יום חמישי, 17 במרץ 2016

בתענית אסתר ובפורים עולים להר הבית

עולים להודות ולהלל || לפני שמשתכרים

בית המקדש לא נזכר בפירוש במגילת אסתר, אך חז"ל מלמדים שבית המקדש עמד במרכז ההתרחשות. לדוגמא:

  • משתה אחשורוש נערך לציון חגיגי של שלוש שנות השבתת בניין המקדש ונעשה בו שימוש בכלי המקדש.
  • ושתי נהרגה כעונש משמים על חלקה בחורבן הבית והתנגדותה לבנייתו.
  • מרכדכי והמן הגיעו לשושן כנציגי שני הצדדים הניצים בארץ ישראל - מרכדכי היהודי כדי לקדם את בנין המקדש והמן האגגי מזרע עמלק כדי למנעו.
  • מרדכי עסק בהלכות מחצית השקל למקדש בזמן שהמן בא להרכיבו על הסוס.
  • עד חצי המלכות - אחשורוש מוכן למלא את כל משאלותיה של אסתר פרט לבניין בית המקדש.
  • והעיקר - בנה של אסתר, המלך דריוש חידש את בנין המקדש.
  • לא בכדי הכהנים בבית המקדש מפסיקים את עבודתם ובאים לשמוע קריאת מגילה: "כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה".
סטודנטים למען הר הבית מארגנים עליות גדולות להר הבית בתענית אסתר ובפורים בשמחה והודאה למי ששיכן שמו במקום.

בירושלים חוגגים את שושן פורים ביום שישי, לכן נקראים תושבי ירושלים להגיע בהמוניהם ביום חמישי להר הבית ולמלא את מקומם של תושבי הפרזות המרוחקים.

↓ פורים בהר הבית


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה