יום שישי, 18 בנובמבר 2016

בג"ץ: איפה ואיפה

בג"ץ - יחס מול יחס || הר הבית מול עמונה

מה אמרו שופטי בג"ץ בעניין עמונה השבוע, ומה הם אומרים כבר חמישים שנה בענייני הר הבית? • השוואה מתבקשת


↓ מאת: ארנון סגל
חשש מאלימות
עמונה
הר הבית
"קיים חשש שפינוי שלא בהסכמה יוביל למעשי אלימות ואיבה מצד גורמים קיצוניים, בין כלפי כוחות הביטחון ובין כלפי האוכלוסיה הפלסטינית. כן הועלה חשש כי מעשים אלה עלולים להוביל להחרפת המצב הביטחוני בכללותו. איננו מקלים ראש כלל ועיקר בהערכות הגורמים המוסמכים. עם זאת, אסור להתעלם גם מההשלכות שעלולות להיות להימנעות מביצוע פסק הדין בנסיבות כאלה. המסר הטמון בכך הוא שניתן למנוע ביצועם של פסקי דין בשל חשש של המדינה מפני איומים ואלימות, מסר שעמו אין להשלים במדינת חוק"
"זכותו של העותר לתפילה על הר-הבית אינה שנויה במחלוקת. המחלוקת היא סביב הגשמתה של זכות זו הלכה למעשה. להמון זועם אין זכות וטו על זכות ההפגנה של המבקשים לקיימה כדין. עם זאת, איננו פועלים על פי האימרה: 'ינצח הצדק ויחרב העולם'. כאשר אין בכוחה של המשטרה – בגדרי יכולתה וכוחותיה המוגבלים – להבטיח את הגשמת חופש הפולחן או ההפגנה, אין מנוס לעתים מפגיעה בחופשים אלה כדי למנוע פגיעה באינטרס הציבור"
(בג"ץ גרשון סלומון, 20.2.96)התמשכות הפגיעה בחוק
שנתיים במקרה של עמונה, חמישים שנה במקרה של הר הבית
עמונה
הר הבית
"קשה להבין כיצד הגענו עד הלום. עינינו הרואות, כי כל פרק זמן שניתן, ארוך ככל שיהיה, אינו מספיק. עלינו להיזהר פן מועדים שנקבעו בפסק-דין ייהפכו להמלצה. פרק הזמן הארוך לפינוי לא נקבע בחלל ריק. הוא משקף את ניסיון העבר, אשר לימדנו כי המדינה אינה מזדרזת לקיים פסקי דין המורים על פינוי בנייה לא חוקית באזור יהודה ושומרון ולא אחת אף אינה עומדת במועדים שנקבעו לביצועם. לא ניתן להשלים עם תוצאה כזאת. אף שאיננו מקלים ראש בשיקול ההסכמה והפינוי בדרכי שלום – זו אינה חזות הכול. הארכת מועד עלולה להותיר על כנו מצב בלתי חוקי. הארכת מועד במקום שאין הצדקה לכך עלולה גם לפגוע בעקרון שלטון החוק"
"טוען העותר: אין זו הפעם הראשונה בו נמנע ממני מלעלות להר-הבית ולשאת עליו תפילה. בכל פעם בה אני מבקש לעלות להר-הבית נמנע הדבר ממני בשל נימוקים שבשלום הציבור. הצטברותם של מצבים אלה יוצרת מצב בו זכותי לתפילה על הר-הבית נשללת ממני. הכמות הופכת איכות, ומעשה השלילה סופו הלכה שמונעת ממני תפילה. טיעון זה חשוב הוא: לא הרי מניעה אחת וחד-פעמית, כמניעה חוזרת ונשנית. עם זאת, אין להתעלם מהמציאות הקיימת ומהרגישות הרבה בכל הנוגע להר-הבית"
(בג"ץ גרשון סלומון, 20.2.96)


מידע חסוי
עמונה
הר הבית
הנימוק שביסודו החשש מפני 'רמת ההתנגדות שתהא כרוכה בפינוי' או מפני 'הסכנות האפשריות הטמונות בפינוי שלא בהסכמה והשלכותיו על ביטחון האזור' אינו מצדיק דחייה של ביצוע פסק הדין. נימוק זה נסמך על חוות דעת חסויות שלא הוצגו בפני העותרים והמשיבים האחרים. כידוע, לפי דיני הראיות, בית המשפט אינו רשאי לעיין במידע חסוי מכוח תעודת חיסיון, כמו גם בכל מידע אחר שלא הוצג בפני העותר, אלא בהסכמתו"
"בהיבט המשטרתי קבע השר, כי עליית העותרים להר-הבית במועד המבוקש עשויה להביא, בוודאות קרובה, לפגיעה בחיי-אדם ולשפיכות דמים. באשר להיבט המדיני הדגיש השר, כי טעמים שעיקרם במדיניות הביטחון של מדינת ישראל – ולא ניתן לפרטם בתצהיר גלוי – מכריעים את הכף ומצדיקים מניעת העלייה להר-הבית. בגדר התצהיר התבקשנו לקבל גם מידע חסוי, המבסס את הפן העובדתי שבו. ואכן, המידע החסוי שנמסר לנו בדלתיים סגורות, הניח דעתנו כי התשתית העובדתית מבססת את האמור בתצהיר"
(בג"ץ נאמני הר הבית 6.8.03)

תגובה 1:

  1. כל מילה מיותרת
    מתי נתעורר ונתחיל להיות ריבונים במדינת ישראל.

    השבמחק