יום שני, 12 בדצמבר 2016

ראיון עם ח"כ יעקב מרגי, ש"ס

ש"ס לא תפיל ממשלה על שבת או הר הבית || יעקב מרגי

"כשנדאג שלא ייסעו כאן בשבת, נדאג גם שלא יחללו את קודש הקודשים. אגב, אם נעשה זאת נוציא משטח ההר קודם כל את היהודים, שהרי הם עוברים בכך על איסור כרת".


↓ ארנון סגל מראיין את ח"כ יעקב מרגי

"כיהודי שמשתדל לשמור תרי"ג מצוות אינני נכנס למקומות שיש לגביהם מחלוקת קשה בקרב הפוסקים. אני יודע שקיימות דעות שמתירות עליה להר הבית, אבל רבותינו בדורות האחרונים פסקו שלא לעלות אליו כי איננו יודעים לסמן במדוייק את הגבולות המותרים. זה לא קשור לשאלה האם יש לנו ריבונות בהר או אין לנו ריבונות בו. זו לא הריבונות ולא נעליים, פשוט אין מי שיטהר אותנו. די לנו בעוונות שאנו עוברים – למה לנו להיכנס בספק גדול?".

כי בפועל, התוצאה של העדר רגל יהודית מההר היא שילדים ערבים משחקים כדורגל במקום המקדש ודרשנים מסיתים בו לרצח יהודים.

"לא נכון להציג את העניין הזה בשחור-לבן. הרי יהודים דווקא שוהים כיום בהר בניגוד להלכה, לצערי הרב, ובכל זאת המצב הוא כפי שתיארת. לא מצאתי הלכה שאומרת שכדי שלא יהיו בהר חמאסניקים מותר לעלות להר הבית, להיטמא ולטמא בו. ההיבט המדיני איננו עניין הלכתי". 

אז נעבור להלכה. מול החשש ההלכתי שהזכרת בעצם העליה, קיים איסור כרת גם לצד השני, בדמות המנעות מהקרבת קרבן הפסח במקומו בהר. 

"אוי ואבוי לנו אם נחשוב שאנחנו חייבים היום בקרבן פסח בהר הבית. אין לנו בית מקדש. שועלים הלכו בו, לצערנו הרב".

לפי ההלכה יש להקריב קרבנות במקום המזבח גם בהעדר מקדש. 

"אין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו ולא ישראל במעמדו".

הרמב"ם עלה להר הבית והפך את יום עלייתו ליום טוב לו ולמשפחתו לדורות. 

"איננו פוסקים בנושא הזה לפי שיטת הרמב"ם. הרי רבי יוסף קארו ביסס את פסקיו ב'שולחן ערוך' על שלושת עמודי ההוראה: הרמב"ם, הרי"ף והרא"ש. כלומר, לא תמיד הוא פוסק לפי הרמב"ם. האם זה אומר שהוא זלזל בו? חלילה". 

העובדה שעולים להר המוני לא-יהודים תקינה בעיניך? 

"אתה רוצה שאזכיר בראיון במפורש איך הגדירו חז"ל את בשרם של גויים? בשורה התחתונה, איסור כרת חל רק על יהודים ולא על גויים". 

אבל למדינה יהודית יש אחריות שהמקום לא יחולל גם בידי לא-יהודים.

"כשנדאג שלא ייסעו כאן בשבת, נדאג גם שלא יחללו את קודש הקודשים. אגב, אם נעשה זאת נוציא משטח ההר קודם כל את היהודים, שהרי הם עוברים בכך על איסור כרת". 

פירקו פה כבר ממשלות על הגעת מטוסים בשבת, אז למה לא בנושא חילול הר הבית? 

"המפד"ל פירקה ממשלה על הגעת מטוסים בשבת, אבל אינני בטוח שש"ס היתה עושה את אותו הדבר. לא מפרקים ממשלה על כל נושא, רק על עניינים מהותיים ועקרוניים. נכון שיש בהלכה דעות כאלו ואחרות בעניין הר הבית. אינני רוצה לקטרג על הנוהגים אחרת ולכן לא אומר שהם חוטאים בכרת או מחללים את הקודש. הם מכירים את הגבולות שם טוב ממני ומרבותיי, אבל אני סומך על רבותיי שפסקו פה אחד שאסור לעלות בימינו להר ולכן נוטה להחמיר בזה, ממש כפי שאני נוטה להחמיר בענייני חרקים ומפרנס בכך הרבה חברות כמו חסלט. כל שכן שאחמיר בחשש כרת". 

הגמרא תולה את חורבן הבית בחששנות יתרה של חכמינו. היא אומרת למשל ש"ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את היכלנו". 

"באותה מידה אני יכול לצטט לך מהתיאורים השליליים בעניין בר כוזיבא וסכנת הקיצוניות שלו. למה אתה מושך אותי לכיוון כזה? אלו טוענים בכה ואלו בכה. יש הטוענים שמעשה מסויים החריב את המקדש ולעומתם כאלו שטוענים בדיוק להפך. אלו ואלו דברי א-לוהים חיים, ואנחנו צריכים ללמוד מההיסטוריה ולהיזהר לעשות עיקר – עיקר וטפל – טפל. העיקר הוא קיומנו כאן כעם אחד, כאיש אחד בלב אחד עם כל ניגודי הדעות והתפיסות השונות, הדתיות והחברתיות. כל הפסיפס הזה צריך בסוף להידבק לתמונה אחידה אחת". 

לא מפריע לך שגורמים ערבים מסתמכים על פסק הרב עובדיה זצ"ל בעניין הר הבית ומסיקים ממנו שאין ליהודים מה לחפש בהר? 

"הערבים הם האחרונים שהייתי מתייחס אליהם כשהם מצטטים מהרב עובדיה עליו השלום. זו ליצנות שדוחה מאה תוכחות. מי שצריך לקחת את הרב עובדיה ברצינות זהו עם ישראל ומי שהולך לפי ההלכה הצרופה". 

ואולי העובדה שאיננו נמצאים בהר היא שגרמה לאונסק"ו להחליט שההר איננו שייך ליהודים? 

"לא ולא. אני כיהודי מאמין מסיק מכך רק שאנחנו כנראה עדיין לא ראויים". 

2 comments:

  1. מעניין השסניק הזה עם הארץ דאורייתא לגמרי. לא יודע מה זה הלכה. לא מבין כלום. פשוט לא דתי.

    השבמחק
  2. בעז"ה גם ח"כ מרגי יתעשת, ואיתו כל הציבור החרדי שכבר רואים ניצנים של התעוררות ב"ה בעניין עלייה להר הבית!

    השבמחק