יום שלישי, 12 במאי 2015

עולי הר הבית: כבדו את בג"ץ, עיצרו את האלימות!

מגרו את האלימות הערבית בהר הבית || דרישת העולים מהמשטרה

עמותת השמאל הקיצוני "עיר עמים" עתרה לבג"ץ בדרישה לאסור את קיום תהלוכת הריקודגלים ביום שחרור ירושלים. שופטי בג"ץ דחו את העתירה, אך דרשו מהמשטרה לנקוט ביד קשה כלפי גילויי אלימות מילולית ולאכוף כנגדם את החוק בקפדנות.

עולי הר הבית מכירים היטב את האלימות המילולית של הערבים כלפי יהודים בהר הבית ואת הרפיסות המשטרתית כלפי הפורעים. יו"ר המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש, עו"ד אביעד ויסולי פנה למשטרה בדרישה לנהוג לפי הנחיית בג"ץ גם בהר הבית.

↓ דרישת עולי הר הבית ממשטרת ישראל - המכתב המלא

המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש
דישראלי 36 חיפה 3433436 Disraeli St.     טל': 8112099 – 04 5791746 – 050 Tel.:
פקס: 8243490 - 04 Fax:                             אימייל: mikdash@mateh.org  Email:

בס"ד

כב אייר התשע"ה 11.5.15                                                                       מבלי לפגוע בזכויות

לכב'
ניצב משה אדרי, ממ"ז ירושלים
משטרת ישראל
ירושלים

באמצעות פקס


הנדון:   דרישה לאכיפת בג"ץ עיר עמים ומעצר הזועקות בהר הבית

בג"ץ פסק היום בעתירה הנוגעת להתפרעויות ואלימות מילולית בירושלים, כי על משטרת מחוז ירושלים לנקוט "אפס סובלנות" כלפי מתפרעים הנוקטים באלימות מילולית בין יהודים וערבים, ולאכוף כנגדם את החוק בקפדנות,  כדלקמן:
"יש מקום לאפס סובלנות כלפי מתפרעים אלימים, מילולית או פיסית, יהיו אשר יהיו. אכן, תפקידה של המשטרה מורכב וקשה בעיר מורכבת וקשה כירושלים, הכוללת אלימות מכיוונים שונים שלא זה המקום לפרטם – אך במקרה הספציפי אין מחלוקת בין כל הצדדים לעתירה, כי אלימות מכל סוג יש למנוע, וגם לאכוף כנגדה אם אירעה." (בג"ץ 3079/15 עמותת עיר עמים ואח' נ' מפקד מחוז ירושלים ואח' להלן "בג"ץ עיר עמים")

מזה מספר חודשים שיהודים המבקרים בהר הבית נתקלים מידי יום באלימות מילולית חמורה מצד מוסלמיות בהר הבית הנשלחות בשכר על ידי הח'מאס, אשר עוקבות אחריהם לכל מקום בצעקות מחרישות אוזניים "אללה אכבר", שמשמעותן קריאות עידוד לרצח יהודים.  לעיתים מזומנות מושמעות גם קריאות מפורשות לפגוע ביהודים על ידן, והוגשו על כך תלונות רבות מספור, אך שוטרי הר הבית מגלים אדישות מוחלטת כלפיהן.

הקריאה "אללה אכבר" נקראה על ידי כל מחבל שבא לטבוח חפים מפשע, במיוחד יהודים והיא מזוהה כקריאה לאלימות ולרצח ה"כופרים".  קריאה זו, כאשר היא נקראת על ידי מוסלמים כנגד יהודים, משמעותה אלימה בהרבה מהקריאה "מוות לערבים" ששוטריך הונחו לעצור כל אדם הקורא אותה.  לא זכורים הרבה מעשי רצח שהחלו בקריאה "מוות לערבים", אך ידועים אלפי אירועי טרור וטבח המוני שהחלו בקריאה "אללה אכבר".  למעשה כמעט כל מחבל מתאבד קרא קריאה זו בטרם הפעיל את הפצצה.

מדיניותו של נצ"מ אבי ביטון, ממ"ר דוד, עד היום, כלפי אלימות מילולית של מוסלמים ובמיוחד מוסלמיות, היא "שב ואל תעשה".  ביטון הורה לשוטריו שלא להגיב כלל לגילויי אלימות המילולית נגד יהודים המתבטאים בזעקות "אללה אכבר", קל וחומר שלא למנוע אותם.  מאמצי האכיפה בעניין זה הם ספורדיים ועקרים. 

בג"ץ פסל היום באורח חד-משמעי את המדיניות הרופסת של המשטרה כלפי גילויי אלימות מילולית מכל צד שהוא, והורה לך ולפקודיך לנקוט ב"אפס סובלנות כלפי מתפרעים אלימים, מילולית או פיסית, יהיו אשר יהיו.".  בג"ץ הדגיש את החובה לנקוט במדיניות כזו ללא הפליה, בניגוד למדיניות הנוכחית של המשטרה, המפלה לרעה יהודים ביחס למוסלמים.

הינך מתבקש בזאת להורות לכלל קציני מחוז ירושלים, ובכללם נצ"מ ביטון, לבצע את פסק הדין בבג"ץ עיר עמים במלואו ובאורח שוויוני החל ממחר בבוקר, ולשים קץ להתפרעויות ולאלימות המילולית של מוסלמיות כלפי מבקרים יהודים בהר הבית.  יש לעצור כל מוסלמית הקוראת "אללה אכבר" כלפי יהודים, ולהעמידה לדין בגין הסתה לגזענות ואלימות. 

אנו נעקוב ונתעד בקפדנות את התנהלות שוטרי מחוז ירושלים ויחסם לגילויי אלימות מילולית של מוסלמים כלפי יהודים. ככל שפסק הדין בבג"ץ עיר עמים לא ייאכף על ידכם באורח שוויוני, אנו נפנה לבג"ץ ללא כל התראה או שיהוי, בדרישה לאוכפו באורח שוויוני וקפדני על בני כל הדתות.

אין באמור במכתב זה כדי להוות כל ויתור, השלמה, עיכוב, דחיה, הפחתה, הסכמה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלא, על נושא כלשהו שהועלה בעבר או שיועלה בעתיד ו/או על כל דרישה, בקשה, טענה, תלונה, סעד, טען-ביניים, צו, הודעה, תביעה או עתירה על פי כל דין ונגד כל אדם. 


בכבוד רב,
אביעד ויסולי, עו"ד
יו"ר המטה המשותף
לתנועות הר הבית והמקדש

העתק:
השר לבטחון הפנים
היועץ המשפטי לממשלה
המפכ"ל
ממ"ר דוד

תגובה 1:

  1. אני תוהה אם אפשר למנף במידה כלשהי את הפרסום התקשורתי שמקבל מכתבו של עו"ד ויסולי כדי לגרום, איכשהו, לשיפור מהותי. הרי ברור לכל מי שמוחם בראשם שהפנייה הזאת למשטרה לכשעצמה לא תניב תוצאות חיוביות.

    השבמחק