יום חמישי, 25 באוגוסט 2016

דרישת מקדש חרדית, חרדים רבים רבים בהר הבית

חרדים לצד חילוניים למען המקדש || התנוצצות רוח הגאולה

דרישת המקדש מתרחבת בשורות החרדים  חרדים רבים מהם נראים בהר הבית  מי ששם לב לתמונות ולסרטים שיצאו בצום תשעה באב מהר הבית לא יכול היה לפספס אותם  חרדים לבושי שחור ולבן נצפו כמעט בכל קבוצות היהודים שעלו להר לרגל תשעה באב.


↓ חרדים לדבר ה'

מסתבר שהעלייה להר הבית הולכת ומשתרשת גם בקרב קהילות חרדיות קלאסיות. באופן מפתיע העלייה המעשית להר שהחלה דווקא על ידי רבנים חסידיים כמו הרב משה סגל והרבנים אלבוים, צוברת כעת תאוצה בקרב קהילות ליטאיות בירושלים ובבני ברק.

"מטרת העליה להר הוא קידום בדרך הטבע של קיום מצוות בנין המקדש ועבודותיו", מסביר הרב משה פישר. "מדובר בעליה בטהרה לפי כל כללי ההלכה, וכל מי שמעוניין להרחיב את ידיעותיו בענין, מוזמן לאחד מן השיעורים הרבים הניתנים על ידי רבנים חשובים כמו הרב יצחק ברנד, הרב פנחס אברמוביץ, הרב יהושע ינקלביץ ורבנים רבים נוספים שמעבירים שיעורים בענין בירושלים ובבני ברק".

כתבה מפתיעה שהתפרסמה לפני שבוע ברשת העיתונים החרדיים "קול בני ברק" ו"השבוע בירושלים" מלמדת שלתופעה המתרחבת יש שורשים תורניים מתרחבים ומתפתחים.

בכתבה תקדימית משהו בעיתונות החרדית, כתבה תורנית שנושאת את הכותרת "משוש ליבנו" מובאים רצף של ציטוטים מגדולי התורה על חובת דרישת המקדש בכל הדורות. 

לצד דבריהם של רבנים חרדיים מובהקים כמו הרב אלישיב, הרב מבריסק והחפץ חיים, מופיעים פסקי הרמב"ם על מצוות בנין בית המקדש בימינו, חובת הקרבת קרבנות בזמן הזה, גם בטומאה, ואפילו עוד לפני בנין המקדש.

לדוגמא, בשאלת בנין בית המקדש השלישי אם יבנה משמים או בידי אדם, מובאים בעיתון החרדי דברים מפורשים מרש"י, לצד ציטוט דומה מן התלמוד הירושלמי, שהבית השלישי יבנה בידי אדם, על ידי עולי מדינות הצפון שכנראה מרמז על מדינות אירופה. לאחריהם מובאת דברי היעב"ץ ש"תחילה יבנה בית המקדש על ידי המלכות", ועליו יבוא אחר כך המקדש השמימי.

גם שאלת הנפיצות והפיקוח נפש מבנין המקדש מטופלת שם ובצורה מפתיעה משהו. בציטוטים מן המדרש הרמב"ן והב"ח למדים הקוראים שדווקא ההתרשלות מן הבנין ומעבודת המקדש הם אלו הגורמים לאובדן נפשות בעם ישראל. רק כאשר "חזרו בתשובה למסור את נפשם על העבודה, הושיעם השם על ידי הכהנים, עובדי העבודה בבית השם". לשון הב"ח המצוטט בכתבה.

לצד דבריו של הרב אלישיב כי מצוות בנין המקדש "הוא נסיון לדעת כמה אהבה יש לישראל אל השם, וכמה רוצים בזה באמת", מובאים דבריו של הרב מבריסק, שנוגעים כבר בצעד נוסף קדימה בשאלה המעשית של העליה להר. לדברי הרב מבריסק, "מי שעוזב את ביתו השרוף, ומפקיר את מה שנותר מהשריפה ואינו מתעניין בנעשה, בידוע שאין בדעתו לשוב ולבנותו".


כללים לעליה להר הבית בעיתון חרדי

הפסקה המפתיעה ביותר יחסית לעיתון חרדי, מופיעה במשבצת הנושאת את הכותרת "למיגדר מילתא - גדרים וגבולות בהר הבית". כמו הכתבה כולה גם משבצת זאת כוללת ציטוטים בלבד של גדולי התורה לאורך הדורות. בעוד שהכתבה הכללית עוסקת במצוות בנין המקדש וחידוש עבודות הזבחים והקרבנות, משבצת "למיגדר מילתא" עוסקת כבר בשאלה המעשית של העליה להר הבית בימינו.

כותרת המשנה של המשבצת "באיסור הכניסה למקום המקדש והעזרות" מצביעה על הבחנה בין חלקים שונים בהר הבית. תוך כוונה ללמד שישנו הבדל בין העזרות ומקום המקדש עצמו, המותרים בכניסה לצורך "העבודה" בלבד, לבין שאר הר הבית המותר בכניסה לאחר טבילה וחליצת נעלי עור לכל אדם.

מסקנת המאמר מוביל למשפט המחץ, שלפי העולה מכל הציטוטים הללו "אלו הנכנסים להר הבית חייבים במורא מקדש, להיזהר בטבילה כהלכה במקווה דאורייתא ולהיזהר מאד שלא להיכנס לעזרות ולחיל".


פעילי הר הבית מברכים

במטה ארגוני המקדש מברכים את העולים להר הבית בטהרה מכל שורות העם היהודי. בזה אחר זה אנו נוכחים בהתעוררות לשיבת המקדש המקיפה את הציבורים השונים בעם ישראל. 

ההתעוררות שכוללת אפילו כאלו שאינם חובשי כיפות מבליטה את דבריו של אחד מגדולי ישראל מדור התעוררות לציון, הרב ישראל יהושע מקוטנא בעל ה"ישועות מלכו", שציין כי "עתה, שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינוניים, הן בישרים בלבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה".


קישור ישיר לכתבה ברשת העיתונים החרדיים (עמ' 2-3)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה