יום רביעי, 1 בפברואר 2017

הזמנה: כנס ט"ו בשבט

כנס ט"ו בשבט || הארץ והמקדש

ביום ראשון שלמחרת ט"ו בשבט ייערך כנס ט"ו בשבט בבית כנסת החורבה בעיר העתיקה בירושלים  הכנס יעסוק בנושא "הארץ והמקדש  במהלך הכנס ייערך תרגול עריכת לחם הפנים  בכנס ישתתפו מבכירי הרבנים בראשות הרב דוב ליאור שליט"א  הציבור מוזמן

↓ פרטים והזמנה
כנס ט"ו בשבט - הארץ והמקדש יתקיים

ביום ראשון, ט"ז בשבט תשע"ז (12.2.17), בבית הכנסת החורבה בעיר העתיקה ירושלים

בתוכנית:

18:00 תפילת ערבית

הרב יהודה עמיחי מכון התורה והארץ - פאה בזמן הזה, תרומות ומעשרות ומתנות לעניים בחקלאות במדינת ישראל

הרב דוב ליאור 'חלף עבודתם' – מתנות כהונה בזמן הזה

הרב מנחם מקובר עולם הצומח במקדש – בהלכה, במחקר ובמחשבה בשילוב תירגול עריכת לחם הפנים בהשתתפות כהנים בבגדי כהונה וחלות לחם הפנים

הרב ישראל אריאל ט"ו בשבט ראש השנה לביכורים למקדש

הרב יקי סביר לימוד הלכות קדשים למעשה איך ולמה?

פרופ' הלל וייס הצגת רעיון יער המקדש

סיכום מפעל השמן למקדש תשע"ז

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה