו. עמד רבי צדוק על מעלות האולם, ואמר: אחינו בית ישראל שמעו! הרי הוא אומר +דברים כא+ כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושפטיך, אנו על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? געו כל העם בבכיה. בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר. אמר: הרי הוא כפרתכם, ועדיין בני מפרפר, ולא נטמאה סכין. ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. וכן הוא אומר +מלכים ב' כא+ וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלים פה לפה.

  ועל זה התלמוד שואל :
  איבעיא להו: שפיכות דמים הוא דזל, אבל טהרת כלים כדקיימא קיימא, או דילמא שפיכות דמים כדקיימא קיימא אבל טהרת כלים היא דחמירא? -
  תא שמע: מדקא נסיב לה תלמודא וגם דם נקי שפך מנשה - שמע מינה: שפיכות דמים הוא דזל, וטהרת כלים כדקיימא קיימא.

  תרגום: במה היה בסיס העיוות העיקרי בסולם הערכים של אותם כוהנים שהחמירו בטהרת כלים בזמן רצח, האם זה נבע מכך שזילזלו בשפיכות דמים או שהיתה העלאה והחמרה בערך המצווה של טהרת כלים,
  והתשובה מכך שהביאו כדוגמא את הפסוק "וגם דם נקי שפך מנשה.." ושם העיוות היה זילות שפיכות דמים, מכאן ראיה שהעיוות היה זילות האיסור של שפיכות דמים.

  חברות וחברים, הלכות פיקוח נפש הנם חלק מהתורה ולא עניין השקפתי או פוליטי, הזלזול בזה נחשב כאחד הדברים המחריבים את בית המקדש, בתי המקדש נחרבו כי עם ישראל חטאו בחטאים כאלו, ומי שממשיך לחטוא בחטאים המחריבים את בית המקדש גם בימינו הוא מחריב את בית המקדש, כי כל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, נכון יש מצוות בניית המקדש ובעז"ה נזכה לה, אבל היא כפופה לתורה, ולפעול למענה נגד התורה היא עבירה, שדווקא מחריבה את בית המקדש,
  התורה אומרת לשמוע לחכמים גם בזה, ובינינו כולנו גם יודעים שהם צודקים, חלק מהפעילות אין בה סכנת נפשות אבל חלק ניכר מצורת הפעילות של חלקינו (כן בעיקר ה"להראות לערבים", "להוכיח להם") גורמים לסכנת נפשות, אלא שיש חלק מאיתנו שהוזל אצלם ערכם של חיי אדם ואיסור סכנת נפשות (אם הם אינם בוכים בתפילת "והשב העבודה לדביר ביתך" כנראה שזו הסיבה ולא שעלה אצלם ערכו של המקדש),
  המעפילים נלחמו ולא הצליחו כי ה' לא היה איתם, אז אם אנו רוצים גם להצליח אז בואו נעשה את הכל כדי ששני הערכים לא יפגמו ראשית הערך של סכנת נפשות ואח"כ גם הערך של בניית המקדש והנלווה.

  השבמחק
  תשובות
  1. מאידך לוותר לטרור הערבי זה סכנת נפשות
   וזה כמו עיר הסמוכה לספר, אפילו באו על עסקי תבן וקש מחללין עליהם את השבת ואפילו לא באו עדיין אלא רוצים לבא.

   מחק
  2. העולים להר הבית עושים זאת מפאת קדושתו, הכמיהה לחוש את קדושת בית המקדש, שכן ההר נשאר קדוש גם לאחר החורבן, ועושים זאת בכובד ראש, בצנעה, ללא דיבור או התגרות במישהו, מה גם שחוקי המקום לא מותירים אפשרות לדבר בצורה שפוגעת באנשי הווקף, אז על איזה רצון "להראות להם" אתה מדבר?
   פשוט להטעות ולדבר מבורות.
   חבל.

   חבר - לא צריך לעלות להר כדי לגרום לערבים לרצות להרוג בנו.
   הם עושים זאת בין אם נעלה ובין אם לאו, והעובדות הן שפיגועים היו מאז ומתמיד, גם כשלא חשבנו בכלל לעלות להר.
   אנולוגיה מעוותת.

   מחק
  3. העולים להר הבית עושים זאת מפאת קדושתו, הכמיהה לחוש את קדושת בית המקדש, שכן ההר נשאר קדוש גם לאחר החורבן, ועושים זאת בכובד ראש, בצנעה, ללא דיבור או התגרות במישהו, מה גם שחוקי המקום לא מותירים אפשרות לדבר בצורה שפוגעת באנשי הווקף, אז על איזה רצון "להראות להם" אתה מדבר?
   פשוט להטעות ולדבר מבורות.
   חבל.

   חבר - לא צריך לעלות להר כדי לגרום לערבים לרצות להרוג בנו.
   הם עושים זאת בין אם נעלה ובין אם לאו, והעובדות הן שפיגועים היו מאז ומתמיד, גם כשלא חשבנו בכלל לעלות להר.
   אנולוגיה מעוותת.

   מחק