יום ראשון, 22 בינואר 2017

צפו: הרב טנדלר בהר הבית עם נכדתו ביום חתונתה

ביום חתונתה וביום שמחת לבה || לעלות עם סבא להר הבית

הגאון רבי משה טנדלר, חתנו של הגר"מ פיינשטיין בעל האיגרות-משה, ומזקני ראשי הישיבות בארצות הברית, עלה להר הבית עם נכדתו הכלה לרגל יום חתונתה.


↓ הרב משה טנדלר שליט"א בהר הבית עם נכדתו הכלה ביום חתונתה

יחד עם הרב, חתנו ונכדתו הכלה, עלו להר הבית כהלכה ובטהרה מנין יהודים שאיחלו ובירכו אותם את הברכה המיוחדת שתיקנו חז"ל לחתנים וכלות בהר הבית, ששוכן המקום ישמחם בבנים ובבנות. 

למרות הקור העז ששרר בשבוע שעבר וגילו המופלג עלה הרב טנדלר להר הבית, נוכח החשיבות הגדולה שבעליה להר הבית בימינו, לקירוב קיומם של עבודות בית המקדש ובניינו. ומפרסמין עושי מצווה, כדי שמהם יראו ילמדו ויעשו. לצורך כך אף הסכים הרב ונעמד להצטלם בהר עם נכדתו הכלה.


למנהג עליית כלות להר הבית יש לה שורשים בדברי חז"ל. בשנים האחרונות פשט והפך הדבר למנהג נפוץ בקרב בנות ישראל כשרות, שמקדישות את ראשית טהרתן לעלייה בקודש, להתקרב ולהודות לשוכן המקום כמו שמצינו בביכורים ובתרומה.

הרב טנדלר סיפר כי חמיו הרב פיינשטיין זצ"ל הורה להיתר את העליה להר הבית, ושעל פי הוראה זו הוא משתדל לעלות להר הבית בכל פעם שהוא זוכה להיות בארץ.

לדבריו, הרב פיינשטיין כבר הזכיר את היתר העליה להר הבית בספרו אגרות משה, שם דוחה הרב פיינשטיין תירוץ שהעלה חכם אחד לשאלה מדוע נשמט דין הרקיקה בהר הבית מן השולחן ערוך. לטענה שאי אפשר לעלות להר הבית בזמן הזה כותב הרב פיינשטיין ש"יש מקום בהר הבית שמותרין טמאי מתים ליכנס לשם, אף מדרבנן. שהוא עד החיל שהיה לפנים מהסורג...


"ומשאר טומאות הא אפשר לטבול. ואם יחוש לזיבה, יספור שבעה נקיים, ויטבול במים חיים, ויעריב שמשו. ואף שהוא מחוסר-כפרה, הא מותר מחוסר-כפרה אף בעזרת נשים, וכל שכן בשאר הר הבית, (כדאיתא ברמב"ם פ"ג מביה"מ ה"ה). ונמצא שנוגע הדין שאסור לרקוק, באותו המקום מהר הבית שמותרין טמאי מתים ליכנס". (אורח חיים חלק ב', סימן קי"ג)

"במשך שהותו בהר דן הגר"מ טנדלר גם במצות עקירת עצי המקום שניטעו בניגוד לאיסור התורה וההלכה ש"לא תיטע לך ... כל עץ אצל מזבח השם".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה