יום ראשון, 20 במרץ 2016

עתירה דחופה לבג"צ נגד הצבת המצלמות בהר הבית

פגיעה בחוק יסוד ירושלים || פגיעה בריבונות ישראל

עתירה דחופה לבג"צ: "שמרו על חוק יסוד ירושלים - מנעו חפירות והקמת רשת מצלמות לא חוקית של ממשלת ירדן בהר הבית" 

↓ עתירת המועצה האקדמית למדיניות לאומית לבג"ץ

המועצה האקדמית למדיניות לאומית (לשעבר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני) הגישה בשעות האחרונות בסיוע 'קרן נחלת עצמאות' עתירה דחופה לבג"צ במטרה לקבל צו ביניים בנוגע לחפירה והתקנת מצלמות המנוגדת לחוק בהר הבית. במועצה האקדמית מדגישים כי הפעילות המתבצעת בהר הבית מנוגדת באופן מפורש לחוק יסוד ירושלים ומעבירה דה-פאקטו את הריבונות בהר הבית לידיים ירדניות.

ד"ר רונן שובל, יו"ר המועצה האקדמית למדיניות לאומית: "ממשלת ישראל פועלת תוך הפרה ישירה של חוק יסוד ירושלים ומעניקה ריבונות דה פקטו בהר הבית לירדן, זאת תוך הרס עתיקות, ופגיעה בזכויות הפרט של אזרחי ישראל.

"העתירה לבג"ץ נעשתה לאחר שפניות חוזרות ונשנות לגורמים הרלוונטים לא זכו להתייחסות הולמת. אנו קוראים לכלל חברי הכנסת ואישי הציבור לפעול במהירות ונחרצות על מנת לשמור על החוק ולהבטיח שמירה על ריבונות ישראל בליבה של ירושלים". את העתירה הדחופה לבג"צ שלחה המועצה האקדמית למדיניות לאומית באמצעות עו"ד נדב העצני המייצג את המועצה האקדמית.

מתוך העתירה: "מדוע לא ימנעו מלפעול ללא הסמכה כדין בכל הנוגע להתקנת מצלמות, תשתיות וחדר בקרה במתחם הר הבית, וללא שהתקיימו התנאים הנדרשים לכך בחוק, לרבות הוצאת היתר בניה מעיריית ירושלים וקבלת אישור ועדת השרים כמשמעה בסעיף 29(ג) לחוק העתיקות, ובלא להבטיח שליטה ישראלית במצלמות, לרבות מיקומן, תפעולן, גישה ישירה ובלתי אמצעית בכל זמן נתון לצילומים המופקים מהן, העברת הצילומים לאחרים וכיו"ב. כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו ביניים שיאסור את הצבת מצלמות, סלילת התשתיות והקמת חדר בקרה במתחם הר הבית עד לדיון והכרעה בעתירה זו.

"כן מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע דיון דחוף בעתירה, שכן נודע לעותרת כי צוות טכני של הממשל הירדני צפוי להשלים באין מפריע את עבודות התקנת המצלמות והקמת חדר בקרה עד לחג הפסח הקרוב, קרי בתוך כחודש ימים מהגשת עתירה זו".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה