יום חמישי, 28 ביולי 2016

צפו: הכנסת אישרה פה אחד הצעה לסדר של ח"כ גליק בעניין הר הבית

אפליה ופגיעה ביהודים במקום הקדוש ביותר || ח"כ יהודה גליק

חבר הכנסת יהודה גליק הגיש הצעה לסדר היום בעניין אפליית היהודים והטרדות הוואקף בהר הבית  הכנסת החליטה פה אחד להעביר את הצעתו לסדר של ח"כ גליק לדיון במליאת הכנסת  הממשלה לא אישרה לשר היחיד שנכח במליאה לענות להצעה לסדר  מה קורה כשכל הח"כים ונציגי הממשלה המליאה נמנים על עולי הר הבית?  איך זכתה הצעתו של גליק לתמיכה גורפת? - התשובה בסרטון

↓ צפו: הצעתו לסדר של ח"כ יהודה גליק בעניין הר הביתהצעה לסדר-היום: אפליית יהודים בכניסה להר הבית

היו"ר בצלאל סמוטריץ:

אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעה לסדר-היום מס' 4527 של חבר הכנסת יהודה גליק, אפליית יהודים בכניסה להר הבית. חבר הכנסת גליק, 10 דקות לרשותך. בבקשה.

שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל:

אין שר משיב. אני יכול להשיב? 

היו"ר בצלאל סמוטריץ:

כן, אדוני יכול להשיב. אם אדוני רוצה, אדוני יכול. אדוני סגן המזכירה, תגיד שאני מבקש לאשר לשר אריאל להשיב. 10 דקות אדוני, אני אוסיף לך, בבקשה.

יהודה גליק (הליכוד):

אדוני היושב-ראש, חברי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ המתוק והיקר, אדוני חבר הכנסת חיליק בר היקר והמתוק, אדוני השר אורי אריאל, שר החקלאות, כבוד סגן המזכירה וכנסת ריקה, ולצופים, חברי ביציע המתוקים והיקרים, ראשית אני באמת רוצה להביע את מחאתי על העובדה שמופיע שאין תשובת שר. נאמר לי במפורש שהשר צחי הנגבי ישיב. התפלאתי היום לראות שהופיע שאין פה שר, אבל אני מביא את זה לתשומת הלב שזה מה שנאמר לי.

ובכל זאת, בספר מלכים ב פרק כ"ה: "ויהי בשנת התשיעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבוכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב; ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו; בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ; ותבקע העיר וכל אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החמתים אשר על גן המלך וכשדים על העיר סביב וילך דרך הערבה; וירדפו חיל כשדים". 

ואותו ציטוט מופיע בהמשך, בספר ירמיהו בפרק נ"א, עד שמגיעים: "ובחודש החמישי, בעשור לחודש, היא שנת תשע-עשרה שנה, למלך נבוכדראצר מלך בבל בא נבוזראדן רב-טבחים, עמד לפני מלך בבל בירושלים; וישרוף את בית ה' ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית הגדול שרף באש; ואת כל חומות ירושלים סביב נתצו כל חיל כשדים, אשר את רב טבחים".

כן, אנחנו נמצאים בימים אלה בימי בין המצרים, שהחלו באמת במצור שהחל שנתיים לפני החורבן, בעשרה בטבת, והחמיר המצב בעיר, היה רעב כבד, עד שבתשעה בתמוז נבקעו החומות – ומיד לאחר מכן, שלושה שבועות מאוחר יותר, בתשעה באב חרב בית ה'.

חברי, לאורך ההיסטוריה קרו לעם ישראל אסונות רבים, ולא קבעו עליהם צומות. 100 שנה לפני חורבן בית המקדש היה אסון גדול לעם ישראל, עשרה שבטים הוגלו מן הארץ, לא קבעו על זה ימי צום. 90% מהעם, פי 50 מגוש-קטיף, לא קבעו יום צום. והנה על חורבן המקדש קבעו ארבעה ימי צום. כשהחל המצור בעשרה בטבת, כשהובקעו החומות, כשנחרב הבית, ואפילו צום כשניסו להקים עוד הנהגה. כלומר, בתולדות עם ישראל חורבן בית המקדש הוא הדבר הנורא ביותר שיש.

אנחנו בימים האלה מציינים את הדבר הזה, כי בית המקדש זה לא עוד איזה נושא והר הבית זה לא עוד איזה נושא. זה המרכז שכל התנ"ך סובב סביבו. אם נתלוש מהתנ"ך את כל הפרקים שעוסקים במקדש, לא יישאר כמעט תנ"ך. ציון הר קודשנו, זה המקום שנקרא ציון. כל תנועת הציונות נקראת על שם הר הבית, המקום הקדוש ביותר בעולם, המקום שה' בחר לשכן שמו שם. וברוך השם זכינו בחסדי שמים שדברי התנ"ך הולכים ומתממשים לנגד עינינו. שבנו לארץ, כפי שהקדוש-ברוך-הוא הבטיח: "והפיץ אתכם ה' בכל העמים" אבל מצד שני: "אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם יקבצץ ה' אלוקיך ומשם ייקחך, והביאך אל הארץ". ה' אומר: אני אחזיר אתכם. אנחנו זוכים, כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש-ברוך-הוא על הדבר הנפלא הזה שמתרחש לנגד עינינו. מי שלא מתפעל ולא רואה את הדבר הנפלא הזה הוא עיוור. מי שלא רואה שכל הכבישים החדשים שמשרד התחבורה עכשיו בונה לכיוון ירושלים, הגשרים והרכבות, לא רואה שזה המשך התגשמות אותם דברי הנביאים, של ונהרו אליו כל העמים – הר בית ה'.

ברוך ה' מתגשמות גם נבואות ישעיהו הנביא, שהמקום הזה יהפוך להיות מרכז עולמי לכל העמים. כשישעיהו הנביא אמר את זה, כל העמים היו עובדי אלילים. איזו חוצפה הייתה לו להגיד שינהרו אל הר בית ה', כי מציון תצא תורה. איזו זכות. וברוך ה' המקום התקדש, כי העולם הפך להיות יותר מונותאיסטי, והתנ"ך התקבל על-ידי כל העולם. ולכן כשבאים תיירים לארץ-ישראל, הם מתפעלים ומחזיקים בידם תנ"ך והולכים לכל מקום לראות איך התגשמו דברי הנביאים. אבל יש מקום אחד, המקום, שהקדוש-ברוך-הוא בחר לשכן שמו שם, שעדיין שבוי. שבוי בידי גורמים אסלאמיים, ולא סתם גורמים אסלאמיים, גורמים אסלאמיים קיצוניים, שמתוך המסגד שבהר הבית מסיתים לרצח יהודים, ורחמנא ליצלן, איזה חילול ה', הם עושים את זה בשם אללה הוא אכבר, בשם אלוקים. יש דבר שהוא יותר נגד הקדוש-ברוך-הוא מאשר רצח יהודים?

הר הבית, שאמור להיות מרכז עולמי לשלום, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, מופקר בידי אנשים שמקדמים שימוש באלימות. ברוך ה' בשנה האחרונה ראינו שהשר לביטחון פנים הוביל מהלך של להוציא את הגורמים האסלאמיים, התנועה האסלאמית הצפונית מחוץ לחוק, וה"מורביטון" וה"מורביטאט" מהר הבית הוצאו, וברוך ה' העסק מתקדם. אבל אנחנו רואים שם הפליה יום-יומית. כלפי מי ההפליה? כלפי יהודים. ובתוך היהודים, כלפי יהודים שרחמנא ליצלן נראים כמו יהודים דתיים. אתם יודעים מי הוא יהודי? דעו לכם שבמדינת ישראל, מי שבלי כיפה הוא לא יהודי. ככה החליטה משטרת ישראל. כל יום, תפנו לדובר המשטרה, תבקשו ממנו דוח כמה עלו להר הבית. הוא ייתן לך, יגיד לך: מוסלמים כך וכך, תיירים כך וכך ויהודים כך וכך. אם עלו באותו יום למשל מכינה קדם-צבאית חילונית, הם נחשבים תיירים, הם לא ברשימת היהודים. כי מבחינת המשטרה מי הוא יהודי? מי שנראה כמו יהודי דתי. כל יום לא מרשים להיכנס להר הבית עם סידור, עם דברי תפילה, עם פרי, כי אתה עלול בטעות לברך. ואם אתה יהודי דתי, אתה מלווה, מוצמד לך, אתה חייב לעמוד בתור, אתה נכנס רק בקבוצה.

ליוויתי אישה בת 80, ניצולת שואה. האישה פרצה בבכי. כשחלפו על פניה 70 תיירים מגרמניה, יצא שוטר שאל: מאיפה אתם, מגרמניה? תיכנסו. והיא הייתה צריכה להמתין בתור, כי היא דתייה. אז היא תיכנס עם 15 אנשים, לפעמים עם 20, לפעמים 30 במקרה, ככה, כשיש נדיבות, ועכשיו האחרים יחכו. בשבוע שעבר הגיעו כ-1,000 יהודים לכניסה להר הבית לזכרה של הלל יפה אריאל, השם ייקום דמה. במשך כל הבוקר נכנסו 300. כל השאר – אתם יהודים, אין מה לעשות. לא משנה שבאותו יום נכנסו אלפי מוסלמים, ולא משנה שבאותו זמן יכלו להיכנס תיירים באופן חופשי. יהודים שנראים כדתיים – לא.

אבל אני רוצה להתמקד במשהו עוד יותר חמור, וזה מה אני מבקש להתמקד בעניין עוד יותר חמור, וזה מה שנקרא "ליווי הוואקף" לקבוצות של יהודים דתיים. "ליווי" - זהו שם מכובס, כי בעצם אנחנו עוסקים בהפגנת ריבונות זרה, ובהתנהגות חצופה מאין כמוה.

הסטטוס קוו הקדוש – רק השבוע אמר פה ראש הממשלה בעניין השבת: סטטוס קוו הוא דבר דינמי. אז אני מבקש שהסטטוס קוו יהיה דבר דינמי גם בהר הבית. הוא דינמי גם בהר הבית, אבל רק כשזה נוגע לרעת היהודים.

מקומם של אנשי הוואקף לא צריך להיות ברחבת הר הבית, אלא בתוך המסגדים פנימה. כלל לא אמורה להיות לוואקף סמכות בשטחים הפתוחים של הר הבית, אבל הם מנכסים לעצמם סמכות כזאת. בשנים האחרונות הם גם מקפידים לקרוא לכל ההר "מסגד אל־אקצא", והשם "חראם א־שריף" כבר אינו בשימוש. כל זאת כדי למתוח את סמכותם על חשבון ריבונות מדינת ישראל בהר.

אבל זאת לא התמיהה. יאמר מי שיאמר: הם עושים את תפקידם, ככל יכולתם. התמיהה היא אנחנו. איפה מדינת ישראל? היום בבוקר עלו להר הבית מדריך של ארכיאולוגים, צחי דבירה, עם שלושה ארכיאולוגים. אחד הארכיאולוגים התכופף להרים זית, לא מצא חן בעיני איש הוואקף והרביץ לו מכות. אז עצרו שניים מהם.

למה אנו מאפשרים להם להיצמד לקבוצות היהודים? זה מעקב מטריד שהמהווה עבירה על כמה מסעיפי חוק העונשין. מדוע אנחנו משלימים עם ניכוס הסמכויות שהם נוטלים לעצמם? בשטח, בהר הבית, הליווי הוא מקור כל הצרות, הוא החיכוך. המשטרה מוסיפה שוטרים מלווים כדי שכוחה לא יהיה נחות מכוח הוואקף, המוסיף מצידו עוד ועוד מלווים. כל תפקידם, על-פי הפרסומים המפורשים שלהם, הוא לצוד וללכוד יהודים שמניעים את שפתיהם או עוצמים עיניים או שחלילה מטים את הגוף באופן שיכול להזכיר תנועות של תפילה. הם מלחיצים את השוטרים, ואלה בתורם מלחיצים את היהודים. יהודים מהלכים שם כמו אסירים בחצר הכלא, מוקפים בשתי טבעות של שומרים. אנשי הוואקף מכוונים אליהם מבטים, מצלמים את האנשים מטווח אפס, צועקים ומקללים לא פעם, ולפעמים מעזים, כמו היום, להרים ידיים על היהודים.

האם אפשר לקיים ביקורים באווירה כזאת? הרי ראש הממשלה אמר: מוסלמים יתפללו ויהודים יבקרו. מניין החוצפה הזאת? האם הם בעלי הבית כלפי היהודים בהר הבית? מדוע לא תעשה המשטרה את תפקידה לבדה? האם היא זקוקה לעוזרים שכאלה?

הבטחת לי שיש לי עוד דקה, כי בדרך כלל אני לא אוהב לעבור את הזמן.

היו"ר בצלאל סמוטריץ:

אדוני, אני לא הפסקתי אותך. זה נושא חשוב וזה נושא אחרון על סדר היום, ואין תשובת - - -
יהודה גליק (הליכוד):

הסברתי לעצמי למה אני מאריך.

היו"ר בצלאל סמוטריץ:

אז אני נותן לך עוד הסבר יותר טוב: קח לעצמך גם את הזמן של תשובת השר.

יהודה גליק (הליכוד):

על כל זה נוסף עניין הריבונות. לאחרונה הצטיידו אנשי הוואקף במדים חדשים, מכשירי קשר כבר יש להם מזמן, והם מתנהגים כמו שוטרים. כפי שהם אומרים בעצמם: אנחנוJordanian Police .
זאת ועוד, לאחרונה הם קלטו 200 שומרים חדשים, מה שמביא את סד"כ הוואקף ל־500 איש בהר הבית. מספר זה פירושו הפגנת ריבונות נוגדת וכוח עודף לעומת משטרת ישראל. הם באים לומר: אנחנו בעלי הבית ולא אתם.

אני קורא מכאן לממשלת ישראל שלא לאפשר את ההתפתחות של הוואקף - וצחי הנגבי, אדוני השר, שהיה אמור להיות פה, שהיה אמור להשיב, שאמנם הוא זכור לטוב בזה שהוא פתח את הר הבית חרף איומי הוואקף. אני קורא מכאן לממשלת ישראל לבטל סוף-סוף את הליווי המטריד והבלתי חוקי לקבוצות יהודים ולהטיל את משימת שמירת הסדר על המשטרה, ועליה בלבד.

אני יכול להוסיף שהמשטרה תשמח להיפטר מן הסרח העודף הזה, שהיא נאלצת לסבול כל יום, לא מסיבות ביטחוניות, לא מסיבות שמירת הסדר, שהרי אנשי הוואקף הם הראשונים להפר את הסדר בהר הבית. אין מקום לפורעים בהר הבית, גם אם הם לובשים מדים שתפרה להם הממלכה ההאשמית.

ריבונות ישראלית בהר הבית צריכה להיות חדה וברורה, ואילו הוואקף המוסלמי חייב להתכנס אל התפקיד שהותר לו מלכתחילה: ניהול העניינים המוסלמים בהר, הא ותו לא, ללא כל סמכות כלפי היהודים בשטחים הפתוחים של ההר.

מורי ורבותי, אנחנו חייבים לדאוג שכל מי שמכבד את המקום, יהודי או לא יהודי, יוכל לעלות בצורה מכובדת, אבל כל מי שעבורו אג'נדה אל אלימות היא אג'נדה לגיטימית – שלא יהיה שם. אנחנו חייבים לשמר את המקום הזה, מקום בית מקדשנו, הר ציון, כמקום שבעזרת השם – "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים", וכולנו נקרא בשם השם אחד ושמו אחד, ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כי מהמקום הזה נשמע את שמו של ה'. שמו של הקדוש-ברוך-הוא הוא "שלום". אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום.

היו"ר בצלאל סמוטריץ:

תודה רבה על הדברים המרגשים שיוצאים מן הלב, חבר הכנסת גליק. כנראה שיש מי שיודע למה הוא איננו רוצה שהשר אריאל ישיב בשם הממשלה על ההצעה הזאת.

אז אנחנו נצביע כעת על העלאת הנושא לסדר יומה של המליאה. מי בעד? ומי נגד? יהודה, רוץ תצביע. רוץ תצביע בעד, רוץ, או נגד – מה שאתה רוצה, אבל רוץ תצביע.

הצבעה מס' 30

בעד ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום – 2
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה.

היו"ר בצלאל סמוטריץ:

שני תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים, ההצעה תועלה, בעזרת השם, לדיון במליאה.

תם סדר היום. הישיבה הבאה תתקיים, ברצות השם, ביום שני, כ"ו בתמוז תשע"ו, 1 באוגוסט 2016, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.

2 comments:

  1. צריך להוציא את השליטה מהערבים והמשטרה העויינת ליהודים הר הבית של יהודים בלבד ולא של כול הדתות זה בית המיקדש שלנו ורק שלנו ואנו צריכים לבנות אותו מחדש בשלטון יהודי אמיתי

    השבמחק
  2. דברים חוצבי להבות. יישר כוח!!

    השבמחק