יום שישי, 18 במרץ 2016

יובל של עתירות

צדק? תחפשו במקום אחר || בג"ץ - שרשרת אכזבות

כמעט 49 שנים מלאו לשחרור הר הבית, ולרגל ציון פרק הזמן הזה מובאות כאן 49 עתירות שהוגשו לבג"ץ במהלך העשורים הללו בעניינו: 47 מהן נדחו, שתיים התקבלו חלקית * תולדות המאבק המשפטי למען האתר הקדוש, שעל פי התוצאות המובאות כאן, הסתיים בהתרסקות

↓ מאת: ארנון סגל


העתירה
תאריך ההכרעה
המגיש
הדרישה
ההכרעה
1
223/67
27.3.1968
שבתי בן דב
להבטיח שהפיקוח על הכניסה להר הבית יהיה בידי "אנשים שעניינם הוא בשמירה עליו כמקום קדוש לבני דת ישראל", וכן לבטל את חובת התשלום בכניסה להר (שהוטל על יהודים בלבד בעוד מוסלמים היו פטורים ממנו).
העתירה נדחתה:
"זכותם של בני דת ישראל לחופש הגישה אל שטח הר הבית הוגשמה בכך שקיימים מספר שערים שהכניסה דרכם לשטח הר הבית אינה טעונה כרטיס ותשלום".
2
222/68
15.9.1970
ארגון 'חוגים לאומיים'
לאפשר  תפילה יהודית בהר הבית.
העתירה נדחתה:
בהתבסס על הוראות 'דבר המלך הבריטי במועצתו' משנת 1924 הוכרע שהנושא איננו שפיט, וזאת בנוסף לשיקולי שמירה על שלום הציבור.
3
99/76
21.3.1976
הרלוף כהן
להורות למשטרה להימנע מלהפריע לְכהן בביקורו בהר הבית (העתירה הוגשה בעקבות מעצרו בהר לאחר שהתפלל).
העתירה נדחתה:
השופטים התרשמו שכהן התכוון להתפלל בהר ושבואו אליו "לא היה תמים". בנוסף, התפרעויות איסלמיות בהר באותו בוקר עוררו חשש שמעשהו יעצים את הפרת הסדר הציבורי.
4
537/81
30.11.1981
עו"ד חיים שטנגר
לאפשר תפילת יהודים בהר הבית.
העתירה נדחתה:
הנושא איננו שפיט.
5
193/86
25.6.1989
נאמני הר הבית
להפסיק את עבודות הוואקף להקמת מסגד תת קרקעי באורוות שלמה.
העתירה נדחתה:
בית המשפט העביר את העניין להכרעת היועץ המשפטי לממשלה, רשות העתיקות ועיריית ירושלים.
6
411/89
14.6.1989
נאמני הר הבית, שמעון ברמץ ואסתר ברויאר
לאפשר קיום תהלוכה ביום ירושלים שתיכנס דרך שער השבטים להר הבית, וזאת בדומה לצנחנים משחררי ההר.
העתירה נדחתה:
"לא ראינו מקום להתערב בשיקוליו של המשיב [הכוונה למפקד המחוז במשטרה. א"ס] ובהחלטתו שלא לאשר את קיום התהלוכה במסלול שביקשו העותרים".
7
4185/90
23.9.1993
נאמני הר הבית
עתירה המשך לעתירה 193/86 בדרישה להפסיק את עבודות הכשרת המסגד באורוות שלמה.
העתירה נדחתה:
"להבדיל מהמצב בעבר מקיימים כיום עיריית ירושלים ואגף העתיקות, ויקיימו מכאן ולהבא פיקוח משמעותי בהר הבית, והם בוחנים מקרוב שהחוק יקויים וישומר. פיקוח זה יהיה בו כדי להבטיח שמכאן ואילך ישומר ויקויים החוק".
8
33/92
4.3.1992
ברוך בן יוסף
לאפשר הקרבת קרבן הפסח בהר הבית.
העתירה נדחתה:
"העיתוי הראוי באשר לתפילת יהודים על הר הבית – הוא הדין, על דרך של קל וחומר, באשר לפולחן על הר הבית – ייקבע בידי מי שאחראי לסדר, לבטחון ולשלום – היא היא ממשלת ישראל".
9
67/93
4.4.1993
תנועת 'כך' והליגה להגנה יהודית
לאפשר ליהודים להכניס לשטח ההר תשמישי קדושה – טלית, תפילין וסידור תפילה לצורך תפילת יחיד וכן לא לאפשר משחקי כדורגל ופיקניקים של ערבים בהר.
העתירה נדחתה:
"גם אם מבינים אנו ללבו של מבקר המבקש בתום-לב להתפלל ביחידות כשעמו תשמישי קדושה, אין בידינו לראות את עמדתה של המשטרה לעת הזאת, כפגומה מבחינת סבירותה".
יחד עם זאת, לגבי הפיקניקים ומשחקי הכדורגל הורה בג"ץ למשטרה שאלו לא יחרגו מתחום החורשות ובתי הספר בהר.
10
2725/93
19.5.1993
גרשון סלומון
לאפשר את עלייתו של סלומון להר ביום ירושלים (עלייתו של סלומון להר אסורה מאז שלהי 1990 ועד שנת 2016 ברציפות).
העתירה נדחתה:
"חברה דמוקרטית המבקשת לשמור על כבוד האדם, נפשו וגופו, והדואגת לקיומם של סדרי ממשל דמוקרטיים, חייבת לעתים לשלול או להגביל את חופש הביטוי ואת זכות ההפגנה והתהלוכה".
11
4044/93
20.2.1996
גרשון סלומון
להתיר לסלומון לשוב ולעלות ההרה.
העתירה נדחתה:
"איננו פועלים על פי האמרה 'ינצח הצדק ויחרב העולם'. כאשר אין בכוחה של המשטרה להבטיח את הגשמת חופש הפולחן או הפגנה, אין מנוס לעתים מפגיעה בחופשים אלו".
12
4935/93
5.12.1993
תנועת נאמני הר הבית וגרשון סלומון
להפסיק עבודות בניה נרחבות של הוואקף בכיפת הסלע.
העתירה נדחתה:
"בית משפט זה הדגיש במספר ניכר של פסקי-דין, כי אין הוא מתערב בהחלטת רשות האכיפה, אלא אם החלטתה היא מופרכת או בלתי סבירה לחלוטין".
13
1663/94
23.3.1994
גרשון סלומון ותנועת נאמני הר הבית
להתיר עליה קבוצתית להר בחג הפסח עם ספר תורה, וכן להתיר את עלייתו של גרשון סלומון להר.
העתירה נדחתה:
סכנה לשלום הציבור.
14
3995/94
14.7.1994
נאמני הר הבית
לעלות להר הבית בתשעה באב (לאחר שהמשטרה התנגדה לכך באותה שנה).
העתירה התקבלה:
אולם רק למספר מוגבל של יהודים, לזמן מוגבל, ללא רשות להתפלל, ללא דגלים או רמקולים ותוך מתן רשות למשטרה לאסור ברגע האחרון את העליה להר "באם יצטבר מידע המעיד על קיומה של סכנה קרובה ומיידית".
15
2431/95
10.4.1997
גרשון סלומון
לאפשר את עלייתו של סלומון להר בחול המועד פסח תשנ"ה.
העתירה נדחתה:
"לדעת מפקד המחוז, עלייתו של העותר על הר-הבית עלולה במידה רבה של וודאות לגרום לפגיעה בשלום הציבור".
16
6403/96
15.10.1996
נאמני הר הבית
להפסיק את עבודות הוואקף באורוות שלמה ולמנוע את הפיכתן למסגד.
העתירה נדחתה:
השופטים נזפו במבקשים תוך ציטוט ממקורות חז"ל: "'לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה – שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדין'. הכל עמדו על זכויותיהם, איש לא ויתר על זכותו, וכך חרבה ירושלים. זכות באה בזכות והמפץ היה בלתי-נמנע".
17
7128/96
12.3.1997
נאמני הר הבית ותנועת 'חי וקיים'
למנוע את הפיכת אורוות שלמה למסגד.
העתירה נדחתה:
"הפולחן הדתי על הר הבית הוא, על פי דין, עניין לממשלה, ולא עניין לבית המשפט. הממשלה השלימה עם השימוש באורוות שלמה כמסגד".
18
9474/96
4.12.1997
תנועת נאמני הר הבית, תנועת 'חי וקיים'
להפסיק את עבודות העפר של הוואקף באורוות שלמה.
העתירה נדחתה:
הערכת בית המשפט היא שהפגיעה בעתיקות איננה גדולה והנושא איננו שפיט.
19
3374/97
10.6.1997
גרשון סלומון
לאפשר לסלומון לעלות להר הבית ביום ירושלים.
העתירה נדחתה:
"העותר, כמו כל אדם בישראל, נהנה מחופש המצפון, האמונה, הדת והפולחן. במסגרת זו עומדת לו הזכות לעלות אל הר הבית ולהתפלל שם. אך הזכות האמורה אינה זכות מוחלטת אלא יחסית. היא מוגבלת, ככל שידרש הדבר, לשם שמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי".
20
8666/99
11.1.2000
נאמני הר הבית
להפסיק את חפירות הוואקף בהר.
העתירה נדחתה:
"יש סוגים של מקרים שבהם בית-המשפט, אף שיש לו סמכות, מונע עצמו מביקורת שיפוטית. אלה הם, בראש ובראשונה, מקרים שיש להם אופי מדיני מובהק".
21
9458/00
27.12.2000
נאמני הר הבית
לאפשר עליית יהודים להר בחנוכה (ההר נסגר לעליית יהודים בין אוקטובר 2000 לאוגוסט 2003).
העתירה נדחתה:
"היענות לבקשות העותרים תביא, ברמת הסתברות של ודאות קרובה, לפגיעה קשה בשלום הציבור".
22
2702/01
3.4.2001
נאמני הר הבית
להורות לראש הממשלה שרון לפתוח את הר הבית ליהודים בחג הפסח.
העתירה נדחתה:
"המשטרה מוסמכת שלא לעשות שימוש בכוח ושלא לפתוח את ההר למבקרים".
23
4327/01
1.6.2001
נעם פדרמן ונאמני הר הבית
למנוע את קבורת פייסל חוסייני בהר הבית.
העתירה נדחתה:
"כל שינוי בשלב זה בסדרי ההלוויה  עלול, בנסיבות העניין, לגרום להפרה חמורה של הסדר הציבורי" (העתירה נדונה במהלך הלוויה).
24
9050/01
6.12.2001
נאמני הר הבית
לעלות להר הבית במהלך חג החנוכה ולהוביל אבן פינה לבית המקדש השלישי.
העתירה נדחתה:
"יש בסיס ממשי לחשש כי לעת הזאת ובימים אלה, עלולה הזזת 'אבני הפינה' ממקומן והובלתן, לגרום להיסחפות לאירוע אלים, תוך ודאות קרובה לפגיעה קשה בשלום הציבור".
25
530/01
20.8.2001
משה יוגב
לאפשר עליית יהודים להר הבית.
העתירה נדחתה:
המדינה תבדוק את האפשרות לחדש את ביקורי היהודים בהר.
26
6118/02
17.7.2002
נאמני הר הבית
לאפשר עליית יהודים להר הבית ובפרט בתשעה באב.
העתירה נדחתה:
חשש ממשי לחיי אדם.
27
7620/02
4.9.2002
נאמני הר הבית
להתיר עליית יהודים להר.
העתירה נדחתה:
סכנה לחיי אדם.
28
3641/03
28.4.2003
נאמני הר הבית
להתיר עליית יהודים להר הבית.
העתירה נדחתה:
סכנה לחיי אדם.
29
7081/03
6.8.2003
נאמני הר הבית
לאפשר עליית יהודים להר הבית.
העתירה נדחתה:
"מתחם הסבירות הנתון לממשלה הוא רחב ביותר".
30
9074/03
12.10.2003
יהודה עציון
לאפשר את עלייתו של עציון להר הבית.
העתירה נדחתה:
"לכתחילה לא מנעה היא [המשטרה. א"ס] מן העותר לעלות להר הבית, בכפיפות לכך שיעמוד בהגבלות שהוטלו על כלל המבקרים. משלא עמד בהגבלות אלה, לא נותר מנוס - כל עוד החשש לשפיכות דמים ברמה הקרובה לוודאות, עומד בעינו – אלא למנוע בעדו להמשיך בביקורים".
31
2697/04
1.4.2004
גרשון סלומון
להתיר לסלומון לעלות להר הבית ולהתפלל בו.
העתירה נדחתה:
חשש לשלום הציבור.
32
7192/04
19.7.2009
אריה קינג
להפסיק את הקבורה האיסלמית בבית הקברות בקרן העופל, בצמוד לחומת הר הבית המזרחית.
העתירה נדחתה:
המדינה פועלת בנושא. כמו כן קיימת חובת זהירות בשל המיקום הרגיש.
33
8172/04
6.9.2004
הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית
לא לאפשר לווקף להמשיך להוציא ערמות עפר רוויות עתיקות מהר הבית.
הושגה הסכמה בין המדינה לוועד למניעת הרס העתיקות: "החלטת הדרג המדיני היא, כי הערמות הנ"ל לא יוצאו ממתחם הר הבית. מוסכם כי אם בעתיד תהיה כוונה לפנות הערמות הנ"ל, תימסר על כך הודעה זמן סביר לפני ביצועה, על-ידי רשות העתיקות".
34
7800/05
19.7.2009
הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית ואחרים
הפסקת הקבורה האיסלמית בבית הקברות בקרן העופל, בצמוד לחומת הר הבית המזרחית.
העתירה נדחתה:
המדינה פועלת בנושא. כמו כן קיימת חובת זהירות בשל המיקום הרגיש.
35
9673/05
16.10.2005
נאמני הר הבית
לעלות להר הבית בחול המועד סוכות ולערוך לאחר העלייה תהלוכה להבאת אבן פינה לבית המקדש עד לחניון גבעתי שבקרבת ההר.
העתירה נדחתה:
חשש לשלום הציבור.
36
4776/06
28.12.2006
גרשון סלומון
לאפשר לסלומון לעלות להר הבית.
העתירה נדחתה:
"חשש ממשי וסכנה קרובה לוודאות לשלום הציבור".
37
6225/06
3.8.2006
גרשון סלומון ונאמני הר הבית
לאפשר לסלומון לתנועתו  לעלות להר הבית בתשעה באב.
העתירה נדחתה:
"אין מקום לכפות על מפקד המחוז לפעול כמבוקש על ידי העותרים".
38
2955/07
1.4.2007
נאמני הר הבית ומנויי קרבן פסח תשס"ז
לאפשר הקרבת קרבן פסח בהר הבית.
העתירה נדחתה:
"חשש ממשי וסכנה קרובה לוודאות לשלום הציבור".
39
6291/07
23.7.2007
נאמני הר הבית
לאפשר קריאת מגילת איכה בהר הבית בתשעה באב.
העתירה נדחתה:
"חשש ממשי וסכנה קרובה לוודאות לשלום הציבור".
40
7433/07
11.3.2010
נאמני הר הבית

להפסיק את חפירות הוואקף ברחבת כיפת הסלע לצורך הנחת כבל חשמל.

העתירות נדחו:
עד להכרעה העבודות כבר הסתיימו.
41
7669/07
11.3.2010
הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית
42
10450/07
11.12.2007
נאמני הר הבית, גרשון סלומון
לאפשר הדלקת נרות חנוכה בהר הבית.
העתירה נדחתה:
"חשש ממשי וסכנה קרובה לוודאות לשלום הציבור".
43
4957/08
17.10.2010
ארגון 'שורת הדין' ואחרים
להורות ליועץ המשפטי לממשלה לא להפריע לתביעת הארגון נגד הוואקף בעוון השחתת הקרקע בהר הבית וגרימת עלבון ומהומה במקום הקדוש.
העתירה נדחתה:
"החלטת היועץ המשפטי לעכב את ההליכים הינה החלטה סבירה וראויה".
44
4852/09
7.9.2009
יהודה גליק
לבטל את הרחקתו של גליק מהר הבית ולהפסיק אפליית יהודים דתיים לרעה בכניסה להר.
העתירה נדחתה:
"אין הבדל עקרוני – ואנו רוצים לקוות כי גם מעשי – בין יהודים דתיים לאחרים בקשר לעליה להר הבית". בקשר לגליק עצמו נכתב:  "ייאמר לעותר מהם התנאים וההגבלות לעלייתו ולשהייתו בהר. העותר יתחייב לכבד תנאים אלה  בתום לב, בדרך הישרה והברורה, ללא תוספות מיותרות וללא חריגות כלשהן".
45
7967/09
8.10.2009
יהודה גליק
להורות למשטרה לפתוח את הר הבית במהלך ימי חג הסוכות לכניסת תיירים ויהודים ישראלים.
העתירה נדחתה:
"זכות הגישה להר הבית אינה מוחלטת כידוע, וההחלטה להגבילה נוכח חשש לחיי אדם אינה מגלה עילה להתערבותנו".
46
2189/10
28.3.2010
המטה למען ארץ ישראל, יהודה גליק ומנויי קרבן הפסח
לאפשר הקרבת קרבן פסח בהר הבית בערב הפסח.
העתירה נדחתה:
"חשש ממשי וסכנה קרובה לוודאות לשלום הציבור".
47
3989/11
27.12.2012
נאמני הר הבית
לפרסם את חוות דעתו המלאה של המבקר בנושא הפיקוח על העבודות בהר הבית. מדובר בחוות דעת שבה ביקורת נוקבת על התנהלות הרשויות בעניין ושנאסרה לפרסום (עד עצם היום הזה) בהוראת הוועדה לביקורת המדינה בכנסת.
העתירה נדחתה:
"החלטת הוועדה שלא לפרסם את חוות הדעת הינה סבירה ומידתית בנסיבות העניין. גילוי חוות הדעת מקים חשש ברמה של ודאות קרובה לפגיעה ממשית ביחסי החוץ של המדינה ובביטחונה".
48
5403/11
1.2.2012
גרשון סלומון
לאפשר לסלומון לשוב ולעלות להר הבית.
העתירה נדחתה:
"אין מדובר בחשש ערטילאי או רחוק לשלום הציבור, אלא בחשש ממשי וסכנה קרובה לוודאות".
49
3526/12
6.5.2012
המטה למען ארץ ישראל
לאפשר קיום תהלוכה מבנייני האומה להר הבית לשם הקרבת קרבן פסח שני.
העתירה נדחתה:
הדיון נקבע בשעות אחר הצהרים של י"ד באייר, כך שהעתירה הפכה כבר לבלתי רלוונטית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה