יום ראשון, 2 באוקטובר 2016

שנה טוב לשוחרי המקדש ולכל אחינו בית ישראל

שנה טובה || שנה שנבנה את בית המקדש

שנה טובה לעולי הר הבית ולאלו שעדין לא עולים  שנה שנזכה להתקרב בעוד כמה צעדים לבניין המקדש  שנה של המוני בית ישראל טהורים בהר הבית  שנה של כהנים מוכנים לחידוש עבודת בית א-לוהינו  שנה של המוני בנאים מוכנים לבניין הבית  שנה של עוז וגבורה  שנה של אהבה ואחוה ושלום ורעות  כתיבה וחתימה טובה

↓ שנת בניין בית מקדשנו

תגובה 1: