יום שני, 22 באוגוסט 2016

יואליש קרויס, נטורי קרתא

מאה שערים נקנתה מהערבים בכסף מלא || הר הבית? זה היה מזמן

למה עליה להר הבית זו התגרות באומות?
"כי הגויים לא רוצים שנעלה לשם. הם טוענים שהוא שלהם". 

הם טוענים שכל הארץ שלהם, ובכל זאת אנחנו כאן. 
"אני עצמי גר במאה שערים שנקנתה מהערבים בכסף מלא. יש מקומות נוספים שנקנו מהערבים". 

גם את מקום המקדש קנו. דוד קנה אותו  מארוונה היבוסי. 
קרויס צוחק: "אני מדבר על הזמן הזה. לא על משהו שהתרחש לפני שנים רבות"


↓ ארנון סגל מראיין את יואליש קרויס מנטורי קרתא

"אפילו אם היינו יודעים בדיוק היכן בהר הבית מותר להיכנס והיכן אסור וכיצד להיטהר לשם כך, אין לעלות להר כיום גם בשל האיסור להתגרות באומות. אנחנו בגלות. על פי מסכת כתובות, הקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל בשלוש שבועות: לא לעלות בחומה, לא להתגרות באומות ולא לדחוק את הקץ. אמנם נכון שהוא השביע גם את הגויים שלוש שבועות, ובין השאר שלא ישתעבדו בישראל יותר מדי – והגויים לא קיימו זאת, אבל בגלל זה הם גויים ואילו אנחנו יהודים. אם לא נציית לשבועות, מה ההבדל ביננו לבינם?". 

לקחת משפט אחד מהגמרא שיש לגביו פרשנויות שונות והפכת אותו לעיקר היהדות, אבל מה לגבי קיום כשליש מהמצוות המפורשות בתורה, מצוות שאפשר לקיים רק בהר הבית? 

"זה נתון במחלוקת. רוב הפוסקים מכריעים שבית המקדש ירד שלם מהשמיים ולא בני האדם יבנו אותו. קיימים אמנם כאלו הפוסקים שהוא ייבנה בידי אדם, אבל גם זה לא עכשיו אלא רק כשהמשיח יגיע. כשיגיע זמן הגאולה זה יקרה. כעת איננו יכולים לעשות דבר. צריך לזכור ש-ז' באב, התאריך שבו הגויים נכנסו להיכל, הוא גם התאריך שבו המעפילים הראשונים – בני אפרים שרצו לצאת ממצרים – ניסו לדחוק את הקץ ולהתגרות בגויים ולכן נהרגו כולם". 

למה עליה להר הבית היא התגרות באומות?

"כי הגויים לא רוצים שנעלה לשם. הם טוענים שהוא שייך להם". 

הם טוענים שכל הארץ שלהם, ובכל זאת אנחנו כאן. 

"אני עצמי גר במאה שערים שנקנתה מהערבים בכסף מלא. יש מקומות נוספים שנקנו מהערבים". 

גם את מקום המקדש קנו. דוד קנה אותו מארוונה היבוסי בכסף מלא. 

קרויס צוחק: "אני מדבר על הזמן הזה. לא על משהו שהתרחש לפני שנים רבות". 

מה זה קשור? ההיסטוריה לא החלה במאה ה-20. 

"הערבים טוענים בפירוש שהם לא יתנו יד לדריסת רגל יהודית בהר. כבר שבעים שנה נמשך המאבק על הר הבית. יותר מזה – גם המדינה טוענת שההר שייך למוסלמים ולא נותנת ליהודים לעלות לשם". 

המוסלמים טוענים שגם הכותל שלהם. אינך מגיע לכותל? 

"בוודאי. אנחנו לא הולכים לכותל". 

לאן מותר מבחינתך ללכת? 

"אפשר ללכת לבית הכנסת. מה יש לחפש בכותל? עד קום המדינה גרו בעיר העתיקה יהודים וכל מי שגר בה מקרב נטורי קרתא, הלך להתפלל בכותל. הרב יוסף חיים זוננפלד והתלמידים שלו הלכו לכותל, אבל היום הכותל הוא סמל הציונות ולכן אסור ללכת אליו". 

הרב זוננפלד הלך לכותל בימי המנדט למרות שהמוסלמים התנגדו לתפילות יהודיות בכותל וטענו שהוא שייך להם. זה בדיוק אותו עימות שמתקיים בימינו בהר הבית. 

"לא נכון. הערבים נתנו ליהודים להתפלל בכותל ורק לא הניחו להם לעשות בו שינויים, כדוגמת הצבת מחיצות וספסלים". 

קרויס גם מצביע על האשמים לדעתו בפרוץ הפרעות הערביות בהקשר לכותל ולהר הבית. אמנם ההסבר ההיסטורי המקובל לפרוץ מאורעות תרפ"ט הוא התעוררות זעם איסלמי בעקבות צעדת תנועת בית"ר בתשעה באב תרפ"ט עם דגלי ישראל ממערב העיר אל הכותל המערבי, אבל לקרויס הסבר משלו: 

"אלו שעלו אז לארץ וטענו שאנו בתקופת אתחלתא דגאולה, נהגו לשבת בתשעה באב בכותל ולשתות גזוז. הם כינו זאת 'עיד אל גזוז'. אחר כך הם נהגו ללכת לשוק הערבי ולהפוך דוכנים. כך היה בכל שנה. בשנת תרפ"ח המוסלמים הזהירו שאם זה יקרה פעם נוספת הם יתנקמו ביהודים. קיימים מחקרים שטוענים שכבר מחודש אדר באותה שנה הערבים שלחו לרבנים מכתבים בדרישה שלא לקיים השנה את אותו 'עיד אל גזוז'. אותם אנשים לא שמעו לרבנים ועשו את החינגה הזו, ושבוע אחר כך התרחש הטבח בחברון". 

אם ללכת עם התפיסה שלך, גם עלייה לארץ זו התגרות בגויים. 

"נכון. אם מישהו מחו"ל שואל אותי אם לבוא ארצה אני אומר לו שלא יבוא. אני נולדתי פה ולכן שבוי במקום הזה. אין לי ברירה. הרמב"ם פוסק שאסור לצאת מהארץ אלא לישא אשה או לפרנסה או ללמוד תורה. אשה, ברוך ה', יש לי. גם פרנסה יש לי ולגבי לימוד תורה מספיקים לי הרבנים בארץ". 

הרמב"ם עלה להר הבית והפך את יום עלייתו, ו' בחשוון, ליום טוב לו ולמשפחתו לדורות. 

"הוא ידע היכן אפשר להיכנס והיכן אסור, ולכן נכנס. אנחנו, לעומת זאת, קיבלנו שאסור להיכנס לשטח ההר כי אנחנו טמאים, ובנוסף לכך קיימים בהר מקומות שאפילו לטהורים אסור להיכנס אליהם. יש גבולות, ובגלל שאיננו בקיאים בהם פסקו לא לעלות. 

"מלבד זאת, מי שמאמץ את דרכו של הרמב"ם בעניין עלייתו להר הבית צריך ללכת בדרכו בכל התחומים. לדוגמא, הרמב"ם פוסק שמחללים שבת לצורך פיקוח נפש של מי ששומר שבת אולם לא על מחללי שבת. הבעיה היום, לא רק אצלכם אלא גם אצלנו, היא שכל אחד לוקח רק את מה שמוצא חן בעיניו מדברי הרבנים".

קיימים לא מעט רבנים בימינו שפוסקים שלא רק שאפשר לדעת היכן בדיוק מותר להיכנס, אלא שחובה לעלות להר כדי לשמור עליו בידי עם ישראל.

"כשהם יהיו הרבנים שלי בכל דבר, אולי אשמע להם גם בעניין הזה. לא נראה לי שאלו העולים להר מתנהלים בכל נושא על פי פסקי הרבנים המתירים עליה אליו. נוח להם לעלות ולטעון שיש רבנים המתירים זאת".

ביטול קרבן פסח פירושו עונש כרת, ממש כמו ביטול ברית המילה. 

"קיימות כמה סיבות למה אין להקריב כיום את הפסח. אנחנו טמאים, ובנוסף גם לא יודעים היכן בדיוק עמד המזבח. אלפי שנים לא עלו להר הבית וכולם פסקו שלא לעלות אליו. לא ראינו אף פעם, מלבד בשנים האחרונות, שמנסים לעשות זאת. אף רב לא כתב שצריך להקריב קרבן פסח בזמן הזה". 

החת"ם סופר כתב כבר במאה ה-19 שיש להקריב את הפסח בימינו אלא שהסולטן הטורקי לא ירשה. היום כבר אין סולטן טורקי והר הבית בידינו. למה לא להקריב? 

"הר הבית בידינו? העובדה שכמה אנשים עולים לשם לא הופכת אותו להיות בידינו. לא שמעתי על נסיונות לעלות אל ההר מלבד בארבעים שנים האחרונות. כשמונטיפיורי עלה להר הבית בתוך קופסה התעוררו נגדו מחאות והרבנים פסקו שאסור להיתמך על ידו. מלבד זאת, אני לא רואה שמישהו בשלטונות מניח להקריב כיום קרבן פסח. כל שנה יש על זה מלחמות". 

ניסית לעשות זאת? על כל ספק-קבר באתר עתיקות, אנשי אתרא קדישא מתעמתים עם המשטרה ונעצרים, אז למה לא לעשות זאת גם למען קיום מצווה שביטולה כרוך בכרת? 

"הקברים הם עניין שקשור להישארות הנפש שהיא אחד מ-13 העיקרים. הרמב"ם כותב שמי שלא מאמין באחד מהעיקרים הללו איננו יהודי. אני לא בקיא בהלכות לדעת אם אתה צודק בזה שצריך להקריב את קרבן הפסח. אני יודע שהרבנים שלנו פסקו לפני חמישים שנה שאסור לעלות להר ולאף חלק ממנו. יש כאלו שאפילו לא מתקרבים אל הכותל המערבי כדי לא לעבור על האיסור הזה". 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה