יום שבת, 4 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ז' באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ז' באדר תשע"ז

בית דין כופין את האדם שהתנדב להביא קרבן שיביא קרבנו, ולמרות שנאמר "לרצונו" כופין אותו עד שיאמר 'רוצה אני' (שהכפיה משחררת אותו  מיצה"ר המונע ממנו מלהביא את הקרבן) (רמב"ם מעשה הקרבנות יד,טז).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה