יום חמישי, 8 בדצמבר 2016

בג"ץ: אין להתנות עליה להר הבית בחתימה על מסמך

אין יותר מסמך התחיבות || המסמך המוכחש אינו חוקי

שופטי בג"ץ קבעו: שימוש המשטרה בחתימה על כתב התחייבות כתנאי לעלייה להר הבית, פרקטיקה באמצעותה הורחקו עשרות יהודים, אינה חוקית.

מסמך ההתחייבות עליו הוחתם בזמנו יהודה גליק

↓ פורסם בערוץ 7

שופטי בג"ץ קיבלו את עתירת ארגון חוננו וקבעו כי פרקטיקת ההרחקות של המשטרה כנגד יהודים בהר הבית מנוגדת לחוק.

פסק הדין שניתן בידי השופטים דנציגר, שהם וסולברג, עסק בעתירת עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו, בשמם של יהודים שעלו להר הבית, עוכבו בידי המשטרה ונאמר להם כי הם אינם יכולים לשוב להר עד להליך שימוע.

הליך השימוע עצמו נערך לטענת העותרים בניגוד לנוהלי המשטרה ועצם הרחקתם מההר היתה בניגוד לנוהלי המשטרה הפנימיים ולחוק. המשטרה דרשה מהשניים לחתום על מסמך התחייבות דראקוני ועד אז לא לעלות להר הבית.

במהלך הדיונים נחשפו בידי עו"ד אביעד ויסולי נהלי ההרחקה המשטרתיים אשר התברר כי לא יושמו אלא המשטרה נהגה לעבור עליהם ברמה יומיומית.

בעקבות העתירה חזרה בה המשטרה מעמדתה כנגד שני העותרים ולאחר שמונה חודשי הרחקה התירה לשניים לעלות להר הבית ללא כל תנאי. במקביל הודיעה המדינה כי בכוונתה לשנות את הנהלים ולגבש מסמך התחייבות חדש. בעקבות כך הודיע עו"ד יאדו כי העתירה התייתרה והפכה לתיאורטית בלבד, ודרש כי הוצאות העתירה יוטלו על המדינה.

בפסק דין שניתן אתמול (ג') מקבלים השופטים את עמדתו של עו"ד יאדו וקובע כי פרקטיקת ההרחקות שביצעה המשטרה כנגד יהודית, כאשר השתמשה בדרישה לחתום על מסמך ההתחייבות כתנאי לעלייה להר, אינה חוקית.

"כשלעצמי, דומני כי אכן נכרכה דרישת החתימה על כתב ההתחייבות כהתנאה למימוש זכות העלייה להר הבית, בניגוד לנוהל המשטרתי, כפי שפורט לעיל, ושלא כדין", נכתב בפסק הדין על ידי השופט סולברג. "...האופן שבו התנהלו גורמי המשטרה אל מול העותרים ובא כוחם – אם במעשה, אם במחדל – גרם לעותרים לחשוב כי מוטל עליהם איסור לעלות להר הבית. על פני הדברים, לא היתה עילה חוקית למניעת העליה להר הבית, מכל מקום, לא ננקטו ההליכים המתחייבים לשם כך".

השופט הוסיף כי "העותרים, בדרך התנהלותם, לא הקלו על המשטרה במקום חשוב וטעון כהר הבית, ברם, קשה להימנע מן החשש שנוח היה לגורמים במשטרה עם מניעת העליה להר הבית דה- פקטו, גם אם לא דה-יורה".

השופט קיבל את בקשת עו"ד יאדו להוצאות וקבע כי המדינה תשלם 5,000 ₪ הוצאות לעותרים, תוך שהוא כותב כי "פניות ב"כ העותרים לפני הגשת העתירה נותרו ללא מענה, ומבחינתם לא היתה ברירה אלא להגיש את העתירה; וזו נשאה פרי".

בארגון חוננו בירכו על פסק הדין אשר לו השלכות על תביעות אזרחיות רבות שהגישה המחלקה האזרחית של הארגון בשם מורחקים מהר הבית, ועוד תביעות רבות דומות הנמצאות לקראת הגשה.

עו"ד מנשה יאדו מסר בתגובה: "האמירה המפורשת של בית המשפט שמשטרת ישראל פעלה בניגוד לחוק ובניגוד לנוהל היא בבחינת המלך עירום. זהו דבר שהיה ברור וגלוי בכל השנים שאנחנו נאבקים בהתנהלות הלא חוקית הזאת, אך לצערינו הרב נתקלנו באטימות, זלזול ואדישות הן של המשטרה, הם של פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי, הן של מחלקת הבג"צים. שלושת הגורמים האלו לא רק שהפרו את הנוהל אלא גם הסתירו אותו מהציבור, וכיום בא בית המשפט ואומר - יש חוק במדינת ישראל".

מארגון חוננו נמסר בתגובה: "מדובר בפסק דין חשוב שמוכיח את מה שטענו לאורך השנים האחרונות. המשטרה רומסת את החוק ברגל גסה בדרך קבע, ומרחיקה יהודים ללא סיבה פעם אחר פעם בניגוד לנהלים של עצמה. אנו מקווים כי בתי המשפט יפסקו פיצויים ראויים לכל אותם עולי הר הבית שהורחקו בניגוד לחוק, ושהמשטרה והפרקליטות יערכו בדק בית ויחדלו מפגיעה בחופש התפילה והתנועה של יהודים במקום המקודש ביותר בעולם".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה