יום חמישי, 21 באפריל 2016

מחר בחצות היום יוצאים לכמה שעות מהבית ומנסים...

בערב פסח, לפני הסדר || יוצאים מהבית, חוזרים הביתה

בשעות שרוב בני ישראל עסוקים ללא ליאות בהכנות האחרונות לליל הסדר, בשעות הלחוצות ביותר מאז יציאת מצרים ועד היום, יעלו יהודים רבים עם ילדיהם לירושלים, כדי לנסות בכל זאת...

מי שעשה זאת פעם אחת, יוכל להעיד שסדר הפסח שלו ושל משפחתו קיבל משמעות אחרת לחלוטין מזו שהיתה קודם.

השנה יתחלקו הפעילים לשתי קבוצות. מכיון שהר הבית סגור בימי שישי ליהודים, יצטרפו כולם לפעילות שמחוץ להר הבית.

בשעה אחת בצהריים יתקיימו שני אירועים במקביל. בשער האשפות ייערך ניסיון אחרון להקריב את הפסח בהנהגת תנועת חוזרים להר ובמקביל ייערך שיעור, תצפית מרהיבה על הר הבית ותפילה עם מו"ר הרב דוב ליאור

↓ למה דווקא בשיא הלחץ?

כל אדם חווה ומכיר שעות מסוימות בהן המתח, ההמולה, התכונה ואף החרדה עולה באופן מובנה וקבוע, לפעמים בלי הסבר הגיוני.

דומה שכמעט כל יהודי יוכל להצביע י"ד בניסן כאחד הרגעים הלחוצים בשנה, אף לאחר שהחמץ בוער, אף אם הבית כבר מסודר והכל מוכן.

דומה שלמתח יש הסברים הגיוניים, אך בכל זאת כמעט כל אחד יכול להרגיש, שיש מתח מובנה באויר בלי הגיון והסבר מובן. דומה שמדובר במתח מובנה מדורי דורות, שטבוע עמוק בנשמתו של כל יהודי.

אלו השעות בהן אבותינו במצרים עמדו לעזוב את כל המוכר והנראה בטוח לטובת "הרפתקה" במדבר הבלתי נודע, תוך סיכון כל בני המשפחה. בשעות אלו עמלו אבותנו על אריזת חפצי הערך העיקריים למסע הלא נודע, תוך לישת בצק חפוזה ושחיטת קדשי מצרים לעיניהם.

אלו השעות בהן אבותנו בארץ ישראל סיימו את ההכנות האחרונות בהתמקמות ליד חצרות בית ה' בין המוני עולי רגל, תוך כדי שאבי המשפחה עולה למקדש לשחוט את השה ושאר בני המשפחה עסוקים בהכנת המקום המאולתר, הכנת המצות, המרור ושאר צרכי החג - הכל תוך שמירה קפדנית על הטהרה.

אלו השעות בהן התמלא לבם של אבותנו בגלויות השונות, געגועים אין כל לרגעי ההוד הללו, תוך שהם נאלצים לחגוג את הפסח רחוק מארצם, תוך פחד ואיומים משכניהם הגויים.

אלו בדיוק השעות בהן מנסים שלומי אמוני ישראל - כל אחד בדרכו לשוב ולחדש את אותו מעמד נשגב של חידוש הברית הלאומית בין עם ישראל לגואלו באמצעות קרבן הפסח.

מדי שנה פוקדים יהודים רבים בערב פסח את הר הבית, מתוך צפייה שאולי בכל זאת...

השנה ערב פסח חל ביום שישי וביום שישי כידוע אסור ליהודים לעלות להר הבית. את העליה להר הבית משלימים רבים בשבוע בימים שלפני ערב פסח, זאת בנוסף לעליה לרגל בחג עצמו.

תוך כדי שחברי תנועת חוזרים להר ינסו יחד עם נועם פדרמן להגיע להר הבית עם כבש בן שנתו לקרבן, יתקבצו אחרים בביתו של מו"ר הרב דוב ליאור לשיעור בהלכות קרבן הפסח.

לאחר השיעור יגיעו המשתתפים בראשות הרב לתצפית ממנה נראה הר הבית במלוא הדרו וחורבנו. שם יתפללו תפילת מנחה בשעה בה הוקרב תמיד של בין הערביים בערב פסח שחל ביום שישי ובזמן שהחלה שחיטת הפסח, יגידו יחד את סדר "אמירת קרבן הפסח", תוך תפילה לחידושו במהרה.

האירועים פתוחים לקהל הרחב ומיועדים לכל יהודי שמתכוון ברצינות לקיים את מצוות התורה ולהקריב את הפסח במועדו. כל אחד יכול לבחור באחד האירועים המשלימים זה את זה, כפי הבנתו.

↓ תצפית על מקום המקדש - הפרטים המלאים:

ביום שישי י"ד בניסן - חג הפסח, ערב חג המצות, תתקיים היערכות לקראת הקרבת הפסח במועדו במקומו.

מקום מפגש: סמוך לכניסה לישיבת בית אורות

שעה: יום שישי, י"ד בניסן 12:45

תוכנית:
  • 13:00 - שיעור בעניין קרבן פסח מפי הרב דוב ליאור שליט"א בבית הרב.
  • 13:35 - תצפית על מקום המקדש ותפילת מנחה.
  • 13:50 - אמירת סדר קרבן פסח.
  • 14:00 - בדיקת ההכנות בשטח לקראת הקרבת הפסח והיערכות בהתאם למצב בשטח.

↓ חוזרים להר - הפרטים המלאים:

תגובה 1:

  1. צריך גם מזבח כהלכתו (יש למכון המקדש את הנדרש צריך שתו"פ לפחות אמה על אמה בגובה שלוש אמות ושאר הנדרש לכך , עצים למערכה סכין שחיטה מזרק מתכת לקבלת הדם כוהן ובגדי כהונה. (בעיקרון לא לעיכובא צריך לבוא בבוקר ולהקריב על במזבח כבש נוסף של תמיד של שחר) , המזבח צריך להשמר כשר ושלם שלא יפגם עד אחרי האכילה היות ואם יפגם ה

    השבמחק