יום שני, 21 באוקטובר 2013

תפילת העולים

התפילה הנרגשת הזו שנמצאה בגניזה הקהירית קדמה לשנת 1050 לספירה, ומתוכנה ברור שנאמרה בידי מי שעלה בגופו אל הר הבית * כיסופים לנוכח הבית החרב, רלוונטיים למרות אלף השנים שחלפו בינתיים

תפילת העולים להר הבית (הגניזה הקהירית)
תפילת בית המקדש
רוממו ה' א-לוהינו ונ' רוממו ה'.
מודים אנחנו לך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שהחייתנו וקיימתנו וזיכיתנו וקירבתנו לבוא לביתך שבחרת ואהבת מכל משכנות יעקב, שעיניך ולבך בו בחורבנו ובניינו. כמה שראינו בחורבנו נזכה לראות בבניינו עם כינוס גלויות ישראל, עם עולי רגלים ועורכי זבחים ומביאי ביכורים להר זה קנתה ימינך, מקדש ה', מקדש ה' כוננו ידיך, מכון לשבתך, מכוון כנגד כסא כבודך שבשמים, החקוק על כפך ומיוסד נגד עיניך ובנוי לפניך.
יהי רצון מלפני ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שתאיר פניך על שוממותיו, יגולו רחמיך על הריסותיו, יהמו מעיך על שיפוך אבניו, ותנערנו מעפרו ותטהרנו מטומאתו ותגדרנו מפירצותיו ותקוממנו מהפיכותיו, ותחזירנו למקומו ולכבודו ולקדושתו ולשכון בו כימי קדם, כמה שכתוב "לכן כה אמר ה' שבתי לירושלים ברחמים, ביתי ייבנה בה נאום ה' צ-באות וקו יינטה על ירושלים". ותנחם אביליו ותפיג יגוניו ונשמח בו שמחת עולמים, כמה שכתוב "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה".
ברוך אתה א-ל ההודיות.
יוסף בן ישראל נ"נ (נוח נפש)

תגובה 1:

  1. קודם שיכתבו בעברית הקדומה והמקורית ולא בכתיב אשורי - זה כמו לכתוב באנגלית את המילה העברית Shalom

    השבמחק