יום שני, 21 במרץ 2016

"המאבק בעולים להר הבית הביא כניעה לרפורמים"

התנגדות להתחדשות לפי התורה מולידה רפורמה || הרב יצחק ברנד

בשיעורו בסוף השבוע פרס הגאון רבי יצחק ברנד שליט"א את עמדתו, כי המניעים הרוחניים שעומדים בבסיס הכניעה לרפורמים ברחבת הכותל נובעים מן המאבק בעלייה החרדית להר הבית.


"מן השמים רוצים להראות לנו שמהמקום הזה שמחרימים ממנו את העליה להר הבית, באותו מקום, ממש באותו מקום, נותנים בהסכמת הממשלה מקום לרפורמים". אמר הגר"י ברנד בשיעורו.

↓ צפו: חלקים עיקריים משיעורו של הרב יצחק ברנד


הרב ברנד סיפר על איומים ולחצים שהופעלו נגד רבנים ואדמו"רים בדרישות שייצאו נגד העליה להר הבית בטהרה. דווקא ובמיוחד נגד החרדים העולים למקום כהלכה. לדברי הרב, בגלל לחצים אלו דרשו בכמה קהילות מתלמידיהם להדיר את רגליהם מן המקום הקדוש.

"ביהדות אין סטטוס קוו, או שאתה עולה, או שאתה יורד" הביא הרב ברנד מפירושי המפרשים לפסוק "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלו". המקום שבשנים האחרונות תלו בו שלטים נגד העולים להר הבית כהלכה, את אותו המקום הם החליטו להעניק לרפורמים לתפילות מעורבות שלא כהלכה, קונן הרב ברנד, כשהוא מתייחס להתנהלות גורמים בקרן למורשת הכותל שתלו את השלטים ועומדים כעת מאחורי ההחלטה לתת את המקום לרפורמים.

לדברי הרב ברנד, היה זה ה'חתם סופר' שעמד בראש גדולי ישראל שנלחמו נגד הרפורמים הפועלים כבר כמאתיים שנה, ממנו ידועה האמרה המפורסמת "חדש אסור מן התורה". ובכל זאת, כאשר הועלתה שאלת חידוש העבודה במקום המקדש, פסק החתם סופר שיש לסמוך אפילו על כהני זמננו, שאינם מיוחסים, כדי לחדש את עבודת הקרבנות. מעולם לא עלה על דעת החתם סופר למנוע את חידושם של מצוות שאפשרות קיומם מתחדשת, הסביר הרב ברנד.

הרב ברנד ציטט גם את דברי האור שמח שמנתח בספרו משך חכמה את השאיפה הטבעית של כל דור לחידושים והתחדשות. אלא שבעוד כאשר עם ישראל בחו"ל אין לו יכולת רוחנית לחדש, ולכן טבע החידוש מתפרץ בכך שדור מתדרדר, ודור חוזר בתשובה. לעומת זאת, טוען האור שמח, שבארץ ישראל יכול כל דור לחדש עוד בתורה ובמצוות בהתאם לכללי ההלכה הפסוקה. 

בהמשך תיאר הרב ברנד את החידושים שהתהוו בחקירת הר הבית מאז חתמו הרבנים על כרוז ה"קול קורא" נגד העלייה העממית להר הבית מיד עם שחרורו, לבין ימינו אלו שגבולות הר הבית נחקרו והובררו באופן שמאפשר בוודאות לעלות לחלקים גדולים ממנו ללא שום חשש הלכתי.

ישנה חשיבות גדולה בעליה כיום להר הבית קובע הרב ברנד. העליה להר הבית כהלכה מקרבת את האדם לקדוש ברוך הוא. זו ביטוי לתשוקה והתקרבות פיזית שאף גוררת אחריה התקרבות רוחנית. מעצימה את נוכחות עם ישראל במקום, מרבה את אפשרויותינו במקום ומקדמת אותו לחידוש עבודת בית המקדש.

בהקשר לכך ציטט הרב ברנד מדברי ה"אור החיים" בפרשת בהר, המקונן נגד "גדולי הדור" שאינם מעוררים על החורבן ועל הישיבה מחוץ לבית ה'. שמסיים את דבריו באמירה נוקבת ש"על זה עתידין ליתן את הדין". לכן הוסיף הרב ברנד חייבת לבא התעוררות מלמטה, המכונה בדברי רבותינו כ'איתערותא דלתתא'.


הגופים הפועלים לחידוש המקדש ולעליה להר הבית בטהרה, מדווחים בחודשים האחרונים על זינוק חד במספר העולים להר הבית, ביניהם גם של חרדים רבים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה