יום ראשון, 11 באוקטובר 2015

אתר חרדי פופולרי: אסור לוותר על הר הבית

הר הבית הוא רק תירוץ מוסלמי || ויתור על ההר יביא לשפיכות דמים

באתר החרדי בעולמם של חרדים התפרסם מאמר של העורך הרב חיים שאולזון, המפריך את ההנחה, אותה מנסים לשווק פוליטיקאים חרדים ורבנים קנאים, כאילו ויתור על הר הבית יביא לארצנו את השלום המיוחל. במאמר מנתח העורך את דפוסי ההתנהגות של האסלאם הקיצוני בדורות האחרונים ומגיע למסקנה שלולא הר הבית, היו מוצאים המוסלמים עילה אחרת להלחם בעם ישראל.

לדברי כותב המאמר, ויתור על הר הבית רק יחריף את המצב ויסכן את שלום העם היושב בציון. המאמר לא מתייחס במאמרו זה להיבטים הערכיים והמוסריים של הנושא, אם כי ממעקב אחרי דבריו במאמרים אחרים, דומה שגם שם מסקנתו דומה.

לפי נתוני הגלישה המוצגים אוטומטית באתר החרדי בעולמם של חרדים, דומה שמדובר באתר החרדי הגדול והמשפיע ביותר ברחוב החרדי. בניגוד לכלי התקשורת החרדיים הממוסדים, כלי תקשורת זה לא כפוף לצנזורה ואין לא קו מנחה, חוץ מהבאת ידיעות ודעות מגוונות לציבור מכל הכיוונים. דבר זה מוסיף משנה חשיבות לדברים המובאים להלן, כמייצגים את הרחוב החרדי ולא את הממסד.

↓ מאת: חיים שאולזון/ בעולמם של חרדים

בידוע שעשו שונא ליעקב אין דבר כזה לחיות עימם בשלום זה לא היה ולא יהיה

אחת הטעויות הגדולות שעימם חיים רבים המאמינים כי שייך לעשות 'שלום' בין יהודים לערבים, התפיסה הזו באה מגישה חילונית של חיה ותן לחיות, אני אחיה בדרכי ואתה בדרכך ולא נפריע זה לזה, אדרבה נעבוד יחד ואף נגור יחד, זה שייך היכן שהרגשות הדתיים לא קיימים ולא רק בצד אחד, בשני הצדדים חייבים להיות חסרי רגש דתי. ברגע שיש דבר כזה, לא שייך להיות דתי ולאהוב בן דת אחרת, מי שילמד היסטוריה ימצא כי בכל זמן שחיו בשלום הגיע היום שהחליטו לשחוט את בני הדת האחרת, כך עשו ועושים המוסלמים לנוצרים וליהדות, וכך עשו הנוצרים ליהודים ולאחרים שלא האמינו בדת. היהדות היא היחידה שלא תפגע באחר שהוא בן דת אחרת, אנחנו אלו שמעודדים לא להיות יהודים, כשאדם בא להתגייר מסבירים לו מדוע עדיף לו לא להיות יהודי, לעומת זאת בדתות אחרות, אם אינך כמותם ביום מן הימים נדלק בהם ניצוץ של נקמה, ומשלמים מחיר כבדכאשר נאבקו הערבים באנגלים וכאשר היו החברים הכי טובים של היהודים באחד הבקרים שחטו את היהודים

מספרים יהודי חברון, שהיחסים באותן שנים עם הערבים היו מצוינים, לא חלמו אז על מדינה, המאבק הערבי היה באנגלים, היה זה הרבה לפני השואה כשאיש לא העלה על הדעת שקיים סיכוי אפילו הכי קלוש להקמת מדינה יהודית, היהודים היו משוכנעים כי היחסים עם הערבים מצויינים ולא העלו על הדעת שצריך לקחת בחשבון התפרצות דתית. והנה באחד הבקרים לאחר שיצאו מהמסגד, הספיק מי שידליק בהם איזו ניצוץ דתי אנטי יהודי והם שחטו באותו יום יהודים, ובזה נגמר הסיפור של חברון היהודית. כך היה גם בהרבה מדינות ערביות היכן שחיו בשלום, אף פעם לא היה דבר כזה שתמיד היה רגוע, בכל ההיסטוריה מצאנו כי באיזה יום הספיק שמסית אחד יסית אותם נגד היהודים ודם יהודי נשפך כמיםבעולם הערבי מתרבים הדתיים המוסלמים ואין ברירה אלא להיערך למלחמה עימם

צריך להיות מעשי ולהכיר במציאות, כי העולם הערבי עובר לדור אשר הוא דתי הרבה ייותר מאבותיו, ואולי יהיה זה נכון יותר לכתוב 'קיצוני יותר מאבותיו', הדור החדש רוצה לראות את היהודים נשחטים ונהרגים, חינכו אותם לשנוא יהודים רק מפני שהם יהודים, ומציאות היא, שאין מדינה ערבית אחת ויחידה שהעם היהודי גדל שם במספרים גדולים, בכל עת שהתרבו קמו הערבים על היהודים והרגו רבים מהם. גם היכן שנדמה היה שחיים טוב, נאלצו לעזוב, ההחלטה לעזוב באה בגלל התחושה כי לא לעולם חוסן. קחו את היהודים בסוריה, הם עזבו לא מפני שמישהו אילץ אותם, אלא מפני שחשו והבינו כי מתקרב היום שאם לא יעזבו ישחטו אותם. ואם חושבים אתם שבמרוקו היו היהודים יכולים לחיות עוד עשרות שנים טעות בידיכם, גם שם לא אהבו את ההתרבות היהודית, עזבו מפני שלא היה טוב ליהודיםתחת שלטון ערבי פירושו כי עליך לספור את ימיך

אלפי יהודים חיו באיראן והיו משוכנעים כי יהיה להם שם מצויין, עד לחומייני היה שם תענוג ליהודים, אבל החכמים עזבו עוד בזמן של השאה, ברור היה להם לא לעולם חוסן הימים הטובים יעברו ואז יתמודדו עם בעיה. ואכן הכל השתנה ברגע שחומייני עלה לשלטון, היחס ליהודים השתנה. גם היום לא אוהבים שם יהודים, אבל למען המשחק הפוליטי, הם אומרים כי הם נגד 'הציונים' לא נגד 'היהודים' כאילו שהציונים אינם יהודים, כשאין מי מן היהודים באיראן שאינו חשוד בעיני האיראנים כי הוא ציוני. את ההמצאה שנלחמים נגד הציונים ולא נגד היהודים נתנו להם אנשי נטורי קרתא שביקשו ככה לתת לגיטימציה לתמיכתם בערבים, כשלמעשה אין ולא היה שלטון ערבי שיהודים יכלו לחיות שם תמיד בשלום. נכון שהיו תקופות כאלו כשהאינטרס הערבי היה לשמור על היהודים היה שקט, ביום שהתחלף השלטון או שהאינטרס התחלף היהודים היו הקרבנות הראשונים. לא שייך שלטון ערבי היכן שיהודים יוכלו לחיות שם ללא פחד יומיומי מפני מה שעלול לקרות להםהאיסלאם לא מאפשר לחיות עם יהודים בשלום

שנאת המוסלמי את היהודי היא קשה, גם מי שאינם מראים זאת כלפי חוץ, בתוכם הם ממתינים להזדמנות שיוכלו לשפוך דם יהודי, ואם יש מי שחושב שהוא יכול לשנות את המציאות הזו הוא חי בטעות, לשנות חינוך מוסלמי לא רק שהוא בלתי אפשרי כל עוד שראשי האיסלאם אינם משנים את היחס שלהם ליהודים, מדובר במאה מיליון מוסלמים ששונאים יהודים, וגם אם ימצא מי שלא ישנא כל כך, מספיק אחד עם סכין או עם אקדח בשביל שיהרוג אותך, ואין זה משנה אם אתה חי עמו באותה מדינה או במדינות אחרות, מוסלמי אוייב את היהודי. תעברו למדינות העולם היכן שהיהודים לא שולטים ותראו כמה אנטישמיות וכמה נסיונות של מוסלמים להרוג יהודים, ולולא מוראה של מלכות היו באמריקה נרצחים מאות אם לא אלפי יהודים על ידי מוסלמיםהויתור על הר הבית יגביר את מספר ההרוגים היהודים

'הר הבית' הוא טריק מדיני של הערבים עם מה להסביר מדוע הם נלחמים ביהודים, ואם חלילה היו מוותרים על הר הבית, הם היו מוצאים משהו אחר, המטרה שלהם היא לגרש את היהודים מן הארץ כפי שהם אומרים בפה מלא, שהם נאבקים על גבולות 48 ולא יסתפקו בגבולות 67, אם הם יצליחו לגרש אותנו מהר הבית, הם יעברו למקום אחר וילחמו שם וככה יעשו לנו עד אשר יגרשו אותנו מן הכותל וממקומות אחרים.

לטענתם כל ירושלים שייכת להם ככה שאין הבדל בין הר הבית לירושלים בכלל, אין להם כל ענין בפשרות מציאות היא שבכל הסדר מדיני הם אומרים במפורש כי לא יוותרו על כל ירושלים, כך שאין מנוס אלא לחיות עימם במלחמה עד אשר נכניע אותם.

הדרך האחרת היא כניעה, ואם מי רוצה להכנע שיקום ויעזוב את הארץ מפני שבסופו של דבר הם ייאבקו על כל ארץ ישראל, על פי האיסלאם יהודי בעולם הזה יכול לחיות רק אם הוא יהיה עבד למוסלמים, בלי זה חייבים לערוף את ראשו אין לו זכות קיום עלי אדמות, זו ה'תורה' המוסלמית, תפנימו ותכניסו זאת לראש להבין עם מה יש לכם כאן עסק, אין כל דרך של הסדר מבלי שנהפוך לעבדים, ומי שרוצה להיות עבד שיהפוך עתה להיות עבד שלהם, אם אינך רוצה להיות עבד אין ברירה אלא להלחם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה