יום ראשון, 2 באוקטובר 2016

מתי יהיה ראש השנה? צאו עם הילדים לראות את הלבנה בחידושה

מתכוננים לקידוש החודש || לפני ערבית מחפשים את הלבנה

המועד הסופי של ראש השנה נקבע רק במהלכו  בית הדין יקבע את המועד בהתאם לראיית הלבנה  הערב ניתן יהיה לראות את הלבנה בחידושה בקלות יחסית  לפני תפילת ערבית הביטו בירח  שנה טובה

הירח החדש של חודש מנחם אב תשע"ו

↓ מועד יום הדין בבית דין של מעלה נקבע בבית דין של מטה

לפני קביעת הלוח הקבוע, ראש השנה היה החג היהודי היחיד שניתן לדעת רק במהלכו האם הוא נחגג היום או מחר. זו הסיבה שבמקומות הרחוקים מבית המקדש נחגג ראש השנה במשך יומיים, כפי שכולנו נוהגים כיום. רק לאחר החג יוודע איזה מבין הימים היה היום הנכון ומתי יחול יום הכיפורים.

ראש השנה חל באחד לחודש. מכיוון שאת ראש החודש קובע בית הדין לפי ראיית מולד הלבנה, ומכיוון שההחלטה על קידוש החודש יכולה להתקבל רק ביום ולא בלילה, על סמך עדי ראיה שראו את הלבנה בלילה, נוצר מצב שרק במהלך היום השלושים של חודש אלול, ניתן לדעת האם יום זה הוא ל' באלול - כלומר ערב ראש השנה, או א' בתשרי - כלומר ראש השנה.

הדבר ממחיש את הכוח הגדול שנתן הבורא לברואיו עושי רצונו ובבחירתו בעם ישראל, כפי שממחיש זאת המדרש:

"תני ר' אושעיא: גזרו בית דין למטה: היום ראש השנה. אומר הקב"ה למלאכי השרת: העמידו בימה, ויעמדו סניגוריא, ויעמדו סקיפטורין, שגזרו בית דין למטה ואמרו: היום ראש השנה. 
(והיה אם) נשתהו העדים מלבא שנמלכו בית דין לעברה, הקב"ה אומר למלאכי השרת: העבירו בימה, העבירו סניגוריא ,ויעברו סקיפטורין, שגזרו בית דין למטה ואמרו: למחר יהיה ראש השנה. 
מאי טעמא? כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב. 

ר' פנחס ור' חלקיה בשם ר' סימון: מתכנסין מלאכי השרת אצל הקב"ה, ואומרים: אימתי ראש השנה? והוא אומר: ולי אתם שואלים?! אני ואתם נשאל לבית דין של מטה, שנאמר: בכל קראנו אליו."


↓ בין מנחה לערבית יוצאים לחפש את הלבנה

האגודה הישראלית לצפייה בירח החדש מזמינה את הציבור לצאת לפני תפילת ערבית של ראש השנה ולהביט בירח החדש. בינתיים אין אפשרות לעלות לבית הדין בירושלים ולהעיד על קידוש הלבנה, אבל מי יודע , אולי בקרוב...

הירח החדש של חודש תשרי ושל שנת התשע"ז הבאה עלינו לטובה ולברכה ייראה ביום ראשון בערב אור לא' תשרי. הצעת האגודה לקהל, היא ללכת לתפילת מנחה גדולה וכך לפנות את הזמן הדרוש לתצפית בירח בניחותא לפני תפילת הערבית.

הראייה אינה קשה הפעם ולכן מומלץ גם להראות לילדים ולחברים ולקבל את השנה החדשה מתוך צפייה בירח החדש.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה